(Luokittelematon)

Raittiuden Ystävät ry:n eduskuntavaalitavoitteet 2019

Elintarvikeliikkeissä, kioskeissa ja huoltoasemilla myytävien alkoholijuomien alkoholipitoisuuden enimmäismäärää (5,5 prosenttia) ei saa korottaa, eikä myynnin aikarajoituksia vapauttaa entisestään, koska jo … Jatka lukemista Raittiuden Ystävät ry:n eduskuntavaalitavoitteet 2019

  • Elintarvikeliikkeissä, kioskeissa ja huoltoasemilla myytävien alkoholijuomien alkoholipitoisuuden enimmäismäärää (5,5 prosenttia) ei saa korottaa, eikä myynnin aikarajoituksia vapauttaa entisestään, koska jo vuoden 2018 aikana alkoholin kokonaiskulutus lisääntyi, vaikka 5,5-prosenttirajan sallinut uusi alkoholilaki tuli kokonaisuudessaan voimaan vasta 1.3.2018. Kaupoissa myytävien alkoholijuomien enimmäisprosenttirajan korottaminen vielä tästä korkeammaksi lisäisi entisestään alkoholinkulutusta, päivittäistavarakauppojen alkoholijuomavalikoimaa ja määriä sekä niiden saamaa huomiota kuluttajien, myös alaikäisten parissa.
  • Alkoholin myyntimonopoli on säilytettävä, jotta valtio kykenee edelleen vaikuttamaan alkoholinkulutukseen ja siten kansanterveyteen maassamme. Ikärajavalvonta, tuotetietoisuus ja alkoholijuomien sallitut myyntiajat toteutuvat parhaiten vain myyntimonopolin säädellessä vastuullisesti myyntiä.
  • Alkoholinkulutusta on ohjattava entistä enemmän kodeista ja julkisilta paikoilta valvottuihin olosuhteisiin, jotta kulutuksen välittömässä läheisyydessä elävät lapset, vanhukset, muut heikompiosaiset sekä ympäristö eivät kärsisi juomisen seurauksista. Tämä oli vuonna 2018 voimaan tulleen alkoholilain uudistamisprosessin alkuperäisiä ja ensisijaisia tavoitteita, joka ei kuitenkaan toteutunut lakiuudistuksen myötä, koska nyt alkoholia kulutetaan entistä enemmän juuri kotona.
  • Maan eduskunnan ja hallituksen tulee entistä kattavammin huolehtia siitä, etteivät suomalaiset altistu päihdehaitoille. Tämä edellyttää vastuullisempaa päihdepolitiikkaa, tarvittaessa merkittäviä rajoituksia päihteiden myynnille ja muulle levittämiselle sekä kaikkiaan kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin säilyttämisen kannalta perusteltuja päätöksiä.
  • Nikotiiniton Suomi vuoteen 2030 mennessä on välttämätön tavoite tupakka- ja muista nikotiinituotteista aiheutuvien kansansairauksien ehkäisemiseksi. Sen rinnalla tulee asettaa tavoitteeksi myös alkoholista ja muista päihteistä aiheutuvien haittojen entistä laajamittaisempi ja tehokkaampi torjuminen. Kannabiksen myyntiä ei tule vapauttaa. Maamme tulee asettaa päämääräkseen Päihdehaitoista vapaa Suomi 2040 -tavoite.

Lisäksi Raittiuden Ystävät ry kannattaa Ehkäisevän päihdetyön verkoston jäsenenä verkoston eduskuntavaalitavoitteita: http://www.ept-verkosto.fi/eduskuntavaalit-2019-0

Tipaton tammikuu jatkuu usein helmikuun puolelle

Tipattoman tammikuun teemana tissuttelu Vuonna 2019 Tipattoman tammikuun teemana on tissuttelu ja sloganina ”Tarviinko mä tän?” Kampanja herättää keskustelua siitä, … Jatka lukemista Tipaton tammikuu jatkuu usein helmikuun puolelle

Tipattoman tammikuun teemana tissuttelu

Vuonna 2019 Tipattoman tammikuun teemana on tissuttelu ja sloganina ”Tarviinko mä tän?” Kampanja herättää keskustelua siitä, miten alkoholin käytöstä on tullut arkipäiväistä, ja miten alkoholia käytetään esimerkiksi itsensä palkitsemiseen vaikkapa raskaan työpäivän tai remonttiurakan jälkeen.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Kantar TNS OY:llä* teettämästä kyselystä selviää, että Tipatonta tammikuuta viettäneet jatkavat usein tipatonta myös tammikuun jälkeen.

Vuonna 2018 yli puolet tipattomalle ryhtyneistä jatkoi tipatonta tai joi vähemmän myös helmikuun puolella. 38 prosenttia Tipatonta tammikuuta viettäneistä jatkoi tipatonta helmikuun puolelle, ja 20 prosenttia kertoi juoneensa tipattoman jälkeen vähemmän alkoholia kuin ennen sitä.

Vain kaksi prosenttia vastaajista oli tipattoman jälkeen alkanut käyttää alkoholia aikaisempaa enemmän. 38 prosenttia palasi entiseen tapaansa käyttää alkoholia.

– Tipattoman tammikuun tavoitteena on herättää ajatuksia omasta alkoholin käytöstä. Mihin alkoholia käytän, ja mistä syistä? Missä tilanteissa alkoholia tulee nautittua ehkä turhaankin? EHYT ry:n viestinnän asiantuntija Maaret Väkinen sanoo.

Alkoholia käyttävistä kansalaisista 11 prosenttia vietti Tipattoman tammikuun vuonna 2018. Tärkeimpiä syitä tipattoman viettämiseen olivat terveyteen liittyvät syyt (33 prosenttia vastaajista) sekä Tipaton tammikuu jokavuotisena traditiona (30 prosenttia vastaajista). Joka viides vastaaja säästi rahaa tipatonta viettämällä ja 18 prosenttia halusi haastaa itseään.

