Sosiaali- ja terveysalan järjestöt vaativat Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman pikaista käsittelyä Helsingin kaupunginhallituksessa

Laajan moniammatillisen työryhmän toimesta valmistui vuoden 2010 lopussa Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma Helsingin kaupungille. Ohjelma sisältää 33 toimenpide-ehdotusta, joista suurin osa … Jatka lukemista Sosiaali- ja terveysalan järjestöt vaativat Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman pikaista käsittelyä Helsingin kaupunginhallituksessa

Laajan moniammatillisen työryhmän toimesta valmistui vuoden 2010 lopussa Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma Helsingin kaupungille. Ohjelma sisältää 33 toimenpide-ehdotusta, joista suurin osa perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt esittävät, että toimenpideohjelma otetaan pikaisesti käsittelyyn kaupunginhallituksessa.

Työryhmän toimenpide-ehdotukset ovat saaneet myönteistä palautetta lausuntoja antaneilta. Suomalaisten alkoholiasenteet 2010 -selvityksen mukaan suomalaiset ovat huolissaan alkoholin kulutuksesta ja siitä aiheutuvista haitoista. Toimia haittojen vähentämiseksi toivotaan ja rajoitusten tarpeellisuus ymmärretään. Vuonna 2008 lähes puolet naisista ja neljäsosa miehistä kertoo pelänneensä päihtyneitä viime vuoden aikana. Suur-Helsingin alueella asuvista 69 % prosenttia kokee humalaisten näkymisen ja käyttäytymisen häiritseväksi.

Nuorten terveystapatutkimuksessa 2009 havaittiin alkoholin käytössä joiltain osin viitteitä myönteisen kehityksen pysähtymisestä ja jopa kääntymisestä terveyden kannalta kielteiseen suuntaan. Kouluterveyskyselyn Helsingin Kuntaraportin 2010 mukaan viikoittain alkoholia käytti 8 prosenttia yläluokkalaisista, 17 prosenttia lukiolaisista ja 27 prosenttia ammattiin opiskelevista. Yhä useampi 18-vuotias juo itsensä tosihumalaan vähintään kerran kuussa. Alkoholi on myös suomalaisille aikuisille merkittävä terveysuhka. Alkoholinkäyttö lisääntyy kesällä. Erityisen runsasta juominen on vapun, koulun päättäjäisten ja juhannuksen aikoihin. Lisääntynyt alkoholinkäyttö näkyy erilaisten alkoholihaittojen lisääntymisenä.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt toivovat Helsingin kaupunginhallituksen jäsenten käsittelevän toimenpide-ehdotuksia. Terveyttä ja hyvinvointia tukevat ratkaisut tekevät kaupungista paremman paikan asua ja elää.

 

Lisätietoja:

  • Toiminnanjohtaja Kristiina Hannula, Terveys ry, puh.040 7015207
  • Suunnittelija Anki Pulliainen, Raittiuden Ystävät, puh. 044 0266358
  • Suunnittelija Kaarina Tamminiemi, Terveyden edistämisen keskus, puh.040 5774614

 

Vetoomuksessa ovat mukana A-klinikkasäätiö, Barnavårdsföreningen i Finland, Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta, Ensi- ja turvakotien liitto, Kalliolan Setlementti, Koulutus elämään -säätiö, Mielenterveyden Keskusliitto, Naistenkartano, Raittiuden Ystävät, Sininauhaliitto, Suomen ASH, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Sydänliitto, Suomen Syöpäyhdistys, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Valkonauhaliitto, Suomen Vanhempainliitto, Terveyden edistämisen keskus, Terveys ry, Väestöliitto

Kirjoita tässä kannanottosi aiheeseen!

Olet ensimmäinen ottamassa kantaa! Tähän aiheeseen ei ole vielä annettu yhtään vastausta.