Pääkirjoitus

Myöntölaki ja vaikuttamisen kevät

Pääkirjoitus, raitis.fi-lehti 1/2017 Alkoholilain uudistamisen yhteydessä kuulee toistuvasti parjaavaa puhetta niin raittiudesta kuin kieltolaistakin. Valitettavan usein kummastakaan ei ole oikeaa … Jatka lukemista Myöntölaki ja vaikuttamisen kevät

raitis.fi-lehden numero 1/2017
raitis.fi-lehden numero 1/2017

Pääkirjoitus, raitis.fi-lehti 1/2017

Alkoholilain uudistamisen yhteydessä kuulee toistuvasti parjaavaa puhetta niin raittiudesta kuin kieltolaistakin. Valitettavan usein kummastakaan ei ole oikeaa kuvaa. Kieltolain aikaan maamme oli varsin erilainen ja nykyisin kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että kieltolaki oli epäonnistunut laki monestakin syystä. Nyt uuden alkoholilain myötä ollaan menossa kuitenkin päinvastaiseen suuntaan tavalla, joka on vaaraksi kansan hyvinvoinnille ja terveydelle.

Tekeillä olevassa lakiuudistuksessa alkoholin myyntiä ollaan vapauttamassa kautta linjan kärkenä 5,5-prosenttisten alkoholijuomien myynnin salliminen elintarvikeliikkeissä. Vahvemmat juomat tulisivat siis kaupoihin, kioskeihin ja huoltamoillekin kautta maan. Lakiesityksessä myös erityisesti alaikäisiä ja nuoria houkuttelevat niin sanotut limuviinat tuotaisiin myyntiin samassa laajuudessa.

On paikallaan kysyä, ovatko kiistämättömät tilastot nuorten raitistumisesta huolestuttaneet alkoholitoimijat tulevaisuudestaan niin, että uusia asiakasryhmiä on kalasteltava mukaan hintaan mihin hyvänsä. Uudistukset johtavat alkoholin kokonaiskulutuksen merkittävään kasvuun sekä jossain määrin juomisen aloitusiän laskuun.

Edessämme on siis ratkaisevan tärkeä vaikuttamisen kevät. Nyt jos koskaan on sanottava ääneen ja näytettävä teoilla raittiuden voima. Verkkosivuilta löytyvä lausuntomme lakiuudistuksesta on otsikoitu Hallituksen esitys vaarantaa kansanterveyden. Asiaa avaavat suoraan ja puhuttelevasti myös uudet Alkoholipolitiikkaa.fi-verkkosivut.

Vetoan lukijoihin, jotta käyttäisitte kaikkia vaikuttamisen kanavianne päättäjiin, erityisesti kansanedustajiin, raittiutta edistävän ja vastuullisen päätöksen tekemiseksi. Tässä kamppailussa alkoholin myynnin ja toisaalta terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisen välillä ei ole toista palkintoa. Hallituspuolueiden lakiesitys tietää lisääntyvän kulutuksen, alkoholiperäisten kuolemantapausten ja sairaalahoitojaksojen lisäksi ennen kaikkea päihde- ja päihtymiskeskeisten tapojen vahvistumista. Yhtälailla tiedossa ovat lakiuudistuksesta koituvat kasvavat taloudelliset haitat. Uudistus tulee vääjäämättä murentamaan entisestään lasten ja nuorten elinolosuhteita ja maamme kokonaistaloudellista tilannetta. Kaikki työ raittiuden puolesta on nyt tarpeen!

Tänä keväänä järjestettävät kuntavaalit ovat myös tärkeä mahdollisuus vaikuttaa. Järjestömme pitää vaalityötä esillä osana valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa teemalla Ehkäisevä työ kannattaa – Pidetään toisistamme huolta. On tärkeää, että kunnissamme kannetaan jatkossakin huolta asukkaiden turvallisuudesta ja tasapainoisista elinolosuhteista. Silloin ehkäisevä työ todella kannattaa!

Rohkea raittiuden ääni esiin!