– Jokainen voi viettää Tipatonta omalla tavallaan, joko vähentäen alkoholin käyttöä, tai olemalla koko kuukauden ilman alkoholia. Tulevan tammikuun aikana voi pohtia sitä, miten alkoholia usein käytetään esimerkiksi itsensä palkitsemiseen. Mitä muita tapoja palkitsemiselle voisi olla?

Tissuttelemallakin kertyy vuoden mittaan yllättävän paljon. Tissuttelu vaikuttaa terveyteen haitallisesti, vaikka käyttömäärät olisivat niin pieniä, että varsinaista humalaa ei tule. Alkoholi muun muassa nostaa verenpainetta, haittaa yöunta, heikentää muistia ja vanhentaa ihoa. Lisäksi alkoholi sisältää runsaasti kaloreita.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry koordinoivat Tipattoman tammikuun viestintätoimia.

Tipaton tammikuun verkkosivut: www.tipaton.fi

*Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluina 12.-24.2.2018 välisenä aikana. Haastateltavat olivat 18 – 79 -vuotiaita. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1003 kappaletta.

Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2018: Vanhempien päihteidenkäyttö on usein lasten ja nuorten koko elämän jatkuvien ongelmien taustalla

Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2018 Vanhempien päihteidenkäyttö on usein lasten ja nuorten koko elämän jatkuvien ongelmien taustalla Mitä enemmän … Jatka lukemista Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2018: Vanhempien päihteidenkäyttö on usein lasten ja nuorten koko elämän jatkuvien ongelmien taustalla

Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2018

Vanhempien päihteidenkäyttö on usein lasten ja nuorten koko elämän jatkuvien ongelmien taustalla

Mitä enemmän ja humalahakuisemmin suomalaiset nuoret aikuiset ja keski-ikäiset juovat alkoholia, sitä sallivammin he suhtautuvat siihen, että lapsia on samassa tilanteessa läsnä. Vaikka vanhempien alkoholiasenteet ovat hieman tiukentuneet, ovat siitä huolimatta humalatilanteet lasten seurassa lisääntyneet viime vuosina. Alkoholinkäyttö on lisäksi viime vuosikymmeninä siirtynyt entistä enemmän koteihin, mikä lisää lasten seurassa tapahtuvaa juomista. Koti on tällä hetkellä suomalaisten yleisin juomapaikka. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi tiedot tänä syksynä ilmestyneessä Näin Suomi juo -tutkimusraportissaan.

Rekisteritietojen ja väestötilastojen mukaan maassamme noin 6 prosenttia kaikista alaikäisistä lapsista kärsii toisen tai molempien vanhempiensa vakavasta päihdeongelmasta. Lasinen lapsuus -kyselyssä vuosina 2009 ja 2016 jopa neljäsosa aikuisista vastaajista kertoi lapsuudenperheessään käytetyn päihteitä väärin. Vanhempien päihdeongelmat ovat vakava riski lapsen terveydelle ja kehitykselle, ja ne lisäävät lapsen mielenterveyshäiriöiden riskiä vielä aikuisenakin. On tärkeä huomata, että lapset kokevat aikuisten alkoholinkäyttötilanteet eri tavalla kuin täysi-ikäiset ja pienetkin käyttäytymismuutokset saattavat tuntua lapsista ahdistavilta ja pelottavilta.

Lapset ottavat vastaan ensimmäisinä kodeissa tapahtuvan alkoholin- ja muiden päihteiden käytön. Siinä vaiheessa, kun alkoholinkulutus näkyy kasvukäyrinä ja viranomaisten lisääntyneenä työnä, ovat lukemattomat perheet ja valitettavaa kyllä erityisesti heikoimmassa asemassa olevat, kuten lapset, eläneet sen keskellä jo pitkään. Kaikkia aiheutettuja vaurioita ei korjata koskaan ja monet seuraukset näkyvät vasta vuosien tai jopa vuosikymmenien kuluttua.

Anna lapselle raitis joulu -kampanja muistuttaa päihteidenkäytön seurauksista sekä vanhempien vastuusta lapsen turvallisen ja terveellisen juhlatunnelman järjestämisessä. Valtakunnallisen kampanjan järjestäjät vetoavat kaikkiin aikuisiin, jotta he antaisivat lapsille raittiin joulun – juhlan, joka tarjoaa turvallista ja vastuullista seuraa. Se on kannustava lähtökohta lapsen raittiille elämälle.

Kampanja on marras–joulukuussa esillä eri tiedotusvälineissä ja toimintaympäristöissä. Julistetta on esillä tuhansia eri puolilla Suomea, muun muassa neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa, kuntien toimipaikoissa sekä yhdistysten ja seurakuntien tiloissa. Yle esittää kampanjan tv-tietoiskua viikolla 51 Yle TV1 ja Yle Fem -kanavilla. Kampanjan materiaaleja voi vapaasti hyödyntää ja tulostaa kampanjan verkkosivuilta www.annalapselleraitisjoulu.fi

Tänä vuonna Anna lapselle raitis joulu -kampanjassa ovat mukana Raittiuden Ystävät ry:n kanssa A-Kiltojen Liitto ry, Eesti Karskusliit – Viron Raittiusliitto, Ehkäisevä päihdetyö A-klinikka Hämeenlinna, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elämäni Sankari ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Förbundet Hem och Skola, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto – Aikuisten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö, Helsingin Kouluraittiuspiiri, Koulutus Elämään säätiö, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Myllyhoitoyhdistys ry, Naistenkartano ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Pelastakaa Lapset ry, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Sininauhaliitto ry, Sininuorisoliitto Sinuli, SOS-Lapsikylä, Suomen ASH ry, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Valkonauhaliitto, Suomen Vanhempainliitto ja Yle.

