Alkoholimainonta lisää nuorten juomista

Tutkimusten mukaan alkoholimainonta lisää nuorten alkoholin kulutusta. Alkoholin mainonnasta ja siitä miten alkoholin mainonta vaikuttaa lapsiin ja nuoriin keskusteltiin tänään … Jatka lukemista Alkoholimainonta lisää nuorten juomista

Tutkimusten mukaan alkoholimainonta lisää nuorten alkoholin kulutusta.

Alkoholin mainonnasta ja siitä miten alkoholin mainonta vaikuttaa lapsiin ja nuoriin keskusteltiin tänään eduskunnassa. Ajankohtaisen seminaarin järjestäjinä oli eduskunnan Elämäntapa- ja nuorisoryhmä sekä eduskunnan Terveyden edistämisen asiantuntijaryhmä. Tilaisuudessa esiteltiin myös Suomen Ash ry:n teettämä tutkimus suomalaisten nuorten altistumisesta alkoholimainonnalle (http://www.suomenash.fi/sivu.php?artikkeli_id=801).

Mainoksissa nuoriin vetoavat esimerkiksi menevännäköiset nuoret naiset ja miehet, vauhti ja hyvä fiilis, rento musiikki, hersyvä huumori ym. hyvään elämään liitettävät asiat. Myös huomiota herättävät valtavan kokoiset ulkomainokset ovat suosittuja, esim. juuri nyt bussien kyljissä nähtävät mainokset: Golden Cap – Don’t Dare tai Vattuako siinä tuijotat?

Suomi on sitoutunut WHO:n jäsenmaana suosituksiin, joiden mukaan kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus varttua ympäristössä, joka on suojattu niin pitkälle kuin mahdollista alkoholijuomien markkinoinnilta (WHO 1995).

Viimeksi alkoholimainontalakia muutettiin vuonna 2007, mutta muutokset jäivät kosmeettisiksi. Esim. tv-mainonta kiellettiin ennen klo 21, mutta nuoret seuraavat suosikkisarjojaan myös iltayhdeksän jälkeen. Nykyiseen lakiin on kirjattu rajoituksia mainonnalle, mutta nämä jättävät paljon tilaa tulkinnalle. Laki kieltää esimerkiksi esittämästä, että alkoholi lisää sosiaalista tai seksuaalista menestystä (Alkoholilaki 33 §).

Suomen lainsäädäntö edellyttää terveitä elämäntapoja edistävää kasvuympäristöä lapsille ja nuorille. Suurin osa suomalaisista haluaa rajoittaa alkoholin mielikuvamainontaa sekä sponsorointia urheilutapahtumien yhteydessä (Suomalaisten Alkoholiasenteet 2008). Kymmenen sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja toimijaa jättivät kannanoton mielikuvamainonnan kieltämisen puolesta (16.12.2008).

Eduskunnassa järjestetyn tilaisuuden pääpuhuja oli hollantilaisen Dutch Institute for Alcohol Policy – johtaja Wim van Dalen, joka totesi, että lapsia ja nuoria houkuttava alkoholimainonta on Euroopassa hyvin voimakasta. Aikuiset eivät tiedä, millaista alkoholituotteiden markkinointia tapahtuu verkossa eikä kaikkia uusia markkinoinnin muotoja ole vielä tutkittu. Joka viides hollantilainen nuori on käynyt jonkun alkoholimerkin sivustolla tutustumassa sivuston hauskaan ajanvietteeseen. Kaikki yleensä pitävät huumorista. Alkoholielinkeinoa koskevissa itsesäätelysäännöissä ei puhuta mitään huumorista, joten huumoria saa vapaasti käyttää markkinoinnissa. Ja alkoholiteollisuus todella käyttää mielikuvituksen rajat ylittävää huumoria markkinointikeinonaan – ilmeisen tehokkaasti. Van Dalen kertoi EU:n komission asettaman Euroopan Alkoholi- ja Terveysfoorumin asiantuntijaryhmän hiljattain osoittaneen, että alkoholin markkinointi lisää todennäköisyyttä, että nuoret aloittavat alkoholin käytön. Lisäksi mainonnan vaikutuksesta nuoret juovat enemmän alkoholia kun he ovat kerran aloittaneet (http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/Forum/docs/science_o01_en.pdf). Kyseessä on tieteellinen fakta, jossittelulle ei enää ole sijaa, van Dalen painotti.