Marko Kailasmaa
Raittiuden Ystävät ry:n
toiminnanjohtaja

Politiikkaa faktoilla, tunteilla vai mielikuvilla?

Alkoholipolitiikassa tunne voittaa faktat – päihdehaitat jyrkkään
kasvuun.

raitis.fi-lehden numero 4/2016
raitis.fi-lehden numero 4/2016

Pääkirjoitus, raitis.fi-lehti 3/2016

Hyvät lukijat,
Suomen hallitus sallii vahvempien oluiden, lonkeroiden, limuviinojen ja siiderien myynnin ruokakaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla. Alkoholijäätelöstäkin on ollut puhetta. Muutokset ovat osa alkoholilainsäädännön kokonaisuudistusta. Hallitus on kertonut tavoitteekseen purkaa normeja, vähentää alkoholihaittoja ja kohentaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Terveysalojen asiantuntijat kuitenkin tyrmäävät uudistuksen: alkoholin kulutus ja sen myötä alkoholihaitat kasvavat merkittävästi. Tämä tarkoittaa lisää sairaalahoitojaksoja, alkoholisairauksia ja -kuolemia sekä ennenaikaisia työurien katkeamisia. Myös talous kärsisi kokonaisuudessaan enemmän kuin hyötyisi.

Vahvat alkosta marketteihin
Vahvat alkosta marketteihin

On erittäin huolestuttavaa kuinka vähän aiheeseen liittyvä tutkimustieto on ollut otsikoissa, kun lakiuudistuksesta on käyty julkista keskustelua. Sen sijaan alkoholista hyötyvän alkoholielinkeinon varsin yksipuolinen näkökulma on näkynyt voimakkaasti.
Asian käsittely on ollut pikemminkin tunne- kuin faktapohjaista. Tutkimustietoa viestiviin asiantuntijoihin on liitetty ilonpilaajan ja holhoavan kukkahattutädin mielikuvia, joita myös teollisuus on ruokkinut ja käyttänyt estotta lobbauksessaan. Näin faktat on voitu ohittaa tunteisiin vetoavilla mielikuvilla.

Suomessa panimoalan poliittinen vaikutusvalta on huomattava. Tähän on osasyynä panimoteollisuuden omistussuhteiden keskittyminen muutamien globaalien suuryritysten käsiin. Omistuksen keskittyminen moninkertaistaa panimoalan vaikutusmahdollisuudet ja -resurssit. Alkoholin kokonaiskulutuksen lasku on alkoholista elävälle teollisuudelle uhka, joten se on valmis tekemään kaikkensa korkean kulutuksen säilyttämiseksi. Panimoala vastustaakin kaikkia tutkimuksissa tehokkaimmiksi todettuja keinoja vähentää alkoholihaittoja.

 

THL:n arvio alkoholilain muutoksen vaikutuksista
THL:n arvio alkoholilain muutoksen vaikutuksista

 

Kuten Raittiuden Ystävien energinen uusi asiantuntija VTM Emilia Laine kirjoitti raitis.fi-lehden numerossa 2/2016, teollisuuden toimijat levittävät systemaattisesti omaa viestiään, jota tutkimusnäyttö ei tue. Siinä luodaan käsitystä, jossa alkoholiongelmat aiheutuvat vain muutamille harvoille alkoholisteille, eivät ”tavallisille kohtuukäyttäjille”. Viesti on houkutteleva, sillä se tarjoaa päättäjälle ja kansalaiselle mahdollisuuden kokea, ettei oma alkoholinkäyttö ole ongelma, vaan ongelman luo jokin pieni ryhmä, jossain toisaalla. Näin ollen tavallisiin kansalaisiin kohdistuvat rajoitukset ovat vain tarpeetonta kiusantekoa ja holhousta, joista he joutuvat kärsimään muutamien ”alkoholin väärinkäyttäjien” takia.