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2018

Föräldrarnas missbruk ofta en bakgrundsfaktor till livslånga problem hos barn och unga

Ju oftare och ju mer berusningsinriktat finländska unga och medelålders vuxna dricker alkohol, desto mer tillåtande förhåller de sig till att barn är närvarande när det sker. Trots att föräldrarnas attityd gentemot alkohol har stramats åt något, har det blivit allt vanligare att barn är närvarande tillsammans med berusade vuxna under de senaste åren. Dessutom har alkoholbruket flyttat i allt högre grad till hemmen under de senaste årtiondena, vilket ökar alkoholbruket när barn är närvarande. I dag är hemmet det vanligaste stället där finländarna dricker. Den här informationen publicerades i höst av Institutet för hälsa och välfärd THL i rapporten Näin Suomi juo (på finska).

Enligt registeruppgifter och befolkningsstatistiken lider cirka 6 procent av alla minderåriga barn i vårt land av följderna av ett allvarligt missbruksproblem hos en eller båda föräldrarna. I enkäten Glasskör barndom, som gjordes åren 2009 och 2016, meddelade hela en fjärdedel av de svarande att det förekom missbruk i deras barndomshem. Föräldrarnas missbruksproblem är en allvarlig risk för barnets hälsa och utveckling och höjer risken för att barnet drabbas av mentala problem även i vuxen ålder. Det är viktigt att observera att barn upplever situationer i vilka vuxna använder alkohol på ett annat sätt än myndiga, och att även små förändringar i föräldrarnas beteende kan vara ångestskapande och skrämmande för barnen.

Barnen är de första som måste hantera effekterna av användningen av alkohol och andra berusningsmedel i hemmen. När alkoholkonsumtionen börjar synas i form av tillväxtkurvor och ökat arbete för myndigheterna har otaliga familjer, där barnen tyvärr är de mest utsatta familjemedlemmarna, varit tvungna att leva med missbruket redan länge. Det är inte möjligt att reparera alla skador som uppkommer, och många konsekvenser framträder först efter många år eller årtionden.

Kampanjen En nykter jul för barnens skull påminner om följderna av användningen av alkohol och droger och om föräldrarnas ansvar när det gäller att skapa en trygg och sund julstämning för barnet. Den riksomfattande kampanjens arrangörer vädjar till alla vuxna att ge barnen en nykter jul – en helg i en trygg och ansvarsfull gemenskap. Det är en uppmuntrande utgångspunkt för ett nyktert liv för barnet.

Kampanjen pågår i olika medier och miljöer i november och december. Flera tusen affischer hängs upp runt om i Finland bland annat på rådgivningsbyråer, daghem, skolor, bibliotek och kommunala verksamhetsställen samt hos föreningar och församlingar. YLE visar kampanjens tv-informationsinslag på kanalerna YLE TV1 och YLE Fem under vecka 51. Kampanjmaterialet kan utnyttjas fritt och skrivas ut från kampanjens webbplats www.annalapselleraitisjoulu.fi.

I kampanjen En nykter jul för barnens skull i år medverkar Nykterhetens Vänner rf, A-kiltojen Liitto ry, ASH Finland rf, Blåbandsförbundet rf, Centralförbundet för Barnskydd, Ehkäisevä päihdetyö A-klinikka Hämeenlinna, Elämäni Sankari ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Finlands Föräldraförbund, Finlands Hälsovårdarförbund, Finlands Röda Kors, Förbundet för mödra- och skyddshem, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Förebyggande rusmedelarbete EHYT rf, Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk – Förebyggande mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete bland vuxna, Helsingin Kouluraittiuspiiri, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Lära för Livet Stiftelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys ry, Naistenkartano rf, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Rädda Barnen rf, Sininuorisoliitto Sinuli, SOS-Barnbyn och Yle.

Kingi lapsele kained jõulud kampaania 2018

Vanemate sõltuvusainete tarbimine on sageli laste kogu elu kestvate probleemide taustaks

Mida enam joovad noored täiskasvanud ja keskealised soomlased alkoholi, seda sallivamalt suhtuvad nad sellesse, et samas olukorras on tunnnistajateks ka lapsed. Kui lapsevanemate suhtumine alkoholi on veidi karmistunud, on sellele vaatamata sagenenud juhtumid, kus laste juuresolekul ennast purju juuakse. Lisaks on alkoholi tarvitamine viimastel aastakümnetel liikunud enam kodudesse, mis ainult lisab laste poolt nähtud joomist. Kodu on hetkel soomlaste jaoks kõige levinum joomapaik. THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) avaldas vastavad andmed tänavu sügisel väljatulnud raportis ”Nii Soome joob”.

Olemasolevate andmete kohaselt kannatab meie maal umbes 6% kõigist alaealistest lastest kas ühe või mõlemi vanemate sõltuvusprobleemi pärast. Lasinen lapsuus küsitluses (aastail 2009 ja 2016) tõdes koguni neljandik kõigist vastanutest, et nend lapsepõlvekodus kasutati alkoholi valesti. Vanemate sõltuvusainete kasutamine on tõsiseks riskifaktoriks laste tervisele ja arengule ning need lisavad lapse vaimse tervise probleemide riski veel täiskasvanunagi. On oluline mõista, et lapsed kogevad täiskasvanute alkoholi tarbimise konteksti täiskasvanutest erinevalt ja väikesedki käitumise muutused võivad lastele paista ahistavate ja hirmutavatena.

Lapsed kogevad kodus aset leidvaid sõltuvusprobleeme esimestena. Selleks hetkeks kui alkoholi kasutamine on muutunud ametnike lisatööks, on lugematul hulgal peresid ja kahjuks just kõige abitumad ehk lapsed, elanud selle keskel pikalt. Kõiki tekitatud kahjusid ei suudeta heastada kunagi ja paljud tagajärjed saavad nähtavaks alles aastate ja isegi aastakümnete pärast.

