Kaikki kirjoittajan Marko Kailasmaa artikkelit

Alkoholiala pelaa likaista peliä!

Panimoliitto lähetti viime maanantaina 4.4.2016 kansanedustajille räikeästi virheellistä tietoa Suomen ja Britannian alkoholihaittakustannuksista ja viestissä kehdattiin vielä syyttää THL:n tilastointia … Jatka lukemista Alkoholiala pelaa likaista peliä!

Panimoliitto lähetti viime maanantaina 4.4.2016 kansanedustajille räikeästi virheellistä tietoa Suomen ja Britannian alkoholihaittakustannuksista ja viestissä kehdattiin vielä syyttää THL:n tilastointia tarkoitushakuiseksi. Väärät tiedot on oikaistu, mutta asiaa ei voi jättää tähän. Panimoliiton toiminnassa on kyse paljon suuremmasta asiasta kuin lukujen näppäilyvirheestä tai väärinymmärryksestä.

Alkoholiteollisuus käyttää ympäri maailmaa samanlaisia keinoja pyrkiessään lyömään kapuloita rattaisiin, kun ollaan päättämässä heidän liiketoimintaansa vaikuttavista asioista. Keskeinen teollisuuden käyttämä keino on juuri tällainen ”epävarmuuden tehtailu”, eli päätöksenteon pohjana käytetyn tutkimustiedon väittäminen kyseenalaiseksi ja virheellisen tiedon levittäminen. Sillä ei ole merkitystä, vaikka tiedot olisivat väärin, sillä ne lähtevät kansalaisten ja usein myös päättäjien keskuudessa elämään omaa elämäänsä vaikuttaen yleiseen mielipiteeseen teollisuudelle mieluisalla tavalla. Tällä viestinnällään alkoholiteollisuus saa sekoitettua keskustelua ja vahvistettua kuvaa alkoholipolitiikasta kiistanalaisena asiana, jossa ei ole oikeita vastauksia.

Kuitenkin fakta, joka myös alkoholialalla varsin hyvin tiedetään, on, että alkoholihaittoja vähennetään tehokkaimmin alkoholin hintaa, saatavuutta ja mainontaa sääntelemällä. Kaikki tehokkaat keinot kuitenkin vähentävät myös alkoholin myyntiä, ja siksi teollisuus niitä pääsääntöisesti vastustaakin.

Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n pääsihteeri, totesi maanantaina julkaistussa blogikirjoituksessaan seuraavasti: Juuri millään muulla politiikkasektorilla ei voida esittää täysin tutkimusnäyttöön perustumattomia tai suorastaan sen vastaisia mielipiteitä. Jos näin tekee, saa mediassa epäilyttävän leiman ja menettää poliittisen uskottavuutensa. Alkoholikeskustelussa tämä on täysin mahdollista. Aivan rauhassa voidaan esittää, että poistamalla sääntely ihmiset vapautuvat holhouksesta ja yhtäkkiä lopettavat humalahakuisen juomisen. Tämä ei perustu mihinkään, on täysin tutkimusnäytön vastaista, mutta kuulostaa hyvältä.

Alkoholikeskustelua käydään usein tunnetasolla. Esitetään koskettavia kertomuksia vaikkapa vuorotyötä tekevästä yksinhuoltajaäidistä, joka ei rankan työvuoron päätteeksi saa ostettua kaupasta yhtä saunaolutta rentoutukseksi, koska ”kukkahattutädit” ovat holhouksellaan sen häneltä estäneet. Tolkku käteen, niinkö?