Tämä ei kuitenkaan ole todellisuus. Valtaosa alkoholihaitoista koituu tavallisille, työssäkäyville ihmisille, isille ja äideille – joissakin tapauksissa myös kansanedustajille ja ministeritason päättäjille jopa vieraalla maalla.

THL:n arvio alkoholisairastavuudesta. Alkoholihaittojen tiedetään seuraavan kokonaiskulutusta. Taloudelliset tappiot laskettu tämän perusteella.
THL:n arvio alkoholisairastavuudesta. Alkoholihaittojen tiedetään seuraavan kokonaiskulutusta. Taloudelliset tappiot laskettu tämän perusteella.

Kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden on oltava etusijalla tulevassa alkoholilaissa ja alkoholin kulutusta on vähennettävä. Eniten siihen vaikutetaan lainsäädännöllä. Uuden lain valmisteluun on myös Raittiuden Ystävät antanut oman panoksensa ja pyrkii vaikuttamaan tehokkaasti poliittisiin päättäjiin vielä loppumetreillä.

Poliittisen vaikuttamisen ohella ei pidä unohtaa muuta vaikuttamista. Järjestömme yksi merkittävimmistä ponnistuksista ovat jo vuosia jatkuneet ajankohtaan tai toimintaympäristöön liittyvät kampanjat, joista tulossa on nyt 19. kerran Anna lapselle raitis joulu -kampanja.

Tämän kampanjan myötä toivotan teille kaikille hyvää ja mahdollisimman kiireetöntä keskitalven juhlan odotusta.

Martti Vastamäki
Raittiuden Ystävät ry:n puheenjohtaja

Huoleton vai huolien täyttämä nuoruus?

Pääkirjoitus, raitis.fi-lehti 3/2016 Kansainvälisen ESPAD-tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret ovat keskimäärin raittiimpia kuin eurooppalaiset ikätoverinsa. Joka neljäs tutkimukseen vastannut 15–16-vuotias suomalaisnuori … Jatka lukemista Huoleton vai huolien täyttämä nuoruus?

raitis-fi-3-2016-kansiPääkirjoitus, raitis.fi-lehti 3/2016

Kansainvälisen ESPAD-tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret ovat keskimäärin raittiimpia kuin eurooppalaiset ikätoverinsa. Joka neljäs tutkimukseen vastannut 15–16-vuotias suomalaisnuori ilmoitti, ettei ole juonut alkoholia. Tämä kehityssuunta on rohkaiseva ja osin maamme lainkin mukainen. Alaikäisten alkoholin käyttöhän on lainvastaista.

Positiivisessa kehityksessä on kuitenkin kuultu myös soraääniä. Suomalainen tutkijaryhmä julkaisi nimittäin elokuussa hätkähdyttävän tiedon suomalaisnuorista. Vaikka juominen aloitetaan vanhempana, jos lainkaan, positiivinen kehitys rajautuu suurelta osin vain siihen osaan nuorista, joilla muutoinkin on vähemmän ongelmia. Sen sijaan, jos nuori kärsii masennuksesta tai nuoren vanhemmilla on alhainen koulutustaso tai työttömyyttä, on päihteiden käyttö sitä todennäköisempää ja samalla rajumpaa.

Jos tämä kehityssuunta vielä periytyy ja kasvaa polvi polvelta, niin mitä se kertoo ajastamme ja maamme nykytilasta?

 

Samaan aikaan hallituksen nimeämä työryhmä teki niin sanotun kompromissiesityksensä tulevasta alkoholilaista. Siinä monen muun vapauttavan päätöksen huippuna esitetään 5,5 prosenttisten alkoholijuomien ja erityisesti nuoriin vetoavien limuviinojen, alkoholipitoisen jäätelön ja pulverimaisen alkoholin myynnin sallimista elintarvikeliikkeissä.

Pitää oikein pysähtyä miettimään, miten nämä kaksi uutista voivat olla samasta maasta ja samalta aikakaudelta.