Kingi lapsele kained jõulud kampaania tuletab meelde milliseid tagajärgi alkoholi tarvitamine võib kaasa tuua ja milline on lapsevanemate vastutus laste turvalise ja terve pühademeeleolu loomisel. Üleriikliku kampaania korraldajad kutsuvad üles kõiki täiskasvanuid, et nad kingiks lastele kained jõulud – pühad, mis tagab turvalise ja vastutustundliku olustiku. See on toetavaks lähtekohaks lapse kainele elule.

Kampaania on detsembris nähtav erinevates kanalites ja paikades. Plakateid on üleval tuhandeid eri Soome paigus, teiste seas nõuandlates, päevakodudes, koolides, raamatukogudes ning organisatsioonide ja koguduste ruumides. Yle näitab kampaania teleklippi 51. nädalal Üle TV1 ja Üle Fem kanalitel. Kampaania materjale võib vabalt leida ja printida kampaania kodulehelt www.annalapselleraitisjoulu.fi

Tänavu on Raittiuden Ystävät ry kampaaniaga kaasas A-Kiltojen Liitto ry, Eesti Karskusliit – Viron Raittiusliitto, Ehkäisevä päihdetyö A-klinikka Hämeenlinna, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elämäni Sankari ry, Ensi- ja turvakotien liitto, ETRA-liitto, Förbundet Hem och Skola, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto – Aikuisten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö, Helsingin Kouluraittiuspiiri, Koulutus Elämään säätiö, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Myllyhoitoyhdistys ry, Naistenkartano, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Pelastakaa Lapset ry, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Sininauhaliitto ry, Sininuorisoliitto Sinuli, SOS-Lapsikylä, Suomen ASH ry, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Valkonauhaliitto, Suomen Vanhempainliitto ja Yle.

Selvin päin kesään!

Nuoria suojeltava vapaammalta alkoholin myynniltä ja päihdevaurioilta Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan raittiiden 14–20-vuotiaiden nuorten osuus on kasvanut vuoteen 2015 verrattuna. … Jatka lukemista Selvin päin kesään!

Nuoria suojeltava vapaammalta alkoholin myynniltä ja päihdevaurioilta

Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan raittiiden 14–20-vuotiaiden nuorten osuus on kasvanut vuoteen 2015 verrattuna. Ammatillisissa oppilaitoksissa raittiita nuoria on huomattavasti vähemmän kuin lukioissa. Heidän kohdallaan viikoittain juovien osuus on jopa hieman lisääntynyt aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. Kyselyn tulokset kertovat alkoholinkäytön ja juomatapojen muutoksesta. Raittiiden nuorten määrä on lisääntymässä, mutta toisaalta ne nuoret, jotka käyttävät alkoholia, käyttävät sitä valitettavan usein humaltumishakuisesti ja säännöllisesti.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on jo osoitettu nuorten mielenterveys- ja talousvaikeuksien sekä syrjäytymisen yhteydet päihteiden, erityisesti alkoholin, ongelmakäyttöön. Nuoria on tuettava entistä enemmän päihdekokeilujen välttämisessä ja päihteiden käytön lopettamisessa.

Kesän alkamisessa on aina aihetta iloon ja juhlaan. Kesäloma ja vapaa-aika ovat kuitenkin monelle nuorelle houkutteleva tilaisuus alkaa käyttää alkoholia ja muita päihteitä. Hauskanpidon keskellä on tärkeää pysähtyä huomaamaan, että päihteettömän juhlinnan korvaamaton etu on siinä, että silloin myös päättöviikonlopun ja kesän alkajaisten jälkeiset päivät ovat yhä juhlaa. Hyviä syitä juhlaan ei siis kannata pilata päihteillä!

Siksi Selvin päin kesään -kampanja muistuttaa nuoria, heidän vanhempiaan ja kaikkia kasvatusvastuussa olevia tasapainoisen tulevaisuuden rakentamisesta tämän päivän harkitsevilla ratkaisuilla. Kampanjan yhteistyökumppanit toivovat, että kaikki maan aikuiset ovat tukemassa nuorten kasvua ja takaamassa heille onnellisen ja terveen elämän. Nuorten tulee saada kasvaa tasapainoisessa ja vastuullisessa ympäristössä. Tärkeintä on huolehtia nuortemme turvallisuudesta!

Kampanja rohkaisee kaikkia terveellisten ja turvallisten valintojen tekemiseen. Se haastaa myös kasvatusvastuussa olevat aikuiset pohtimaan omia päihdevalintojaan. Vanhempien vastuulla on osata ennakoida ja pohtia oman perheen pelisääntöjä juhlinnankin keskellä. Aikuisten velvollisuutena on rakentaa yhdessä nuorten kanssa sellaista arkea ja juhlaa, jossa päihteettömyys on helppo ja luonnollinen valinta.

Kampanjassa muistutetaan, että kaikki päihteet, alkoholin, tupakan ja huumeiden lisäksi myös sähkösavukkeet, nuuska ja kannabis vahingoittavat terveyttä. Nuorten ja heidän vanhempiensa tulisi tunnistaa entistä paremmin kaikista päihteistä aiheutuvat sosiaaliset haitat ja välttää niiden käyttöä.

Selvin päin kesään -kampanja järjestetään 16. kerran ja se sijoittuu erityisesti koulujen päättäjäisviikonloppuun 1.–3.6.2018. Kampanjakumppaneina tänä vuonna ovat Raittiuden Ystävät ry:n lisäksi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Hem och skola rf, Koulutus Elämään säätiö, Kran rf, Lastensuojelun Keskusliitto, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Pelastakaa Lapset ry, Sininauhaliitto, Sinuli, Suomen ASH, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Valkonauhaliitto ja Viron Raittiusliitto.