Näissä kertomuksissa unohtuu se, miksi alkoholipolitiikkaa ja sääntelyä tarvitaan. Suomi kärsii miljardiluokan vuosittaiset taloudelliset tappiot alkoholin takia (ks. kuva alla). Hallituksen viimeaikaiset joidenkin satojen miljoonien eurojen säästötavoitteet kalpenevat näiden lukujen rinnalla. Kun saunakaljaa ei voi ostaa tietyn kellonlyömän jälkeen tai emme näe alkoholimainoksia entiseen malliin tai pullon hinta hieman nousee, voimme tutkitusti vähentää sekä taloudellisia haittoja että ehkäistä monen suomalaisen luisuminen alkoholihelvettiin. Emmekö ole valmiita näihin ”uhrauksiin”? Nyt se todellinen tolkku käteen!

alkoholi-ja-talous-suomessa_WEB

Raittiuden Ystävät tukee ministeri Rehulan alkoholilain pohjaesitystä

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula esitteli torstaina 11. helmikuuta pohjaehdotuksensa alkoholilain kokonaisuudistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ministerityöryhmälle. Ministerin esityksessä merkittävin … Jatka lukemista Raittiuden Ystävät tukee ministeri Rehulan alkoholilain pohjaesitystä

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula esitteli torstaina 11. helmikuuta pohjaehdotuksensa alkoholilain kokonaisuudistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ministerityöryhmälle.

Ministerin esityksessä merkittävin linjaus on se, että vahvat oluet tai viinit eivät ole tulossa vähittäiskaupan valikoimiin, eikä päivittäistavarakaupoissa myytävien alkoholijuomien myyntiaikoihin ole tulossa laajennusta nykyisestä. Sen sijaan Alkon myyntiaika saatettaisiin yhtenäistää päivittäistavarakaupan kanssa eli arkisin iltayhdeksään. Vuoden vaihteessa voimaan tullut kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on nostanut keskusteluun alkoholijuomien myynnin klo 21–23 välisenä aikana.

– Raitis kansanosamme tukee ministeri Rehulan vastuullista esitystä. Se on linjassa maamme raskaiden päihteiden käyttötilastojen ja niistä aiheutuvien seurauksien kanssa. On ilahduttavaa, että terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on edelleen keskeinen alkoholilain uudistusta ohjaava näkökulma, kiittelee Raittiuden Ystävien puheenjohtaja, dosentti Martti Vastamäki.

Sosiaali- ja terveysministeriön antaman tiedotteen mukaan ministeri Rehulan esityksen tavoitteena on siirtää alkoholin kulutusta kodeista ravintoloihin. Esityksessä on haettu tasapainoa alkoholihaittojen vähentämisen ja elinkeinotoiminnan välillä.

Kaikkiaan hallitus haluaa vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja ja kustannuksia yhteiskunnalle. Alkoholista aiheutuvat välittömät kustannukset yhteiskunnalle ovat noin 1,3 miljardia euroa, kun taas välilliset kustannukset mukaan lukien alkoholihaittojen kokonaiskustannukset ovat 4–6 miljardia euroa.

Hallituspuolueet arvioivat seuraavaksi alkoholilain kokonaisuudistuksen pohjaehdotusta ja sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa lain valmistelua. Tavoitteena on saada lakiluonnos lausunnoille maaliskuussa ja eduskunnalle alkukesällä. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Taistelu kansalaisten terveydestä

Raittiuden Ystävät ry:n kannanotto alkoholin myyntiaikarajoista käytävään keskusteluun Alkoholin myyntiaikarajoja ei tule vapauttaa ruokatavaraliikkeiden aukiolojen vapautumisen perusteella, koska vapauttaminen lisäisi … Jatka lukemista Taistelu kansalaisten terveydestä

Raittiuden Ystävät ry:n kannanotto alkoholin myyntiaikarajoista käytävään keskusteluun

Alkoholin myyntiaikarajoja ei tule vapauttaa ruokatavaraliikkeiden aukiolojen vapautumisen perusteella, koska vapauttaminen lisäisi entisestään päihteistä aiheutuvia väkivaltarikoksia sekä järjestyshäiriöitä kaupoissa ja niiden läheisyydessä.

Alkoholilainsäädäntöä muutettaessa päättäjien on tunnettava vastuunsa kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, eikä sen vuoksi ole kestäviä perusteita alkoholijuomien myyntiaikarajojen vapauttamiselle.

