KUTSU julkiseen kuulemistilaisuuteen

Alkoholimainonnan rajoituksia selvittävä työryhmä kutsuu Teidät/edustajanne järjestämäänsä julkiseen kuulemistilaisuuteen, joka pidetään maanantaina 15.2.2010 klo 13-16 Säätytalossa (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki. Sali … Jatka lukemista KUTSU julkiseen kuulemistilaisuuteen

Alkoholimainonnan rajoituksia selvittävä työryhmä kutsuu Teidät/edustajanne järjestämäänsä julkiseen kuulemistilaisuuteen, joka pidetään maanantaina 15.2.2010 klo 13-16 Säätytalossa (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki. Sali 3.)

Eduskunta hyväksyi 15.6.2009 hallituksen esityksen alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta (HE 84/2006 vp). Samalla eduskunta hyväksyi seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kevätistuntokauden 2010 loppuun mennessä 1.1.2008 voimaan tulleiden alkoholimainontarajoitusten vaikutukset sekä arvioi mielikuvamainontaa koskevien lisätoimenpiteiden tarpeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 7.9.2009 alkoholimainonnan rajoituksia selvittävän työryhmän, jonka tehtävänä on 31.5.2010 mennessä:

1. selvittää 1.1.2008 voimaan tulleiden alkoholimainontarajoitusten vaikutukset,
2. arvioida mielikuvamainontaa koskevien lisätoimenpiteiden tarpeellisuutta,
3. koota tutkimusnäyttöä alkoholimainonnan vaikutuksista nuoriin ja nuoriin aikuisiin,
4. selvittää mahdollisuuksia vaikuttaa nuorten alkoholin käyttöön; sekä
5. selvittää, millä tavoin alkoholin aloittamisikää voitaisiin myöhentää.

Kuulemistilaisuudessa Teillä on mahdollisuus esittää mielipiteenne ja näkemyksenne sekä muita asiaan vaikuttavia näkökohtia, joita haluatte esittää työryhmän mietinnön valmisteluun.

Tilajärjestelyjen vuoksi seminaariin pyydetään ilmoittautumaan viimeistään keskiviikkona 10.2.2010 sosiaali- ja terveysministeriöön
( minttu.kedrin@stm.fi ). Asiaan koskeviin mahdollisiin tiedusteluihin vastaa työryhmän sihteeri ylitarkastaja Satu Räsänen (puh. 09 – 7729 2461 tai s-posti: satu.rasanen@valvira.fi ).

Tervetuloa!

Vesa Rantahalvari, Valtiosihteeri
Työryhmän puheenjohtaja

Kirjoita tässä kannanottosi aiheeseen!

Olet ensimmäinen ottamassa kantaa! Tähän aiheeseen ei ole vielä annettu yhtään vastausta.