Selvin päin kesään -kampanjatoimijat onnittelevat lämpimästi valmistujaisjuhliansa viettäviä nuoria ja toivottavat kaikille aurinkoista kesälomaa. Olemme ylpeitä kaikkien, jopa maailmanmaineeseen kohonneiden nuortemme raittiudesta, ja toivotamme rohkeutta päihteettömyyteen myös tulevaisuudessa. Juhlitaan turvallisesti ilman päihteitä!

Lisätietoja:
www.selvinpainkesaan.fi
www.facebook.com > Selvin päin kesään

Nykter – solklart!

Unga ska skyddas för den friare alkoholförsäljningen och för skador till följd av alkohol och droger

Enligt skolhälsoundersökningen 2017 har andelen ungdomar som inte använder alkohol ökat sedan 2015. Inom yrkesutbildningen är andelen helnyktra ungdomar lägre än i gymnasierna. Däremot har andelen ungdomar inom yrkesutbildningen som dricker alkohol varje vecka ökat en aning i jämförelse med tidigare. Resultaten i enkäten vittnar om en förändring i användningen av alkohol och dryckesvanor. Andelen helnyktra ungdomar ökar, medan de ungdomar som använder alkohol tyvärr ofta gör det i berusningssyfte och regelbundet.

Kopplingarna mellan psykiska problem, ekonomiska svårigheter och utslagning bland unga och missbruk av berusningsmedel, särskilt alkohol, har påvisats i många undersökningar. Unga måste ges ännu mer stöd för att de ska kunna sluta använda berusningsmedel eller helt undvika ens att pröva på dem.

Sommaren börjar och det ger alltid anledning till glädje och firande. Å andra sidan är sommarlovet och fritiden ett lockande tillfälle för många unga att börja använda alkohol och andra berusningsmedel. Mitt bland allt det roliga är det viktigt att tänka på att fördelen med fester utan berusningsmedel är att även dagarna efter skolavslutningsveckoslutet och sommarens start känns festliga. Det lönar sig således att inte förstöra festen med berusningsmedel!

Därför påminner kampanjen Nykter – Solklart unga, deras föräldrar och alla som har ansvar som fostrare om vikten av att bygga upp en balanserad framtid med kloka beslut som fattas i dag. Kampanjens samarbetspartner hoppas att alla vuxna i landet stödjer de ungas uppväxt och handlar för att säkerställa att de unga får ett lyckligt och sunt liv. Unga ska få växa upp i en balanserad och ansvarskännande omgivning. Det allra viktigaste är att sköta om våra ungas säkerhet!

Kampanjen uppmuntrar alla att göra sunda och trygga val. Den utmanar också vuxna som har ansvar som fostrare att fundera på sina egna val när det gäller berusningsmedel. Föräldrarna ska kunna tänka på den egna familjens spelregler med framförhållning också när det gäller festdagar. De vuxna är skyldiga att tillsammans med de unga bygga upp en vardag och fest där det är ett naturligt och enkelt val att vara utan berusningsmedel.

Kampanjen påminner om att alla berusningsmedel är skadliga för hälsan – inte bara alkohol, tobak och droger utan även elektroniska cigaretter, snus och cannabis. De unga och deras föräldrar borde allt bättre identifiera de sociala olägenheter som alla berusningsmedel medför och undvika att använda berusningsmedel.

Kampanjen Nykter – Solklart ordnas nu för sextonde gången och den fokuserar särskilt på veckoslutet kring skolavslutningen 1–3.6.2018. I kampanjen i år deltar Nykterhetens Vänner rf, Blåbandsförbundet, Centralförbundet för Barnskydd, Erkki Poikosen säätiö, Estlands nykterhetsförbund, ETRA-liitto, Finlands ASH, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF, Finlands Röda Kors, Förbundet Hem och skola i Finland rf, Förbundet Vita Bandet i Finland rf, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Kran rf, Lära för Livet Stiftelsen, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetens Vänner r.f., Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Rädda Barnen rf och Sinuli.

Organisationerna i kampanjen Nykter – solklart! gratulerar de nyutexaminerade och önskar alla unga soliga sommarlovsdagar. Vi är stolta för alla våra nyktra unga, några av dem till och med världsberömda, och önskar dem mod att avstå från berusningsmedel också i framtiden. Vi firar tryggt utan berusningsmedel!

Syvällistä rentoutumista avannossa

Sää kuin sää, Marianne Wikström pulahtaa hyiseen veteen. Mutta mikä avantouinnissa oikein kiehtoo?

Sää kuin sää, Marianne Wikström pulahtaa hyiseen veteen. Mutta mikä avantouinnissa oikein kiehtoo?

Marianne Wikström ihastui avantouintiin seuratessaan isänsä esimerkkiä.

– Isäni oli jo vuosia harrastanut avantouintia. Aloin kesällä käymään hänen mukanaan uimassa viisi ja puoli vuotta sitten, kertoo yrittäjä Marianne Wikström, 31.

– Kesällä oli helppo aloittaa, koska syksyn tullen ilma ja vesi viilenivät pikkuhiljaa. Näin en kokenut äkillistä muutosta lämpoasteissa, vaan ehdin totuttautua talvea kohti asteittain.

Nykyisin Wikström käy avannossa ja saunassa pari kolme kertaa viikossa. Joku voisi pitää hänen matkaansa hankalana. Wikström nousee junaan pyöränsä kanssa ja pyöräilee Helsingin asemalta talviuintiseuraansa, myös syksyn sateessa ja talven pakkasessa tai viimassa.

– Kyllähän tähän aikaa menee, mutta koen kyllä tämän ajankäytön mielekkäänä. Kun pukeudun sään mukaan, pärjään mukavasti, Wikström sanoo.