Mikään peruste, ei edes työllisyys, ole riittävä, kun toisessa vaakakupissa painaa suomalaisten terveys ja viime kädessä myös tasapainoinen tulevaisuus – niin jokaisen oma kuin koko kansakunnankin. Jopa YK:n terveysjärjestön WHO:n ja läntisten maiden teollisuusjärjestön OECD:n mukaan tehokkaimmat keinot alkoholihaittojen vähentämiseksi ovat alkoholiveron korotukset sekä saatavuuden ja mainonnan rajoitukset.

Alkoholiin kuolee vuosittain maassamme noin 2500 henkilöä eli 10 kertaa enemmän kuin liikenneonnettomuuksiin. Suomen alkoholin kulutus on väkilukuun suhteutettuna Pohjoismaiden korkeinta ollen vuonna 2014 11.2 litraa 100-prosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä kansalaista kohti. Alkoholimaksakirroosikuolemissa Suomi johtaa EU-maiden kesken. Alkoholi aiheuttaa maassamme 6–7 miljardin euron välilliset ja välittömät kustannukset vuosittain.

Näiden tilastojen perusteella päättäjillä voi olla vain vastuullisia ratkaisuja tehtävänään. Jotta meillä olisi edelleen järjestäytynyt yhteiskunta, tulee lait, myös alkoholilaki, säätää kansalaisten hyvinvointia suojelevaksi. On käsittämätöntä, että alkoholin kohdalla mikään niin sanottu viihde- tai nautintoperuste voisi koskaan mennä terveyden ja tasapainoisen elämän edelle.

Vastuulliseen alkoholipolitiikkaan kuuluu pitää Alkossa vähintään yli 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät juomat, niin oluet kuin viinitkin. Nykyisten käyttö- ja seuraamustilastojen valossa olisi perusteltua harkita keskioluenkin siirtämistä takaisin samaan osoitteeseen. Alkoholi ei nimittäin ole millään tavalla elintarvikkeisiin rinnastettava tavallinen hyödyke, jonka voitaisiin määritellä kuuluvan täysi-ikäistenkään kansalaisten välttämättömiin kulutushyödykkeisiin. Tämän todistaa jo raittiina elävä 10 prosenttia aikuisväestöstämme.

Mikäli alkoholin myyntiä ja saatavuutta vapautetaan edelleen ja asiat etenevät alkoholitoimijoiden lobbaamaan suuntaan, on perusteltua pelätä, että jonakin päivänä ruokakaupoissamme myydään halpakoskenkorvaa tai -vodkaa, ja miten sitten kansakunta ymmärtää edes niin sanottua kohtuukäyttöä tai miten kasvattaa lapsia tolkulliseen huomiseen. Ja jos edessämme on vapautuksen tie alkoholin myynnissä, niin jokaisen tulee myös kantaa täysimääräisesti vastuunsa päihteiden käytön seurauksista.

Maamme raitis kansanosa luottaa yhä päättäjien ymmärrykseen ja vastuullisuuteen nykyisessä tärkeässä tilanteessa kansakuntamme tulevaisuuden mahdollisuuksia ja elinolosuhteita linjattaessa.

Marko Kailasmaa
toiminnanjohtaja
Raittiuden Ystävät ry

Tervetuloa vastaamaan kansalliseen vertaistukitutkimukseen

Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto tutkivat yhdessä keväällä 2016 Internet-välitteisen tuen toimivuutta. Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä helmi-maaliskuussa 2016. Raha-automaattiyhdistys … Jatka lukemista Tervetuloa vastaamaan kansalliseen vertaistukitutkimukseen

Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto tutkivat yhdessä keväällä 2016 Internet-välitteisen tuen toimivuutta. Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä helmi-maaliskuussa 2016. Raha-automaattiyhdistys (RAY) toimii tutkimuksessa yhteistyötahona.