THL arvioi, että esitettyjen lakimuutosten myötä vahvojen oluiden ja siiderin ja niin sanottujen limuviinojen hinnat laskevat, myynninedistäminen lisääntyy huomiota herättävästi ja ruokakauppoihin tuotavien vahvempien juomien myyntipisteiden lukumäärä kasvaa jopa 15-kertaiseksi. Ja tässä on vain osa välittömistä vaikutuksista.

Alkoholiperäisiä kuolemia tulee THL:n arvion mukaan noin 150 lisää vuosittain, kun alkoholin kulutus kasvaa 6 prosenttia. Tämän inhimillisen kärsimyksen ja menetyksen määrää ei voi enää mitata rahassa. Rahassa mitattavat tappiot kasvavat samalla sadoilla miljoonilla.

Miten minkään itsemääräämisperiaatteen tai yhden elinkeinoelämän haaran edun nimissä voidaan esittää tämän suuntaista, kun samaan aikaan osa nuorisoa kuten myös merkittävä osa muutakin kansaa tarvitsee tuekseen valveutunutta ja vastuullista alkoholipolitiikkaa? Vai eikö heidän tulevaisuutensa olekaan yhtä tärkeä kuin toisten?

Toivomme päättäjille korkeaa vastuuntuntoa tärkeää alkoholilakia uudistettaessa. Niin päättäjien kuin heidän valitsijoidensakin on tärkeää muistaa, että raittius tukee parhaalla tavalla myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteita.

 

Tämän syksyn Ehkäisevän päihdetyön viikon teema Kysy – Se kannattaa! muistuttaa meitä jokaista ottamaan rohkeasti puheeksi päihteiden käyttö ja siihen liittyvät monet näkökulmat. Puheeksi otto kunnioittaa toistemme hyvinvointia, koska silloin emme jätä ketään yksin, vaan kunnioittavasti ja myötätuntoisesti huomioimme kaikkien vaikeudet – myös päihteiden käytön osalta!

 

Raitista syksyä toivottaen!

Marko Kailasmaa
Raittiuden Ystävät ry:n
toiminnanjohtaja

Tuli ja vesi

Pääkirjoitus, raitis.fi-lehti 2/2016 Alkoholilain kokonaisuudistus on valmistumassa vauhdilla. Uuden lain valmistelussa on myös Raittiuden Ystävät antanut panoksensa. Olemme osallistuneet ministeri … Jatka lukemista Tuli ja vesi

raitis.fi-2-2016-kansi-webPääkirjoitus, raitis.fi-lehti 2/2016

Alkoholilain kokonaisuudistus on valmistumassa vauhdilla. Uuden lain valmistelussa on myös Raittiuden Ystävät antanut panoksensa. Olemme osallistuneet ministeri Rehulan ”Tuli ja vesi” -työryhmään, kuten tätä motivaatiotekijöiltään hyvin ristiriitaista ryhmää on tullut tavaksi kutsua. Toisella puolella pöytää ovat istuneet alkoholitoimijat ja toisella puolella me kansalaisjärjestöjen edustajat.

Tehtävänä oli löytää ainakin yksi yhteinen sävel. Se löytyikin: molemmat osapuolet kannattivat ravintoloiden anniskelusäännösten helpottamista; ravintolatoimijat tietenkin elinkeinonsa tuottavuuden edistämiseksi ja me taas, jotta alkoholin kulutusta saataisiin siirrettyä kotoa lasten edestä valvottuihin olosuhteisiin.

Uudistuksen yhteydessä puhuttiin myös muun muassa mietojen viinien ja vahvojen oluiden tuomisesta päivittäistavarakauppoihin, ravintoloiden anniskelulupien helpottamisesta ja kauppojen alkoholin myyntiaikojen vapauttamisesta.

Työryhmän lausuntojen pohjalta Rehulan laatimassa pohjaesityksessä pahiten kansanterveyttä rokottavia vaihtoehtoja ei näkynyt. Ikävänä yllätyksenä hallitus kuitenkin vastikään kumosi Rehulan esityksen ja päätti sallia aikaisempaa vahvempien 5,5 prosenttisten juomien myymisen päivittäistavarakaupoissa. Seurauksena on arviolta reilun miljardin euron tappio Suomen kansantaloudelle.

