Raittiuden Ystävien aluevaalitavoitteet 2022

Maamme ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Vaaleissa valitaan aluevaltuustot 21:lle hyvinvointialueelle. Aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.5.2025.Lue lisää Valtioneuvoston sivuilta. … Jatka lukemista Raittiuden Ystävien aluevaalitavoitteet 2022

Maamme ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Vaaleissa valitaan aluevaltuustot 21:lle hyvinvointialueelle. Aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.5.2025.
Lue lisää Valtioneuvoston sivuilta.

Raittiuden Ystävät ry:n vuoden 2022 aluevaalitavoitteet:

  • Hyvinvointialueiden samoin kuin kuntien kaikessa päätöksenteossa ja hallinnossa on edistettävä läpäisevästi päihteettömyyttä sisältäen hallintoalueiden kaikki tilaisuudet, tilat ja toimet.
  • Myös hyvinvointialueiden tulee ottaa raittius tavoitteekseen kaikissa, erityisesti sosiaali- ja terveyspoliittisissa, ratkaisuissaan ja työssään. Hyvinvointialueiden tulee toteuttaa päihteidenkäyttöä ehkäiseviä ja raittiutta edistäviä toimia kaikissa niiden vastuissa, velvoitteissa ja toimintamahdollisuuksissa.
  • Hyvinvointialueiden tekemän yhteistyön ja kumppanuuksien sekä niiden myöntämien toiminta-avustusten ehtona tulee olla se, ettei yhteistyö sisällä sellaista toimintaa, eikä avustuksia käytetä missään muodossa sellaiseen toimintaan, jossa on mukana alkoholi tai muut päihteet.
  • Hyvinvointialueiden tulee osaltaan varmistaa, että niiden alueella noudatetaan vain Suomen laissa sallittujen päihteiden myyntiä ja niiden osalta tarkasti ikä- ja myyntiaikarajoja sekä muutenkin niihin liittyvää vastuullista myyntitoimintaa.
  • Hyvinvointialueiden tulee osaltaan puuttua ja estää laittomien päihteiden myynti ja käyttö.
  • Hyvinvointialueiden tulee tukea kuntia, jotta ne kykenevät takaamaan alueellaan ja toiminnassaan kaikkia ikä- ja väestöryhmät huomioiva kattava ja monipuolinen ehkäisevä ja korjaava päihdetyö ennakoivasta päihdehaittojen torjunnasta niiden kattavaan hoitamiseen, kuntoutumiseen ja toipumiseen sekä vertaistuen antamiseen. Tässä asiassa on hyödynnettävä vuorovaikutukseen ja monipuoliseen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä kaikkien ehkäisevää, korjaavaa ja kuntouttavaa päihdetyötä tekevien järjestöjen, yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kattavalla ja osaavalla päihdetyöllä vähennetään syrjäytymisriskejä, väestöryhmien välisiä sosiaalisia eroja sekä tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla erityisesti heikoimmassa asemassa olevia.
  • Maamme kansanterveyden ja taloudellisen tilanteen turvaamiseksi kuntien tulee asettaa yhteiseksi päämääräkseen Päihdehaitoista vapaa Suomi 2040 -tavoite.

Perusteena näille Raittiuden Ystävien tavoitteille on maamme asukkaiden terveyden ja turvallisuuden takaaminen sekä kestävän hyvinvointitalouden edistäminen. Erityisperusteena on lasten, nuorten ja muiden erityisryhmiin kuuluvien ja haavoittuvimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin turvaaminen sekä kaikkien asukkaiden välttyminen päihdehaitoilta.

Kirjoita tässä kannanottosi aiheeseen!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Olet ensimmäinen ottamassa kantaa! Tähän aiheeseen ei ole vielä annettu yhtään vastausta.