Internet-välitteisellä tuella tarkoitetaan toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat, koulutetut vapaaehtoiset tai ammattilaiset kohtaavat ja tukevat toisiaan internetissä. Tuki voi olla vastavuoroista tai heikossa asemassa olevan tukemista. Tukea on monen muotoista ja se voi liittyä hyvinkin erilaisiin elämäntilanteisiin.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti, ketkä palveluja käyttävät, miksi ihmiset hakeutuvat niiden pariin, mihin asioihin tukea haetaan, ja kuinka hyödylliseksi tuki koetaan. Kyselyn vastaukset analysoidaan tilastollisten menetelmien avulla ja yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Kyselylinkki on avoinna kuukauden ajan.

Aloita kyselyyn vastaaminen tästä.

Suomalaisnuorten päihteiden käyttö on vähentynyt

Päihteiden käyttöä käsittelevästä eurooppalaisesta koululaistutkimuksesta, European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), selviää, että peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista noin … Jatka lukemista Suomalaisnuorten päihteiden käyttö on vähentynyt

Päihteiden käyttöä käsittelevästä eurooppalaisesta koululaistutkimuksesta, European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), selviää, että peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista noin neljännes on raittiita ja yhä harvempi juo itsensä humalaan. Myös nuorten tupakkakokeilut ja päivittäinen tupakointi ovat vähentyneet tasaisesti 2000-luvulla. Nuoret kuitenkin pitävät päihteiden käytön riskejä pieninä, ja esimerkiksi nuuskan ja sähkötupakan käyttö on lisääntynyt. Asiasta uutisoi THL.

Lue lisää THL:n sivuilta.

Anna lapselle raitis joulu!

Estä lasten yksinäisyys – vietä raitis joulu lapsesi kanssa! Suomalaisperheissä koetaan vuosittain 2,2 miljoonaa kertaa tilanne, jossa aikuiset ovat merkittävästi … Jatka lukemista Anna lapselle raitis joulu!

Estä lasten yksinäisyys – vietä raitis joulu lapsesi kanssa!

Suomalaisperheissä koetaan vuosittain 2,2 miljoonaa kertaa tilanne, jossa aikuiset ovat merkittävästi päihtyneenä lasten seurassa. Tämä tarkoittaa, että alkoholi on osa 6000 lapsen elämää joka päivä. Niin on valitettavan yleisesti myös jouluna, jolloin moni lapsi odottaa huomiota ja vastuullista seuraa, mutta joutuu kuitenkin pettymään toivomuksissaan aikuisten päihteiden käytön vuoksi.

Samalla yksinäisyys kasvaa maassamme lasten ja nuorten parissa. Lapsi unohtuu helposti päihtyneiden seurueiden keskellä kotona tai vanhempien juhliessa muualla. On välttämätöntä katkaista yksinäisyyden kierre ja antaa lapsillemme tervettä ja vastuullista seuraa.

18. kerran järjestettävä Anna lapselle raitis joulu -kampanja korostaa aikuisten vastuuta lasten terveydestä ja hyvinvoinnista. Valtakunnallisen kampanjan järjestäjät vetoavat kaikkiin aikuisiin, jotta he antaisivat lapsille raittiin joulun – juhlan, joka tarjoaa kannustavaa seuraa ja yhdessäoloa.

Valtakunnallinen kampanja on esillä joulukuussa eri tiedotusvälineissä ja toimintaympäristöissä. Kampanjan julistetta on esillä noin 12 000 kappaletta eri puolilla Suomea. Julisteita on nähtävissä muun muassa neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa, kuntien toimipaikoissa sekä yhdistysten ja seurakuntien tiloissa.
Kampanjan tv-tietoisku, julisteet ja bannerit ovat nähtävissä ja ladattavissa osoitteessa
www.annalapselleraitisjoulu.fi ja kampanja on esillä myös Facebookissa
Facebookissa voi liittyä myös kampanjan ryhmään.

