Kampanjat ja projektit

Raittiuden Ystävät ry:llä on useita projekteja, joiden lisäksi osallistumme muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä tuottaviin hankkeisiin.

Raitis Linja on avattu

Raittiuden Ystävät on avannut Raitis Linja -puhelinpalvelun, joka on avoinna arkisin klo 12–15. Palvelu tarjoaa tietoa raittiin elämäntavan eduista ja … Jatka lukemista Raitis Linja on avattu

Raittiuden Ystävät on avannut Raitis Linja -puhelinpalvelun, joka on avoinna arkisin klo 12–15. Palvelu tarjoaa tietoa raittiin elämäntavan eduista ja vinkkejä päihteettömään vapaa-aikaan. Puhelimessa on mahdollista tehdä myös alkoholikäytön riskitasoa mittaava AUDIT-testi. Raitis Linjan numero on 040 197 4935.

Ajattele itse! -materiaali 6–9-luokkalaisten päihdekasvatukseen

Ajattele itse! -materiaali on 6–9-luokkalaisten päihdekasvatukseen suunniteltu materiaalikokonaisuus, joka valmistuu vaiheittain vuosina 2018–2019. Kehitteillä olevaa materiaalia testaavat pilottikoulut saavat materiaalin … Jatka lukemista Ajattele itse! -materiaali 6–9-luokkalaisten päihdekasvatukseen

Ajattele itse! -materiaali on 6–9-luokkalaisten päihdekasvatukseen suunniteltu materiaalikokonaisuus, joka valmistuu vaiheittain vuosina 2018–2019. Kehitteillä olevaa materiaalia testaavat pilottikoulut saavat materiaalin käyttöönsä maksutta. Pilottikouluja valitaan 10–20 kappaletta.

Ota yhteyttä:
Projektipäällikkö Pekka Korhonen
p. 045 7872 6221
etunimi.sukunimi@paihteetonpaa.fi

Ajattele itse! -lähetymistapa

Ajattele itse! edustaa päihdekasvatuksen suuntaa, jossa korostuu nuoren oma ajattelu, arviointi ja tiedon prosessointi. Sen sijaan, että aikuinen antaisi vain valmiita vastauksia, tarjotaan materiaalia, jota nuori itse arvioi kriittisesti ja muodostaa siitä omia näkemyksiään. Avaimena on, että omat näkemykset tulee perustella – mieluiten tutkitulla tiedolla. Opetuksen tarkoitus on haastaa nuori itsenäiseksi ajattelijaksi ja mielipiteen muodostajaksi.

Ajattele itse! -materiaalin tehtävät tarjoavat oppilaalle objektiivista tutkimustietoa ja toisaalta hänelle esitetään tyypillisiä päihteisiin myönteisesti ja kielteisesti suhtautuvien ihmisten mielipiteitä. Kun nuori voi arvioida päihdemyönteisiä mielipiteitä itsenäisesti, ilman ryhmäpainetta tai leimatuksi tulemisen pelkoa sekä verrata niitä tutkimustietoon, hänen arvionsa on objektiivisempi. Nuoren myöhemmin kohdatessa vastaavia väitteitä ja asenteita todellisessa elämässä, hänelle on jo muodostunut näkemys, joka on hänen oma itsenäinen kantansa asiaan. Tällöin hän ei ole yhtä helposti ryhmän vaikutuksen alainen. Jos suhdetta päihteisiin mietitään vasta ryhmäpainetilanteessa, riski kielteiselle valinnalle on huomattava.

Ajattele itse!  -materiaali on osa Raittiuden Ystävät ry:n PäihteetönPää-toimintaa. Katso myös: www.paihteetonpaa.fi

Kännikapina – selvästi hauskemman Suomen puolesta

Kännikapina on Raittiuden Ystävien erityisesti nuorille aikuisille suunnattu työmuoto. Se tarjoaa toimintaa, asennetta ja kutsuu mukaan rakentamaan Suomeen terveitä päihdeasenteita. Kännikapina … Jatka lukemista Kännikapina – selvästi hauskemman Suomen puolesta

Kännikapina on Raittiuden Ystävien erityisesti nuorille aikuisille suunnattu työmuoto. Se tarjoaa toimintaa, asennetta ja kutsuu mukaan rakentamaan Suomeen terveitä päihdeasenteita.