Painostus varsinkin alkoholitoimijoiden puolelta on ollut ankaraa. Tässä pelissä totuuden on korvannut tarve luoda alkoholimyönteisiä mielikuvia ja pyrkimys vesittää tutkitun tiedon ja tilastojen antama informaatio luomalla käsitys, että alkoholipolitiikka on esimerkki tarpeettomasta holhoamisesta, jollaista Suomen valistunut kansa ei tarvitse.

Panimoalan viesti näyttää menneen läpi siitä huolimatta, että ennen hallituksen päätöstä moni poliitikko esitti näkemyksenään, että kansanterveysnäkökulman pitää olla alkoholilain kantava periaate.

Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt hallituksen esitystä, joten mikään ei ole varmaa. Kuitenkin kiirettä pitää, jos vielä halutaan vaikuttaa. Uuden alkoholilain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Järjestömme yksi merkittävimmistä vaikutuskeinoista ovat useat jo vuosia jatkuneet ajankohtaan tai tiettyyn toimintaympäristöön liittyvät kampanjat kuten Selvin päin kesään -kampanja. Kesän alussa juhlitaan vappua, ammattiin valmistumista, lakkiaisia, siirtymistä yläkouluun ja kesäloman alkamista. Selvin päin kesään -kampanjatoimijat, joita tänäkin vuonna on 22 järjestöä, toivottavat auringonpaisteista kesälomaa ja onnittelevat lämpimästi valmistujaisjuhlia viettäviä nuoria. Juhlia voi myös ilman päihteitä ja myönteisillä odotuksilla.

Tervetullut ja hyvin käyntiin lähtenyt yhteistyöhanke on mm. myös maahanmuuttajille suunnattu kulttuurisensitiivinen ånni-hanke, jossa 7 kumppaniyhteisön kanssa nyt kolmatta vuotta annamme eväitä kasvattajille, niin vanhemmille kuin opettajillekin lasten kanssa käytävään vastuulliseen päihdekeskusteluun.

Toivotan teille kaikille hyvää kesää ja sopivasti akkuja lataavaa loma-aikaa.

Martti Vastamäki
Raittiuden Ystävät ry:n
puheenjohtaja

Kamppailu kansalaisten terveydestä

Pääkirjoitus, raitis.fi-lehti 1/2016 Hallitus valmistelee alkoholilain kokonaisuudistusta tänä vuonna. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan vastuullisen lain pohjaesityksen mukaan viinit ja … Jatka lukemista Kamppailu kansalaisten terveydestä

raitis.fi-lehti-1-2016-kansi
raitis.fi-lehti 1/2016

Pääkirjoitus, raitis.fi-lehti 1/2016

Hallitus valmistelee alkoholilain kokonaisuudistusta tänä vuonna. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan vastuullisen lain pohjaesityksen mukaan viinit ja vahvat oluet eivät ole tulossa vähittäiskauppoihin, eikä alkoholijuomien myyntiaikoja myöskään lisättäisi nykyisestä.

Nämä tervetulleet linjaukset toivottavasti katkaisevat alkoholin myynnin vapauttamisen pyrkimykset. Vuodenvaihteessa tapahtunut kauppojen aukioloaikojen vapautuminen lisäsi nimittäin jo huomattavasti alkoholin myyntiaikaa. Kansanterveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta tämän suuntainen muutos on edesvastuutonta ja lyhytnäköistä.

Yksittäisen teollisuudenalan hyöty ei ole riittävä peruste, kun toisessa vaakakupissa on suomalaisten terveys ja viime kädessä myös tasapainoinen tulevaisuus – niin jokaisen oma kuin koko kansakunnankin. Pidemmällä aikavälillä myös maan talous ja sitä kautta työllisyys kärsivät lisääntyneestä juomisesta.