Anna lapselle raitis joulu -kampanjan toteuttavat Raittiuden Ystävät ry, A-kiltojen Liitto ry, A-klinikkasäätiö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elämäni Sankari ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, ETRA-liitto, Förbundet Hem och Skola, Irti Huumeista ry, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto – Aikuisten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö, Koulutus Elämään säätiö, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Myllyhoitoyhdistys ry, Naistenkartano, Nuorisokasvatussäätiö, Nuorten Ystävät ry, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Pelastakaa Lapset ry, Sininauhaliitto, Sininuorisoliitto, Suomen ASH, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Valkonauhaliitto, Suomen Vanhempainliitto, Tehy ja Yle.

*************************************************************************************
Fira en nykter jul – Inget barn ska behöva fira julen ensam!

I finländska familjer dricker vuxna sig berusade i barnens närvaro 2,2 miljoner gånger per år. Det här innebär att alkoholen påverkar vardagen för 6000 barn varje dag. Barnen ser oftast fram emot julen när får vara i centrum för de vuxnas uppmärksamhet och känna sig trygga. För många barn blir julen ändå en besvikelse då de vuxna dricker för mycket alkohol.

Ensamheten bland barn och unga ökar i vårt land. Det är lätt att barnet glöms bort när de vuxna dricker sig berusade eller då föräldrarna går ut och festar. Det är viktigt att bryta den här onda cirkeln och ge barnen den närvaro och det stöd de behöver.

Kampanjen En nykter jul för barnens skull arrangeras i år för adertonde gången. Genom kampanjen vill vi fästa uppmärksamhet vid de vuxnas ansvar för barnens hälsa och välmående. Den nationella kampanjen vädjar till alla vuxna att ge barnen en nykter jul – en fest där den gemensamma samvaron är det allra viktigaste.

Den nationella kampanjen syns i olika sammanhang i december. Kampanjens affisch har delats ut i 12 000 exemplar i hela landet. Affischen syns bland annat på rådgivningar, dagis, i skolor och på bibliotek. Dessutom kommer den att synas i många kommuners, föreningars och i församlingars lokaler.

Kampanjens informationsfilm, affischer och banners kan laddas ner från sidan:
www.annalapselleraitisjoulu.fi och kampanjen finns också i Facebook
Det är också möjligt att delta i Facebook i kampanjens gruppen.

Kampanjen arrangeras av Nykterhetens Vänner rf tillsammans med A-Kiltojen Liitto ry,
A-klinikstiftelsen, Blåbandsförbundet, Centralförbundet för Barnskydd, Elämäni Sankari ry, ETRA Förbundet, Finlands Föräldraförbund, Fri Från Narkotika rf, Förbundet för mödra- och skyddshem, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Helsingfors stad social- och hälsovårdsverk, Hälsovårdarförbundet, KRAN rf, Kristillinen Terveys ja Raittiusjärjestö, Kvinnogården rf, Lära för Livet Stiftelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nuorten Ystävät ry, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Rädda Barnen rf, Röda Korset, Sininuorisoliitto, Suomen ASH, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote, Tehy och Yle.

Nuoret toivovat kavereiden puuttuvan päihtyneenä ajoon

Nuorista joka neljäs kertoo olleensa juopuneen kuskin kyydissä. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista lähes kaikki kuitenkin toivovat, että kaverit tulisivat väliin, jos … Jatka lukemista Nuoret toivovat kavereiden puuttuvan päihtyneenä ajoon

Nuorista joka neljäs kertoo olleensa juopuneen kuskin kyydissä. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista lähes kaikki kuitenkin toivovat, että kaverit tulisivat väliin, jos itse pyrkisi humalaisena ajamaan.

Alkoholi on edelleen merkittävä riskitekijä liikenteessä. Erityisessä riskiryhmässä ovat nuoret kuljettajat, mikä näkyy myös liikenneonnettomuuksissa. Henkilövahinkoon johtaneiden rattijuopumusonnettomuuksien kuljettajista nuoria on noin 40 prosenttia.
Liikenneturvan 15–20-vuotiaille suunnatussa kyselyssä joka kolmas nuori kertoi, että kaverit ovat ajaneet humalassa. Joka neljäs kertoi myös itse olleensa juopuneen kuskin kyydissä.