Kännikapina

  • toimii Selvästi Hauskemman Suomen puolesta,
  • tarjoaa alkoholivapaita vaihtoehtoja hauskanpitoon ja ajanviettoon
  • sekä viestii faktapohjaisesti alkoholista sekä vaikuttaa vaikuttajiin.

Tule mukaan itsellesi sopivalla tavalla toimimaan selväpäisen sosiaalisuuden puolesta!

www.kannikapina.fi

Lasten terveysfoorumi

Lasten terveyskäräjät kutsuvat keskustelemaan kouluhyvinvoinnista ja sen edistämisestä 9.11.2016 klo 9–13 Eduskunnan pikkuparlamenttiin. Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti kansanedustajille, kuntapäättäjille, opettajille, … Jatka lukemista Lasten terveysfoorumi

Lasten terveyskäräjät kutsuvat keskustelemaan kouluhyvinvoinnista ja sen edistämisestä 9.11.2016 klo 9–13 Eduskunnan pikkuparlamenttiin. Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti kansanedustajille, kuntapäättäjille, opettajille, kuraattoreille ja järjestöjen edustajille ja muille alan ammattilaisille. Lisätietoja vuoden 2016 käräjistä.

Lasten terveysfoorumi on järjestöverkosto, jonka toiminta tukee ensisijaisesti ammattikasvattajia, terveystyötä tekeviä ja muita lasten kanssa toimivia. Eri tahojen jo olemassa olevia toimintoja sovitetaan yhteen, jolloin niiden yhteisvaikutus lisääntyy ja tavoitteet on helpompi saavuttaa.

Verkoston vahvuutena on nopea reagointi ajankohtaisiin lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin. LTF seuraa aktiivisesti tapahtumia, vastaanottaa viestejä eri tahoilta ja tarvittaessa niiden pohjalta tekee toimenpiteitä asioiden näkyväksi tekemiseksi.

LTF:n tavoitteena on:

  • edistää lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa
  • kannustaa kaikkia aikuisia toimimaan myönteisenä mallina lapsille ja nuorille
  • vaikuttaa päättäjiin, ottaa kantaa ja toimia yhteistyössä alan tutkimuslaitosten kanssa
  • järjestää tapahtumia, joissa lapsen ja nuoren ääni tulee kuulluksi.

Lue lisää hankkeen kotisivulta

ånni-hanke

ånni-hankkeessa luotiin kulttuurisensitiivisen ja osallisuutta edistävän ehkäisevän päihdetyön toimintamalleja vanhempien ja ammattikasvattajien (mm. opettajat) työn tueksi. Mallien tavoitteena on saada vanhemmat puhumaan lapsilleen … Jatka lukemista ånni-hanke

ånni-hankkeessa luotiin kulttuurisensitiivisen ja osallisuutta edistävän ehkäisevän päihdetyön toimintamalleja vanhempien ja ammattikasvattajien (mm. opettajat) työn tueksi. Mallien tavoitteena on saada vanhemmat puhumaan lapsilleen vastuullisesti
päihteisiin liittyvistä tilanteista.

Lasten kanssa käytävään vastuulliseen keskusteluun päihteistä kannattaa ottaa keskustelun herättäjäksi Juteltaisko-malli. Materiaaliin kuuluu kaksi keskustelevaa oppituntia sekä vanhempainilta. Malli on suunnattu etenkin alakouluikäisten oppilaiden tarpeisiin.

ånni yhdessä -malli taas innostaa kasvattajia vapaamuotoiseen päihdekeskusteluun. Malli antaa valmiuksia vertaistukeen ja asioiden yhteiseen jakamiseen perustuvien vertaistuokioiden järjestämiseen. Malli on suunnattu tuokioiden järjestämiseen ensisijaisesti alakouluikäisten lasten vanhemmille – kulttuuritaustasta riippumatta.

Hankkeessa olivat mukana Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Koulutus Elämään -säätiö, Music Against Drugs ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Raittiuden Ystävät ry, Suomen NMKY-liitto ja Suomen Vanhempainliitto.