YK:n terveysjärjestön WHO:n ja läntisten maiden teollisuusjärjestön OECD:n mukaan tehokkaimmat keinot alkoholihaittojen vähentämiseksi ovat alkoholiveron korotukset sekä saatavuuden ja mainonnan rajoitukset. Alkoholiin kuolee vuosittain maassamme noin 2500 henkilöä eli 10 kertaa enemmän kuin liikenneonnettomuuksiin. Suomalaisten alkoholin kulutus on väkilukuun suhteutettuna Pohjoismaiden korkeinta ja alkoholimaksakirroosikuolemissa Suomen lukemat ovat EU-maiden korkeimmat. Alkoholi aiheuttaa maassamme 6–7 miljardin euron välilliset ja välittömät kustannukset vuosittain.

Näiden tilastojen perusteella vastuullisilla päättäjillä voi olla vain yhdensuuntaisia alkoholin kulutuksen vähenemiseen johtavia ratkaisuja tehtävänään. Jotta meillä olisi edelleen järjestäytynyt yhteiskunta, tulee lait, myös alkoholilaki, säätää kansalaisten hyvinvointia tukevaksi. Vastuulliseen alkoholipolitiikkaan kuuluu pitää Alkossa vähintään yli 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät juomat, niin oluet kuin viinitkin. Nykyisten käyttö- ja seuraamustilastojen valossa olisi perusteltua harkita keskioluenkin siirtämistä samaan osoitteeseen.

Alkoholi ei ole tavallinen elintarvike, eikä se kuulu kansalaisten välttämättömiin kulutushyödykkeisiin. Mikäli alkoholin myyntiä ja saatavuutta vapautetaan edelleen ja asiat etenevät alkoholitoimijoiden lobbaamaan suuntaan, on perusteltua pelätä, että jonakin päivänä meillä myydään ruokakaupoissa halpakoskenkorvaa tai -vodkaa. Miten sitten kasvattaa lapsia tolkulliseen huomiseen, kun alkoholi on esillä joka puolella ja kaiken aikaa? Jos edessämme on vapautuksen tie, niin päihteiden käyttäjien tulee myös kantaa täysimääräisesti vastuunsa käytön seurauksista.

Luotan yhä päättäjien ymmärrykseen ja vastuullisuuteen nyt kansakuntamme tulevaisuuden suunnasta päätettäessä. Onneksi myös merkkejä kansakuntamme tolkullisuudesta on havaittavissa. Alakoulu- ja päiväkoti-ikäisten lasten isänä iloitsen nuorten entisestään vahvistuvasta raittiudesta, josta hienona esimerkkinä oli nuorten kiekkoleijoniemme päihteetön juhlinta. Uudet sukupolvet näyttävät ohjaavan maata vääjäämättä raittiuden suuntaan. Nykyiset päättäjämme voivat olla joko vahvistamassa tai jarruttamassa tätä kehitystä – mutta ei estämässä.
Raitista kevään jatkoa kaikille!

Marko Kailasmaa
Raittiuden Ystävät ry:n
toiminnanjohtaja

Muuttuvassa maailmassa

Pääkirjoitus, raitis.fi-lehti 4/2015 Kulunut vuosi 2015 on ollut missiomme kannalta tavallista tärkeämpi, kun uuden alkoholilain valmistelu on tiukasti käynnissä. Raittiuden … Jatka lukemista Muuttuvassa maailmassa

Joni Villasen hauskan jouluinen omakuva löytyy myös tämän raitis.fi-lehden painetun version kannesta.
raitis.fi 4/2015

Pääkirjoitus, raitis.fi-lehti 4/2015

Kulunut vuosi 2015 on ollut missiomme kannalta tavallista tärkeämpi, kun uuden alkoholilain valmistelu on tiukasti käynnissä. Raittiuden Ystävät on osallistunut tähän savottaan aktiivisesti. Asioista päättäviin ministereihin ja kansanedustajiin on oltu toistuvasti yhteydessä informaatiota jakaen ja keskustellen. Olen saanut tuoda asiaamme tehokkaasti esille STM:n ministeri Juha Rehulan koolle kutsumassa työryhmässä, jossa alkoholitoimijat ja järjestöjen edustajat on laitettu saman pöydän ääreen löytämään järkeviä kompromisseja alkoholilain pykäliin.