Lähes jokainen nuori kuitenkin haluaisi, että kaverit yrittäisivät estää kännissä ajamisen. Yli yhdeksän kymmenestä nuoresta toivoo tätä riippumatta siitä onko liikenteessä autolla, kevytmoottoripyörällä tai mopolla. Yhdeksän kymmenestä kertoo myös melko varmasti tai varmasti yrittävänsä itse estää humalaista kaveria pääsemästä rattiin.

”Ystäväpiirin asenteet ja väliintulo ovat merkittävässä roolissa estämässä erityisesti nuorten rattijuopumusta. Kaveriporukkaan kuuluminen on nuorille tärkeää ja ryhmässä kynnys estää juovuspäissään olevan kaverin kipuaminen ratin taakse voi tuntua korkealta. Rattijuopumukseen kuitenkin saa ja pitää puuttua”, Liikenneturvan kehittämispäällikkö Antero Lammi kertoo.

Kampanja kannustaa nuoria olemaan #rohkee

Rattijuopumuksen vastaista kampanjointia on viime vuosina kohdistettu etenkin nuoriin kuljettajiin. Kampanjointi on merkittävä tekijä, kun pyritään vahvistamaan rattijuopumuksen vastaisuutta. Vahva sosiaalinen normi, huolenpito ja toisen rattijuopumuksen puuttuminen ovat merkittäviä keinoja vähentää rattijuopumusta myös ongelmakäyttäjien osalta. Tuoreessa kampanjassa nuoria kannustetaan olemaan se #rohkee, joka estää kaverin ajamisen päihtyneenä.

”Kampanjaelokuvassa kuvataan uhkatilannetta, johon kuka tahansa nuori voisi joutua. Mökiltä pitäisi lähteä, mutta kuski on nauttinut muutakin kuin limpparia. Tarina näyttää positiivisen mallin siitä, kuinka tilanteessa tulisi toimia ja luo nuorelle ratkaisun, jolla uhkaava tilanne voidaan välttää”, Lammi kuvailee.

”Kannattaa miettiä etukäteen illan kulku. Juhlapaikalle menemisen lisäksi ajatuksen voi uhrata sille, miten sieltä tullaan pois. Perinteinen keino on sopia porukalle selvänä pysyttelevä kuski.”

Kolmivuotisen #rohkee-kampanjan video löytyy Youtubesta.

Kampanjassa ovat mukana Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, poliisi, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevakuutuskeskus ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry sekä Ehkäisevän päihdetyön verkosto, johon myös Raittiuden Ystävät ry kuuluu.

TNS Gallup Oy keräsi Liikenneturvan toimeksiannosta tutkimuksen aineiston alkusyksynä 2015 internetpaneeli GallupForumissa. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää nuorten käyttäytymistä ja mielipiteitä liikenteeseen ja päihteisiin liittyen. Kaikkiaan haastateltiin 733 henkilöä.

 

Vuoden raittiusteko 2015 -tunnustus Siskonpedin Viinapäivä-sketsille

Ylen Siskonpeti-tv-ohjelman Viinapäivä-sketsi saa Raittiuden Ystävien Vuoden raittiusteko 2015 -tunnustuksen päihteiden hankkimiseen ja käyttöön liittyvästä ja kriittisiä ajatuksia herättävästä käsittelytavastaan. … Jatka lukemista Vuoden raittiusteko 2015 -tunnustus Siskonpedin Viinapäivä-sketsille

Ylen Siskonpeti-tv-ohjelman Viinapäivä-sketsi saa Raittiuden Ystävien Vuoden raittiusteko 2015 -tunnustuksen päihteiden hankkimiseen ja käyttöön liittyvästä ja kriittisiä ajatuksia herättävästä käsittelytavastaan. Torstaina 15.10.2015 tv-ensi-iltansa saanut sketsi nähtiin Siskonpeti-ohjelman toisen kauden avausjaksossa Ylen tv 2 -kanavalla.