Reipas nainen kertoo, että arjen kiireen keskellä talviuinti auttaa pysähtymään hetkeen. Avanto rentouttaa koko kehon ja mielen.

– Jos jokin ahdistaa, niin se useimmiten jää mereen. Tulee tunne, että keho alkaa toimimaan eri tavalla. Verenkierto, hengitys ja lihakset rentoutuvat. Mieli on tasapainoisempi ja uimapäivän jälkeen uni selvästi syvempää.

Mahdollisimman läsnä itselleni

Samoihin aikoihin, kun Wikström ryhtyi harrastamaan avantouintia, hän jätti myös pois alkoholinkäytön, jota oli käyttänyt yhteiskunnassamme niin sanottuun normaaliin tapaan.

– Alkoholin käyttö jäi pois, kun aloin kiinnostumaan enemmän omasta hyvinvoinnistani ja tulin enemmän tietoiseksi sen vaikutuksista kokonaisuuteeni. En ole käyttänyt alkoholia noin kuuteen vuoteen, Wikström kertoo.

Rauhaa rakastava uimari ei ole kiinnostunut baarielämästä. Syynä on muun muassa se, ettei hän halua päihtyä.

– En pidä alkoholin mausta, enkä koe nautintoa edes yhdestä saunakaljasta. Helposti me rentoudumme alkoholin avulla tai pakenemme jotain, tai otamme rohkaisuryyppyjä, että uskallamme tehdä jotain tai olla jotenkin rennommin. Koen, että se vie minulta mahdollisuuden kohdata itseni, ihmiset ja elämän sellaisenaan. Haluan olla mahdollisimman läsnä itselleni ja muille sellaisena, kun olen. Koen avantouinnin erittäin hyvänä perjantai-illan rentoutumiskeinona kaljapullon sijaan. Avantouinti tukee hyvinvointiani myös niin, että minulla on seuraavanakin päivänä hyvä olo, Wikström summaa.

– Kun päihtyy, syvempi tietoisuus ja läsnäolo katoavat. Jos otan alkoholia se muuttaa minua, se muuttaa oloani, tunteitani ja käytöstäni. Jos juon, kun olen iloinen, ja juon, kun olen surullinen, niin todellinen minä jää kokematta. Useiden tunteiden merkitys voi jäädä osittain tai kokonaan pimentoon. Se, että olen tietoinen tunteista ja siitä mitä ne viestivät minulle tarkoittaa sitä, että olen läsnä itselleni, Wikström kertoo.

Suomalaisille ei ole aina helppo luoda kontaktia uuden ihmisen kanssa. Nuoret ihmiset etsivät parisuhdetta, ja poistavat kontaktivaikeuksia alkoholin avulla. Marinanne on sinkku, ja kysyn häneltä, miten esimerkiksi kaksi ujoa voi tutustua toisiinsa.

– Itse en etsi kumppania. Koen, että asiat vain tapahtuvat meille, kun on sen aika. Yleensä voi käydä niin, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kun juttu luistaa jonkun kanssa ja oleminen on luonnollista niin en koe, että siihen tarvitaan sen enempää.

– Jos on ujo, niin on hyvä tapa tulla esille sen asian kanssa, että on ujo, häpeilemättä sitä. Kun kertoo asian eikä piilottele ujoutta, niin saa rohkeutta tilalle. Koen ujoutta välillä, mutta mitäpä siitä, nainen pohtii.

Saunan lämmössä kaikenlaisten ihmisten kanssa

Wikströmin talviuintiseurassa on muutama sata eri ikäistä jäsentä. Pienempi osa heistä käy vain pelkästään avannossa. Enemmistö Wikströmin tavoin menee avantoon ensin lämmiteltyään saunassa ja lähtee myös kotiin saunan kautta.

Vanhempien esimerkki harrastusten löytämisessä on monella tapaa tärkeä.

– Uskon, että isääni innostivat samankaltaiset asiat kun minuakin. Isä piti tätä itsehoitokeinona ja vuosien mittaan hänellä oli useita ystäviä avantouintiseurasta. Se oli hänelle tärkeää, Wikström iloitsee isänsä puolesta.

Hän itsekin nauttii siitä, että seuran saunan lauteilla tapaa kaikenlaisia ihmisiä. Kävijät ovat sekä naisia että miehiä. Saunassa ollaan uimapuvut päällä.

– Olen tavannut myös ihmisiä, joilla on samankaltaisia mielenkiinnon kohteita kun minulla, kertoo myös Capoeiraa ja Yin-joogaa harrastava Wikström.

– On ollut erittäin innostavaa keskustella niistä asioista.

– Useat ihmiset ovat olleet avuliaita ja tarjonneet minulle kyytiä välillä kotiin. Meillä on kokonaisuudessaan hyvä ilmapiiri siellä.

Fyysinen terveys vahvistuu

– Minulla on ystäviä, jotka ovat samanhenkisiä, ja jotka eivät luonnollisesti pidä päihtymisestä. Jotkut ystävistäni saattavat joskus ottaa vähän, mutta he tietävät, etten tykkää juoda eikä tämä aiheuta sen kummempaa ihmetystä.

Marianne Wikström toteaa, että hänen tapaamansa ihmiset ovat usein kiinnostuneita siitä, miksi hän ei juo.

– Jos minulta kysytään erikseen alkoholin käytöstä, niin silloin kerron etten tykkää juoda. Muuten en puhu asiasta sen kummemmin, hän tokaisee.

Hän kertoo, ettei sairasta yleensä juurikaan flunssia ja kokee monen asian vaikuttavan siihen.