ånni-hanke järjesttiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2014–2017.

www.ånni.fi

Säännöllistä vaikuttamistyötä yhteisissä hankkeissa

Raittiuden Ystävät ry tekee säännöllisesti vaikuttamistyötä monen muun järjestön kanssa. Yhteistyössä muun muassa tuotamme päihdehaittoja ehkäiseviä hankkeita, kampanjoita, tapahtumia ja materiaalia … Jatka lukemista Säännöllistä vaikuttamistyötä yhteisissä hankkeissa

Raittiuden Ystävät ry tekee säännöllisesti vaikuttamistyötä monen muun järjestön kanssa. Yhteistyössä muun muassa

  • tuotamme päihdehaittoja ehkäiseviä hankkeita, kampanjoita, tapahtumia ja materiaalia
  • sekä annamme poliittisia ja yhteiskunnallisia lausuntoja.

Olemme mukana lähes 50 verkostokumppania käsittävässä Ehkäisevän päihdetyön verkostossa, Helsingin kaupungin Vastuullisen alkoholin käytön toimenpideohjelman työryhmässä, Ehkäpä-verkostossa sekä Tampereen kaupungin Nuorisopalvelujen vuosittain järjestämässä ChillHouse-tapahtumassa.

Lisäksi meillä on edustaja myös Maito ja terveys ry:n hallituksessa, VAK ry:n hallituksessa ja Joutsenon Opiston johtokunnassa.

Kansainvälisesti toimimme pohjoismaisessa Nordiska Godtemplarrådetissa (NGR) sekä IOGT International -verkostossa.

Tipaton tammikuu haastaa luopumaan alkoholin käytöstä

Tipaton tammikuu -kampanja vetoaa vuosittain alkoholinkäytön luopumisen puolesta. Alkoholi aiheuttaa maassamme vuosittain lähes 2000 kuolemantapausta ja se kuuluu merkittävimpiin työikäisten … Jatka lukemista Tipaton tammikuu haastaa luopumaan alkoholin käytöstä

Tipaton tammikuu -kampanja vetoaa vuosittain alkoholinkäytön luopumisen puolesta. Alkoholi aiheuttaa maassamme vuosittain lähes 2000 kuolemantapausta ja se kuuluu merkittävimpiin työikäisten kuolinsyihin. Myös vähäisemmällä käytöllä on haittavaikutuksia. Tiesitkö esimerkiksi, että säännöllinen juominen esimerkiksi vähentää kykyä tuntea mielihyvää ilman alkoholia? Ilman alkoholia voit paremmin!

Jo perinteeksi muodostunut Tipaton tammikuu muistuttaa raittiiden ja terveellisten elämäntapojen tärkeydestä. Kokeiluna alkanut tipattomuus voi johtaa myös pysyvästi raittiiseen elämään.

Tipaton tammikuu -kampanjan uudistetut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tipaton.fi

Selvin päin kesään! -kampanja

Selvin päin kesään -kampanja rohkaisee nuoria päihteettömään juhlintaan ja kesän viettämiseen. Se haastaa myös kasvatusvastuussa olevat aikuiset toimimaan nuorten päihteettömän … Jatka lukemista Selvin päin kesään! -kampanja

Selvin päin kesään -kampanja rohkaisee nuoria päihteettömään juhlintaan ja kesän viettämiseen. Se haastaa myös kasvatusvastuussa olevat aikuiset toimimaan nuorten päihteettömän elämän ja turvallisuuden takaamiseksi.

Kesäkuun alussa juhlitaan ammattiin valmistumista, lakkiaisia, siirtymistä yläkouluun ja kesäloman alkamista. Päihteiden käyttö on valitettavan usein osa alaikäistenkin juhlintaa. Toikkarointi päihtyneenä johtaa usein ikäviin seurauksiin. Alkoholi ja muut päihteet altistavat tapaturmille ja väkivallalle ja voivat johtaa valintoihin joita moni myöhemmin katuu.

Vieraile kampanja nettisivulla

Anna lapselle raitis joulu -kampanja

Vuosittain joulun alla TV:n ja radion tietoiskuina sekä juliste ja lehtikampanjoina toteutettava kampanja viestii perheen iloisesta yhdessäolosta ja tekemisestä. Se muistuttaa, että aikuiset … Jatka lukemista Anna lapselle raitis joulu -kampanja

Vuosittain joulun alla TV:n ja radion tietoiskuina sekä juliste ja lehtikampanjoina toteutettava kampanja viestii perheen iloisesta yhdessäolosta ja tekemisestä. Se muistuttaa, että aikuiset valitsevat lapsen joulutunnelman. Alkoholi ei kuulu jouluun.

Vieraile kampanjan nettisivulla