Kohtaus käsittelee huumorin keinoin mutta kriittisesti vanhempien alkoholin käyttöä ja hankintaa lasten kanssa ruokaostoksilla. Perinteisten valvojaroolien vaihto lasten kanssa ja näkökulman vaihtaminen makeisten ostamisesta alkoholin hankkimiseen tuo asiaan ajankohtaisen ja ironisen otteen. Yle julkaisi kyseisen kohtauksen Yle Areenassa 14.9.2015. Sketsillä oli Yle Areenassa ja Ylen Youtube-kanavalla jo ennen ensi-iltaa yli miljoona katselukertaa.

(Lisäys 18.12.2015: Joulukuun alussa video oli YouTuben mukaan Suomessa vuoden katsotuin pätkä internetissä, mikäli musiikkivideoita ei lasketa mukaan.)

13. kerran myönnetty Vuoden raittiusteko 2015 -tunnustus jaetaan Raittiusviikolla 2.–8.11.2015, joka tunnetaan myös Ehkäisevän päihdetyön viikkona.
Raittiuden Ystävät ry jakaa Vuoden raittiusteko -tunnustuksen henkilölle tai taholle, joka toiminnallaan edistää merkittävästi raittiutta ja terveitä elämäntapoja. Aikaisemmin tunnustuksen ovat saaneet muun muassa silloinen pääministeri Matti Vanhanen (2003), kirjailija Arno Kotro (2006) ja Suomen Lääkäriliitto (2008). Viime vuonna tunnustuksen saivat kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja piispa Matti Repo.

Raittiuden Ystävät ry on 162-vuotias Suomen vanhin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää terveitä ja raittiita elämäntapoja sekä toimii päihteiden käytön ja haittojen vähentämiseksi aktiivisella vaikuttamistoiminnallaan. Järjestön tavoite on muuttaa suomalaista kulttuuria romuttamalla vanhoja myyttejä juomisen ilosta. Järjestö korostaa, että raittius on terve ja luonnollinen elämäntapa jokaiselle maamme asukkaalle.

raittiusteko2015
Raittiuden Ystävien toimistossa järjestetyssä jakotilaisuudessa tunnustuksen vastaanottivat sarjan ohjaaja Anna Dahlman sekä sarjan näyttelijät Pirjo Heikkilä ja Krisse Salminen sekä sketsissä näytellyt Krisse Salmisen poika Eelis Kopponen. Tilaisuudessa olivat läsnä myös Ylen edustajana vastaava tuottaja Tuula Länsisalmi sekä Siskonpeti-sarjan tuotantoyhtiön Yellow Film & TV:n sometoimittaja Veera Lappi ja Anna Dahlmanin tytär Miina Laine.

Raittiuden Ystävät ry huolissaan Alkon myymälöiden vähenemisestä, jos viinit päästetään ruokakauppoihin!

Alkolla on maassamme alkoholimonopoli ja 351 myymälää koko maan kattavasti. Uusi alkoholilaki on valmisteluvaiheessa. Useat Suomen hallituksen poliitikot ovat esittäneet … Jatka lukemista Raittiuden Ystävät ry huolissaan Alkon myymälöiden vähenemisestä, jos viinit päästetään ruokakauppoihin!

Alkolla on maassamme alkoholimonopoli ja 351 myymälää koko maan kattavasti. Uusi alkoholilaki on valmisteluvaiheessa. Useat Suomen hallituksen poliitikot ovat esittäneet suopeutensa sille, että viinit vapautettaisiin Alkosta ruokakauppoihin. Alkon litramääräisestä myynnistä miedot viinit muodostavat nykyisin 50 %. Kun keskiolut siirtyi ruokakauppoihin vuonna 1969, väheni Alkon oluen myyntiosuus dramaattisesti ollen muutaman vuoden kuluttua vain 0.1 %.