– Sillä mitä syön, on suuri vaikutus siihen. Ja avantouinti on myös yksi osa tätä kokonaisuutta. Olen keskustellut seuran jäsenten kanssa tästä aiheesta ja useat jäsenet eivät sairasta flunssaa. Minulla on kokemusta kivuista ja niihin olen itse saanut apua avantouinnista, niin kun isänikin sai, Wikström kertoo.

Teksti: Tuula-Maria Ahonen Kuva: Jari Peltoranta

Rahapeliriippuvuudesta irti vertaistuen voimin

Syyllisyyden tunne ajaa syöksykierteeseen.

Syyllisyyden tunne ajaa syöksykierteeseen.

Poliisihallitus luokittelee lähes joka marketissa ja kioskissa houkuttelevasti vilkkuvat peliautomaatit ”punaisiksi peleiksi”, sillä tutkimusten mukaan ne aiheuttavat erityisen helposti riippuvuutta ja haittoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen kertoo, että noin 124 000 suomalaisella on rahapeliongelma ja 727 000 kärsii läheisensä peliongelmista. Suomessa pelataan rahapelejä enemmän kuin missään muualla Euroopassa ja ongelmat ovat kasvaneet jo vuosia.

Rahapeliriippuvuuteen on tarjolla useita eri hoitomuotoja, mutta pääasiallisena ongelmana hoidon saamisen suhteen nähdään se, että peliongelmia ei tunnisteta tarpeeksi hyvin kuntien peruspalveluissa.

Suomessa rahapelaamista säätelee arpajaislaki. Manner-Suomessa rahapelien järjestämisestä vastaa yksinoikeudella Veikkaus Oy ja Ahvenanmaalla rahapelitoimintaa toteuttaa PAF. Vaikka yksinoikeusjärjestelmä saattaa pohdituttaa yleisellä tasolla, sen yhtenä tavoitteena on myös pyrkiä hillitsemään rahapelien aiheuttamia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä ongelmapelaamista.

Suomessa rahapelien ja pelien mainonnan valvonnasta vastaa poliisihallitus ja rahapelaaminen on maassamme kielletty alle 18-vuotiailta. Huolta tulevaisuutta ajatellen lisäävät paitsi ongelmapelaajien tunnistamisen haasteet, myös se, että peliriippuvuuteen perehtyneitä asiantuntijoita ja peliongelmaisten hoitopaikkoja on Suomessa liian vähän.

Koukussa pelaamiseen

Rahapeliriippuvuudesta puhutaan aivan liian vähän, vaikka siitä kärsivät kymmenettuhannet ihmiset sukupuoleen katsomatta. Osa pelaajista koukuttuu hetkessä siinä missä toisella riippuvuuden syntyminen vie useamman vuoden aikaa.

Jokaisella ongelmapelaajalla on taustallaan omat syynsä ja taipumuksensa jäädä riippuvaiseksi jostakin, joten erilaisia matalankynnyksen hoitokeinoja tulisi olla avoimesti tarjolla. Rahapeliriippuvuus voi syntyä samalla tavalla naisille ja miehille, eikä addiktio pelaamiseen näy millään tavalla ulospäin. Rahapeliriippuvuus ja sen diagnostiset lääketieteelliset kriteerit on määritelty sekä amerikkalaisessa (DSM) että eurooppalaisessa (ICD) psykiatrisessa diagnoosijärjestelmässä.

Rahapeleihin koukkuun jäänyt Jukka, 24, kertoo pelanneensa kolikkopelejä ensimmäisen kerran ollessaan kolmetoistavuotias.

– Pelasin tuolloin karkkirahani, enkä voinut kertoa kotona, mitä olin rahoilla tehnyt. Mentyäni töihin viisitoistavuotiaana käytin miltei kaikki palkkani rahapeleihin ja 18-vuotiaana olin jo pahasti pikavippikierteessä. Ottamillani velkarahoilla pelasin netissä Casinoa, hän kuvailee.

Jukka jatkaa, että perheen saatua tietää asiasta hän lopetti pelaamisen liki puoleksi vuodeksi ja yritti maksaa lainojaan takaisin.

– Rahan lainaaminen netissä on tehty aivan liian helpoksi. Vaikka minulla oli jo ennestään valtava määrä yksittäisiä pikavippejä, siitä huolimatta sain keinoteltua itselleni niin sanotun yhdistelmälainan, jonka upotin pelivimmassani netin rahapeleihin ja arpoihin. Loppujen lopuksi pelivelkaa oli kertynyt huomattava summa, hän sanoo pudistaen päätään.

Jukka kertoo narahtaneensa tyttöystävälleen pelaamisesta noin puolitoista vuotta sitten ja tällä hetkellä hän on ollut pelaamatta 15 kuukautta.

– Istuttuani perheeni ja tyttöystäväni kanssa saman pöydän ääreen aloin hiljalleen ymmärtää, kuinka suurista summista oli kyse, ja että kyse oli ongelmapelaamisesta. Ymmärsin myös sen, että pelaamisen lopettaminen on täysin minun vastuullani, vaikka perheeni ja tyttöystäväni tukevatkin minua täysin. Tällä hetkellä käyn Hyvän mielen talon vertaisryhmässä juttelemassa erilaisista asioista ja maksan velkojani pois kovaa kyytiä. Laskelmieni mukaan olen päässyt kokonaan irti peliveloista noin vuoden kuluttua, Jukka pohtii tilannettaan.

Peliriippuvaisesta ryhmänohjaajaksi

Oulun Hyvän mielen talon Pelirajat’on-vertaisryhmän ohjaajana syksystä 2016 toiminut Jaakko Alajuuma, 35, kertoo käyneensä itse karvaasti läpi peliriippuvuuden eri vaiheet ja tunteet.