Kansanterveydelliset näkökannat ovat ainakin tällä hetkellä arvostuksissa korkeammalla kuin alkoholitoimijoiden edut. Taistelu jatkuu. Oleellisia kysymyksiä ovat mietojen viinien tuominen ruokakauppoihin ja Alkon monopolin murtamisyritykset. Taitaa olla niin, että raittiusväki ja Alko ovat nyt samalla puolella pöytää ensi kertaa sitten kieltolain lopettamisen ja Alkon syntymisen 73 vuotta sitten. (Tästä aiheesta lisää lehden tämän numeron Puheenjohtajan pöydältä -palstalla)

Mitä vapaampaa alkoholijuomien kauppa on, sitä tärkeämpää on päättäjien ja kansalaisten kokonaisvaltainen ymmärrys juomien vaikutuksista. Nykyinen tietotaso on kaukana riittävästä. Näin kirjoitti tämän lehden viime numerossa grand old manimme emeritusprofessori Ilmari Koppinen, virkeäkuntoinen 96-vuotias salolaisjäsenemme. (Voit lukea jutun täältä.) Tätä kansalaisten tietotasoa päihdeasioista meidän on lisättävä jatkuvin ponnisteluin.

Äkkinäisesti lisääntynyt maahanmuutto on polttava yhteiskuntaamme ravisteleva ilmiö. Toimistomme Kännikapinan työntekijä, hankevastaava Anki Sirola löysi lehdessämme asiaan meitä ilahduttavan näkökulman. Maahanmuutto voi tukea myös Raittiuden Ystävien tavoitetta Suomesta, jossa on vähemmän alkoholinkäyttöä ja sen tuomia haittoja. Maailman väestöstä yli 50 % on täysin raittiita, suomalaisista vain 11 %. Raittiiden maahanmuuttajien myötä Suomeen saapuu kulttuureja, joissa arki ja juhla, ilot ja surut eletään ilman päihteitä. Anki toivoo, että tämän esimerkin myötä myös yhä useampi kantasuomalainen kyseenalaistaisi itsensä päihdyttämisen ja jättäisi päihteet väliin. Tätä samaa toivomme kaikki. (Ankin teksti löytyy täältä.)

Sosiaali- ja terveysministeriön uusi Nuorten terveystapatutkimus 2015 kertoi meille iloista sanomaa: Suomalaiset nuoret raitistuvat entisestään! Raittiiden nuorten määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Viikoittain alkoholia käyttävien osuudet ovat vähentyneet vuoden 2009 jälkeen kaikissa ikä- ja sukupuoliryhmissä. Tupakkakokeilut ja päivittäinen savukkeiden poltto ovat nekin edelleen vähentyneet nuorten keskuudessa.

Järjestömme sai äskettäin myös runsaasti positiivista julkisuutta, kun luovutimme Vuoden Raittiusteko 2015 -tunnustuksen television Siskonpeti-ohjelman Viinapäivä-sketsille. (Lue lisää täältä.)

Toivotan kaikille rauhaisaa, onnellista ja päihteetöntä Joulua tunnuksellamme Anna Lapselle Raitis Joulu!

Martti Vastamäki
Raittiuden Ystävät ry:n puheenjohtaja

Järjestötoiminnan uusi aika

Hallituksen tulevat alkoholilainsäädännön muutokset ja linjaukset uudistaa avustusjärjestelmä herättävät aiheellisesti huolta järjestökentällä. Tulevaisuus voi olla joko entistä valoisampi tai entistä synkempi. (Pääkirjoitus – raitis.fi-lehti 3/2015)

raitis.fi-lehti 3/2015
raitis.fi-lehti 3/2015

Pääkirjoitus, raitis.fi-lehti 3/2015

 

Suomen hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi syyskuussa maamme kaikkien kolmen rahapeliyhteisön, Fintoton, Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen rahapelitoimintojen yhdistämislinjaukset.

