Hallinnon velvollisuus on luoda kansalaisille todenmukaisempi kuva alkoholin vaikutuksista

Harva ymmärtää, että juomisella voisi olla mitään merkittävää haittavaikutusta omaan elämään.

Mielipide

Mitä vapaampaa alkoholijuomien kauppa on, sitä tärkeämpää on päättäjien ja kansalaisten kokonaisvaltainen ymmärrys juomien vaikutuksista. Nykyinen tietotaso on kaukana riittävästä. 

 

Alkoholin käyttö aiheuttaa Suomessa vuosittain 4-7 miljardin tappiot, ja on yleisimpiä työikäisten suomalaisten kuolinsyistä. Ihmiskunnan vuosituhantinen alkoholinjuonti erilaisine tapoineen on osoittautunut tilastojen ja tieteellisen tutkimuksen valossa terveyden ja hyvinvoinnin kannalta järjettömäksi.

Alkoholin käyttäjien tietämys aineen haitoista on kuitenkin hyvin puutteellista ja vaikutuksia vähätellään. Monet alkoholin käyttäjät eivät esimerkiksi tiedä – tai halua tietää – eri juomien keskimääräisiä myrkyllisyyseroja, säännöllisen juomisen vaikutusta päivittäiseen mielialaan, saati sitten alkoholin juonnin terveyshaitoista yleisesti.

Suurin osa Suomen miljardiluokan alkoholihaitoista koituu niin sanotuille kohtuukäyttäjille. Kuitenkin harva heistä ymmärtää, että juomisella voisi olla mitään merkittävää haittavaikutusta omaan elämään.

Kansalaisten ja päättäjien tietämättömyys ja välinpitämättömyys altistaa heidät alkoholialan kaupalliselle sanomalle. Tämä sanoma vaikuttaa lakien ja muiden säännösten tasoon ja kansan epäterveellisiin elämäntapoihin päihdekauppaa vapauttavien säännösten kautta.

Suomen kouluhallitus ohjeistaa miten opettaa alkoholijuomista kansalaisille, mutta hallinto ja varsinkin koululaitos näyttävät laiminlyöneen tämän opetuksen, erityisesti viimeisinä vuosikymmeninä.

Ymmärryksen puute alkoholin juomisen vaikutuksista, haittojen vähättely ja välinpitämättömyys ovat kasvaneet uusilla sukupolvilla ja mukaan lukien kansanedustajilla, joiden tehtävänä on ohjata myös kansanterveyden suuntaa.

Nykyisen vaikenemisen sijaan on hallinnon tehtävä pitää huolta, että alkoholijuomien vaikutuksista tiedotetaan tehokkaasti tavalla, tutkimustietoon perustuen ja vähättelemättä tosiasioita.

 

Perustuslaki velvoittaa. Myös perustuslaki edellyttää tehokkaampaa tiedottamista. Perustuslain 19. pykälä vaatii julkisen vallan ”edistämään väestön terveyttä”. 20. pykälä sen sijaan määrittelee, että ”Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön”.

Tietämättömyys juomisen haitallisista seurauksista on luonnollisesti uhka sekä terveydelle että terveelle ympäristölle.

Tietämättömyydeksi voidaan lukea myös puutteellinen ymmärrys tai välinpitämättömyys olemassa olevan tiedon vakavuudesta.

Julkisen vallan toimien tulisi pyrkiä luomaan kansalaisille todellinen kuva alkoholin vaikutuksista kokonaisuudessaan. Tämän viestin tulisi kuulua alkoholialan harhaviestien ja yleisen tietämättömyyden ja välinpitämättömyyden soraäänten yli.

 

Teksti: Ilmari Koppinen

Kirjoita tässä kannanottosi aiheeseen!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Olet ensimmäinen ottamassa kantaa! Tähän aiheeseen ei ole vielä annettu yhtään vastausta.