Samanlainen kehitys on odotettavissa, jos viinit vapautetaan ruokakauppoihin. Alko ei voi tukea kansalaisten juomatarpeita, vaan sen yksi tehtävä on paikata valtion kassatilannetta. Jos merkittävä osa liiketoiminnasta, jopa puolet litroista siirtyy muun toimijan piiriin, on väistämättömänä seurauksena Alkon myymäläverkon supistaminen. Myymäläkato koettaisiin ensin harvaan asutulla maaseudulla. Ankarimpien ennusteiden mukaan tämä voisi merkitä sitä, että pohjoisessa Alko löytyisi vasta Rovaniemeltä ja Keski-Suomessa ”kuivahkoa” seutua olisi kaikki Jyväskylän ja Seinäjoen välillä. Mitenkähän alueen väestö tällaiseen reagoisi? Tuskin ainakaan päätökset tehneitä poliitikkoja kiitellen, vaikka olisivat sitten kuinka raittiushenkisiä.

Alko on osoittautunut vuosikymmenien aikana tehokkaaksi, vastuuntuntoiseksi ja tasapuoliseksi liikelaitokseksi. Esimerkiksi ostajan iän tarkastuksia on tehty tänä vuonna jo 2.4 miljoonaa ja alkoholin välittämistarkistuksia 200 000.

Tutkittuun tietoon perustuva ennuste kertoo, että viinien tuonti ruokakauppoihin lisäisi nykyistä, jo nyt Pohjoismaiden korkeinta alkoholin kulutusta, 11.2 litraa 100-prosenttista alkoholia vuodessa jokaista 15 vuotta täyttänyttä suomalaista kohden noin 7 % eli 0.9 litraa, mikä on sama määrä, jolla kulutus on nyt saatu laskemaan viime vuosien aikana tehtyjen maltillisten alkoholin veronkorotusten myötä.

On hyvä asia, että maassamme on alkoholimonopoli, jolloin maan hallitus ja eduskunta voivat viisaasti säädellä alkoholin kulutusta. Nyt on kysymys siitä, arvioiko hallitus kansalaisten terveyden vai alkoholitoimijoiden edun ensisijaiseksi. Uskon, että edellä esitetty keskioluen vapauttamisesta opittu ennuste Alkon resurssien ja samalla toimipisteiden vähenemisestä antaa monelle poliitikolle aiheen harkita viiniasiaa uudelleen.

Martti Vastamäki
käsikirurgian dosentti
Raittiuden Ystävät ry
puheenjohtaja

Mukaan Päihdepäiville!

Tervetuloa Päihdepäiville Helsingin Kulttuuritalolle 19.–20.5.2015 viettämään loppukevään iloisia ja asiantuntevia seminaaripäiviä. Tapahtuma sisältää sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaiselle runsaan … Jatka lukemista Mukaan Päihdepäiville!

Tervetuloa Päihdepäiville Helsingin Kulttuuritalolle 19.–20.5.2015 viettämään loppukevään iloisia ja asiantuntevia seminaaripäiviä.

Tapahtuma sisältää sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaiselle runsaan kattauksen ajankohtaisia seminaareja, huippupuhujia sekä ideoita ja inspiraatiota. Seminaareja on yhteensä 23 ja ne käsittelevät esimerkiksi päihteitä ja seksuaalisuutta, muuttunutta tupakkakulttuuria sekä avun monia muotoja.

Muita teemoja ovat:
• varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa
• ehkäisevän päihdetyön rakenteet, työnjaot ja vastuut
• kokemusasiantuntijuus sekä sähköiset palvelut
• kognitiivisten erityistarpeiden huomioiminen päihdetyössä
• rangaistuksesta vapautuvien päihdekuntoutus

Päivillä voit myös tutustua uusiin päihdetyön menetelmiin sekä tavata kollegoita messuosastolla.

Päihdepäivistä on muodostumassa vuoden mittavin päihdeaiheinen seminaarikokonaisuus. Seuraa Päihdepäiviä Twitterissä tunnuksella #päihdepäivät sekä vieraile tapahtuman omilla facebook-sivuilla.

Päihdepäivien hinnat ja ilmoittautuminen.