“Raittius on yksi kauaskantoisimmista ratkaisuista, jonka kansamme voi tehdä”

Miten hän ajattelee: Haastattelussa syväluodattavana kaksi Raittiuden Ystävien ehkä keskeisintä hahmoa

(Sivu 3/3)

Minkälaisia uhan ja toivon mahdollisuuksia näette suomalaisessa yhteiskunnassa raittiustyön kannalta?

Vastamäki: Selkeä uhka näkyy alkoholilainsäädännön muutoksissa. Näyttäisi siltä, että terveyden ja sosiaalipuolen ammattilaisten ja asiantuntijoiden viesti ei mene kylliksi perille. Esim. viinien ja vahvojen oluiden päästäminen ruokakauppoihin lisää varmuudella alkoholin kulutusta maassamme, todennäköisesti noin litralla.

Alkoholimaksakuolleisuus on Suomessa Euroopan suurinta. Olemme ohittaneet viinimaat Ranskan ja Italian. Syy on selkeä: alkoholin kulutus on näissä maissa puolittunut viimeisten 50 vuoden aikana, kun taas Suomessa yli kolminkertaistunut.

Valtaosa päättäjistä ei ole tätä vielä oivaltanut. Osa päättäjistä on niin vahvasti sidoksissa alkoholitoimijoihin eli kauppaan ja panimoihin, että heidän on pakko pitää suuta soukemmalla, vaikka tietäisivätkin tosiasiat.

Tässä on vakava haaste raittiustyölle. Asiallisella informaatiolla ja mielipidemuokkauksella olisi välttämätöntä saada kansan enemmistö kannattamaan alkoholin kulutuksen selkeään vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Samalla tulisi saada päättäjät toteuttamaan nämä toimet.

Toinen merkittävä haaste on raittiusliikkeen aktiivien jäsenten selkeä ikääntyminen. Meillä on ollut vaikeuksia saada nuoria aktiiveja liikkeeseemme. On kuitenkin myös merkkejä siitä, että alkoholihaitat ovat kasvaneet niin suuriksi, että osa kansalaisista ja kansalaisjärjestöistä on oivaltanut asian. On mahdollista, että raittiusliikkeellä olisi jatkossa enemmän tilausta.

Kailasmaa: Lähtökohtaisesti politiikassa tulee luoda merkittävät rajoitukset päihteiden yltiökäytölle ja asettaa vastuulliset rajat kansamme päihdelähtöiselle itsetuholle. Päätökset vapauttaa entisestään päihteiden myyntiä ja saatavuutta, romuttavat sekä maan taloutta, työllisyyttä että henkistä selkärankaa. On korkea aika, että yhä useampi maamme päättäjä ja vastuutaho rohkaistuisi sanomaan tämän ääneen. Niin kauan kuin kaunistellaan asioita, taloudelliset ja kansanterveydelliset uhat ovat edelleen todellisia.

Ratkaiseva haaste kaikessa päihteiden vastaisessa työssä on kunnioitus ja joskus jopa palvonta päihteitä kohtaan. Haluan, että järjestömme voi sanoa suoraan esimerkiksi alkoholia ”myrkyksi ja palamisjätteeksi” pitkäaikaisen aktiivimme, professori Ilmari Koppisen sanoin.

Näen, että valinnan vapauden ja itsensä kunnioittamisen tie on olennainen raittiustyössä. Sillä yhä useampi tulee sanomaan, ettei enää raitistuttuaan edes enää ymmärrä mitä merkitystä päihteiden käytöllä oli. Raittius ei siis ole ruususen unta, päihteiden käyttö on, ja olisi korkea aika saada suuret kansanjoukot herätettyä siitä unesta.

Raittiustyön haasteet ovat ennen kaikkea niiden suhtautuminen raittiuteen, jotka eivät ole sitä vielä sitä itse löytäneet. Kuten olemme viime aikoinakin nähneet, yhä useammat näkyvien ammattien, kuten musiikin ja elokuva-alan ammattilaiset, ovat löytäneet raittiuden. Olen erittäin ylpeä kaikista, jotka valitsevat raittiuden ja kertovat vielä ratkaisustaan ympäristön reaktioista huolimatta. Monesti suhtautuminen on kuitenkin kannustavaa ja positiivista. Siinäkin näkyy raittiustyön merkitys. Maassamme yhä kunnioitetaan raittiutta ja sen vaikutuksia.