Asiantuntijalääkäri Mikko Vienonen nosti kriittisessä puheenvuorossaan esille kuinka suomalainen alkoholikulttuuri ei noudata länsieurooppalaista alenevan kulutuksen trendiä. Suomalainen alkoholikulttuuri ei eurooppalaistu – se venäläistyy, Vienonen totesi kuvaamalla kuinka Suomen kunnissa vuosi vuodelta menetetään yhä enemmän elinvuosia kun ihmiset kuolevat ennenaikaisesti alkoholisairauksiin. Mikä on myös ikävää, erot Suomen kuntien välillä ovat suuria, ja yleensä siellä missä menee taloudellisesti heikosti alkoholisairaudet ja -kuolemat vain lisäävät taakkaa. Ja ylämäki tässä suhteessa vain jyrkkenee.

Tilaisuudessa kuultiin myös Terveys ry:n Innostu!Innosta! – hankkeen nuorten Tomi Rinteen ja Tilda Inkilän puheenvuoro, jotka totesivat osuvasti, että suomalainen nuori osaa varmasti luetella enemmän alkoholimerkkejä kuin Suomen presidenttejä ja että kohtaamiensa alkoholimainosten lukumäärää ei jaksa luetella, niitä on niin monta.

Hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä puhui alkoholimainonnan säätelystä – esimerkkeinä Suomi ja Ranska. Alkoholin mainonta on kielletty Ranskassa vuodesta 1991 lähtien, alkoholin tuotemainonta on kuitenkin sallittu. Lisäksi mm. televisiomainonta on kielletty. Sallitussa tuotemainonnassa saa kehua tuotetta ja antaa siitä tietoja, mutta esim. nuorten kapakkatunnelman kuvaaminen tai pariskunnan läheisyyden kuvaaminen x-viinin kera on kielletty. Käytännössä alkoholin ”elämäntapamainonta” on Ranskassa kielletty.

Suomessa väkevän alkoholin mainonta on kielletty. Miedon alkoholin mainonta on sallittu. Alkoholin mainonta lapsille ym. on kielletty. Vuodesta 1995 lähtien laissa on lueteltu mainonnassa kielletyt elementit. Tuotemainonnan lisäksi mainonnassa saa kuvata alkoholin juomista nuorten juhlissa esim. siideri- tai olutpullot kädessä, alkoholin tarjoamista toiselle ja käsi kädessä ”leijumista”, kunhan mainoksen mallit ovat yli 18-vuotiaita. Käytännössä alkoholin ”elämäntapamainonta” on Suomessa sallittu, Tuominen totesi.

Seminaarissa käydyssä keskustelussa mm. kysyttiin Wim van Dalenilta, miten hän näkee tulevaisuuden, onko alkoholin mainonnan rajoittaminen näköpiirissä muualla Euroopassa? Van Dalen totesi, että pieniä edistysaskeleita on tapahtunut, esim. yleisimmän markkinointimuodon eli televisiomainonnan osalta kun nyt myös Hollannissa alkoholimainokset alkavat vasta klo 21. Van Dalen totesi, että alkoholin markkinoinnin rajoittaminen on tarpeen etenkin sen vuoksi, että alkoholi on erityisen vaarallista lapsille ja nuorille, kehittyvät aivot ovat vaarassa, eri tavalla kuin aikuisten kohdalla.

Yhteenvetona alkoholin mainonnan rajoittaminen sai seminaariväeltä selvää kannatusta. Ranskan malli mainittiin hyvänä esimerkkinä, onhan alkoholin vuosittainen kokonaiskulutus laskenut Ranskassa useilla litroilla/henkilö viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.

Tämän päivän seminaarin lisäksi alkoholin mainonnan rajoittaminen on noussut useaan otteeseen esille myös eduskunnan varsinaisessa lainsäädäntötyössä. Viimeksi asia kirjattiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntoon (11/2009 vp). Lakivaliokunta on myös aktiivisesti keskustellut mielikuvamainonnan kieltämisestä käsitellessään alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamista (HE 84/2008). Pian vuoden päivät jatkunut valiokuntakäsittely on päättymässä, lakivaliokunnan mietintö on pian odotettavissa.

Lisätietoja:
Tom Anthoni, toiminnanjohtaja, Raittiuden Ystävät ry
Puh. 040 773 9706

Kirjoita tässä kannanottosi aiheeseen!

Olet ensimmäinen ottamassa kantaa! Tähän aiheeseen ei ole vielä annettu yhtään vastausta.