Muutoksen tavoitteena on vahvistaa suomalaista rahapelien yksin-oikeusjärjestelmää luomalla yksi valtion kokonaan omistama raha-peliyhtiö, joka kykenee kilpailemaan ulkomaista pelitarjontaa vastaan ja pitämään pelirahat kotimaisten edunsaajien käytössä.

Jäämme odottamaan millainen uudesta avustusjärjestelmästä tulee, mutta jo nyt on selvää, että RAY:n avustamien toimijoiden tulee entistäkin kattavammin kyetä osoittamaan tuloksellisuutensa omalla toimintasektorillaan. Raittiustyössä tilanne on entistäkin kiperämpi, kun varaudumme toisesta suunnasta hallituksen mahdollisiin alkoholipolitiikkaa vapauttaviin päätöksiin, kuten viinien vapauttamiseen ruokakauppoihin. Millaisten vaikeuksien keskellä sitten elämmekään!

 

Nyt tehtävissä ratkaisuissa olisikin välttämättä nähtävä maamme hyvinvoinnin iso kuva, joka edellyttää vastuullisia toimia niin päihdepolitiikassa kuin raittiustyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemisessa. Jos molemmista päistä leikataan, on myös tulos ja tulevaisuuden tilanne sama.

Ihmiselämääkin ajatellen kykenisimme eri toimintasektoreiden ja hallintotason yhteisillä päätöksillä vaikuttamaan kaiken ikäisten hyvinvointiin, erityisesti elämän laatuun ja terveyteen sekä varhaisissa vuosissa että myöhemmällä iällä.

Äitiensä päihteiden käytöstä koko ikänsä kärsiviä FASD-lapsia ja myös päihteiden vuoksi ennenaikaiselle eläkkeelle jääviä kyettäisiin auttamaan riittävän aikaisin ja määrätietoisesti tehtävillä päätöksillä. Itsetuhoinen käytös sekä lasten ja muiden lähimmäistemme pahoinpitely tulee estää kaikissa tilanteissa.

 

Maassamme on käyty tänä vuonna ennätyksellisen vilkasta keskustelua kulttuuritekijöihin liittyen ja toisaalta jouduttu varautumaan yhä tiukkenevaan talouteen. Näissä tilanteissa on tärkeää huomata, että Suomen historiassa juuri yhteiskunnalliset murrostilanteet ovat olleet järjestöjen tilaisuus antaa ainutlaatuinen panoksensa yhteiseen hyvään. Murroksen keskellä on kansalaistoiminnassa luotu uutta ja tuettu ratkaisevalla tavalla kansakuntamme tulevaisuutta.

Meiltä vaaditaan nyt samaa, kun saamme pohtia miten integroimme maahanmuuttajia mukaan toimintaamme tai miten kykenemme ehkäisemään yhä kroonisemmaksi muuttuvaa yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Sinua tarvitaan tähän tänään!

 

Saamme Raittiuden Ystävissä elää monella tapaa uusien suunnitelmien aikaa. Kesällä järjestetty Huittisten edustajakokous toi uusia luottamushenkilöitä riveihimme ja syyskuussa avasimme uudet verkkosivumme.

Nyt kädessäsi oleva lehtemme uusi numero saa jatkaa onnistunutta uudistusten sarjaa. Ensi vuoden alusta lehti tulee kaikille Raittiuden Ystävien paikallisyhdistysten jäsenille kotiin ilman erityistä tilaamista. Haluamme ottaa entistäkin painavammin kantaa raittiuden puolesta ja tuoda sen esiin monien kanaviemme kautta.

 

Raitista ja raikasta syksyn jatkoa! Nähdään raittiustoiminnassa.

Marko Kailasmaa, Raittiuden Ystävät ry:n toiminnanjohtaja