Nykyisin raittiutta verrataan paljon päihteiden käytön vähentämiseen. Silloin puhutaan kuitenkin ratkaisevasti eri asioista. Vähentäminen on toki parempi kuin saman runsaamman käytön jatkaminen, mutta ainoastaan raittius vie lopulta rakentavaan elämään.

Iso haaste on myös tukea nuorten aikuisten raittiutta. Tänä kesänä julkaistu uusin Nuorten terveystapatutkimus osoittaa nuorten raittiiden osuuden kasvavan. Ehkä oletus ihmiskunnan vääjäämättömästä raitistumisesta on jo nuoremmissa ikäluokissa nähtävissä. Olisi upeaa, jos saisin vielä vanhusikäisenä nähdä Suomen, jossa päihteiden käyttö on enää marginaali-ilmiö.

 

Mistä saatte voimaa työhönne ja raittiuteen? Miten rohkaisisitte muita raittiiseen elämäntapaan?

Vastamäki: Siviilityöhöni saan voimaa päivittäin potilaspalautteina, kun 47 vuoden lääkärinä toimiminen ja 6-numeroinen luku potilaita ovat jättäneet jotain tietoa korvien väliin ja taitoa käsiin vieläkin käytettäväksi. Raittius on kohdallani ollut todellinen onni. Uskon, että sillä on tekemistä sen kanssa, että en ole viimeiseen 40 vuoteen joutunut olemaan yhtään päivää poissa työstä vamman tai sairauden takia. Toivoisin, että oma esimerkkini rohkaisi muita raittiiseen elämäntapaan, mutta tiedostan kyllä tämän toiveen ehkä vain haaveeksi.

Kailasmaa: On hienoa saada sanoa, että saan voimaa työhöni raittiudesta itsestään. Elän ja voin hyvin, kun saan viettää raitista perhe-elämää ja vapaa-aikaa. Juoksen mielelläni ja kuntoilen muutenkin paljon. Katse ei silloin ole edes päihteissä, vaan terveellisessä elämäntavassa ja tasapainoisissa ravinto-tottumuksissa. Tuntuisi käsittämättömältä käyttää vapaa aikaa poissa perheen parissa jossakin savuisessa baarissa. Mieluummin menen lenkille.

Kaikki raittiit joiden kanssa olen keskustellut tuntevat itsensä valintansa ansiosta vapaammaksi ja aidommin omaksi itsekseen. Raittiuden myötä alkaa monelle myös tutustumismatka omaan itseensä sekä tasapainoisiin ja itsenäisiin kulutustottumuksiin ja terveyden kohenemiseen. Voiko tämän suurempia markkinointilupauksia olla millään alalla?

Raittius on myös sijoitus tulevaisuuteen. Mitä enemmän meillä on raittiita perheitä, sitä enemmän meillä on myös huomisen raittiita ja tasapainoisia aikuisia, jotka osaltaan kasvattavat uudet raittiit sukupolvet ja siten turvaavat kansakuntamme tulevaisuuden. Raittius on voimaa, viisautta ja varmuutta!

 

Haastateltavista lyhyesti

Martti Vastamäki

  • Koko ikänsä aktiivinen Raittiuden Ystävät ry:ssä. Aloitti järjestön puheenjohtajana 2014.
  • Lääketieteen ja kirurgian tohtori, käsikirurgian dosentti, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, musiikkilääketieteen erityispätevyys
  • Erittäin aktiivinen myös muussa järjestötoiminnassa. Järjestänyt lukuisia tieteellisiä kongresseja ja ollut perustamassa useita tieteellisiä seuroja ja järjestöjä Suomessa ja ulkomailla.

Marko Kailasmaa

  • Raittiuden Ystävät ry:n toiminnanjohtaja vuodesta 2012 lähtien
  • Koulutus: teologian maisteri, johtamisen erikoisammattitutkinto v. 2014 (Omnian ammattiopisto)
  • Työskennellyt ennen Raittiuden Ystäviä useissa muissa järjestöissä

 

Haastattelija: Tuula-Maria Ahonen

Kirjoita tässä kannanottosi aiheeseen!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Olet ensimmäinen ottamassa kantaa! Tähän aiheeseen ei ole vielä annettu yhtään vastausta.