– Aloitin itse pelaamisen kymmenenvuotiaana. Tuolloin ei vielä ollut ikärajoja, eikä ketään kiinnostanut, minkä ikäinen laittoi kolikkoja peleihin. Reilu 20 vuotta sitten rahapelejäkään ei ollut kuin muutamia ja lottokin laitettiin vetämään paperisena versiona. Tänä päivänä rahapelejä on sen sijaan tarjolla lukematon määrä joka paikassa, eikä niiden läsnä oloa voi olla huomaamatta, hän kuvailee.

Jaakko jatkaa olleensa aina kova tekemään töitä, minkä vuoksi hän kykeni salaamaan pelaamisensa perheeltään vuosia.

– Huomasin kyllä olevani koukussa peleihin jo 15 vuotta sitten, mutta yrittäessäni hakea apua päihdeongelmiin perehtyneestä toimipisteestä minua kehotettiin vain olemaan pelaamatta niin paljon. Tämähän ei auttanut minua yhtään, hän tuumailee edelleen pettyneenä kyseiseen tilanteeseen.

Jaakko kertoo joutuneensa vakavaan syöksykierteeseen pelaamisen seurauksena ja suunnitelleensa jo pitkälle vakuutusyhtiöitä myöten itsemurhaa.

– Pelasin rahapelejä yötä myöten netissä. Raha menetti arvonsa kokonaan netin pelimaailmassa, sillä siellä raha on vain numeroita. Pelivelkaa kertyi ensin pieniä summia ja jossain vaiheessa velat karkasivat käsistä, Jaakko kuvailee.

Hän jatkaa, että hänelle kertyi vuoden aikana valtava summa pelivelkaa, mikä kuitenkin samaan aikaan synnytti suuria syyllisyyden tunteita.

– Syyllisyyden tunne pelaamisesta ja tietoisuus siitä, mitä olet aiheuttanut lähimmäisillesi kalvaa syvältä sydämestä. Kun päätin kertoa vaimolleni tilanteesta, romahdimme molemmat. Pahinta tilanteessa oli se, että kun oma oloni helpottui kertomisen myötä, siirsin minua kalvaneen tuskan vaimolleni, hän painottaa.

Apua ja tukea vertaisryhmästä

Sekä Jukka että Jaakko kertovat saavansa paljon tukea Pelirajat’on-vertaisryhmästä, vaikka he molemmat käyvät siellä eri rooleissa. Pelirajat’on-vertaisryhmät ovat niin sanottuja suljettuja pienryhmiä luottamuksen syntymiseksi. Vaitiolosääntöä kunnioittavan Pelirajat’on ryhmän tavoitteena on keskustella kunkin osallistujan elämäntilanteesta ongelmineen ja löytää niihin erilaisia ratkaisumahdollisuuksia kaikkien kokijoiden kesken.

– Ryhmässä on helppo puhua, sillä siellä jokainen tietää, mistä puhutaan. Meidän jatkoryhmässämme käy tällä hetkellä sekä miehiä että naisia, ja ryhmän ikäjakauma on 18–70-vuotta, Jukka kuvailee.

Kokemusasiantuntijaksi jokin aika sitten kouluttautunut ryhmänohjaaja Jaakko jatkaa, että suurimmat haasteet, kuten myös isoimmat ilot elämästä ilman pelaamista tulee uusien asioiden ja harrastusten kautta.

– Kun pelaaminen jää pois ja elämä tasoittuu, joutuu jokainen peliriippuvainen aloittamaan kaiken tavallaan alusta. Pelaaminen tuhoaa hiljalleen vuosien aikana kaiken perhesuhteista kaverisuhteisiin ja erakoittaa voimakkaasti. Paras palkinto näin ryhmänohjaajana on nähdä, kun joku ryhmäläinen hymyilee ja kertoo saaneensa elämän reunasta kiinni, hän korostaa.

Akuuttia apua peliriippuvuuteen

Suomessa on viime vuosina kehitetty voimakkaasti erilaisia hoitomuotoja peliriippuvuuteen, mutta itse rahapeliongelmien hoitoon omaa toimivaa hoitojärjestelmää ei ole olemassa. Rahapeliongelmia hoidetaan Suomessa päihde- ja mielenterveyspalveluissa, mutta koska peliongelmien hoito on kuntien vastuulla, hoitotarjonta on yleisesti heikkoa.

Nopeinta akuuttia apua ja tietoa peliriippuvuuden hoidosta saa Peluurin auttavasta puhelimesta sekä peliongelmasta selvinneiltä tukihenkilöiltä muun muassa Peliklinikan info- ja tukipiste Tiltin kautta. Peliongelmasta on mahdollista päästä eroon samalla tavalla kuin muista riippuvuuksista, mutta se vaatii ihmiseltä itseltään sitoutumista tavoitteisiin, sekä rutkasti halua ja motivaatiota.

Veikkaus kannustaa pelaajia rekisteröitymään ja pelaamaan kanta-asiakkaana, sillä tunnistautuminen mahdollistaa muun muassa omien pelirajojen asettamisen, pelin estojen käytön ja oman pelaamisen seurannan.

Vuodesta 2004 toiminut Peluurin tavoitteena on rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. Peluuri tarjoaa sekä ammatillista että vertaistukea erilaisten palveluiden kautta. Peluurin kaikki palvelut ovat luottamuksellisia, anonyymejä ja maksuttomia. Peluurin tuottavat yhdessä A-klinikkasäätiö ja Sininauhaliitto ja sen rahoittaa Veikkaus Oy.

Mikäli peliriippuvainen tarvitsee vaativampaa hoitoa, ympärivuorokautista laitoshoitoa annetaan muun muassa A-klinikkasäätiön päihdesairaalassa, Kankaanpään A-kodissa, Päihdekeskus Portissa Kokkolassa, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa sekä Maalahdessa.

Rahapeliongelmasta voi keskustella anonyyminä netissä Päihdelinkissä pelaajille suunnatulla Valtti-foorumilla tai pelaajien läheisten Hertta-foorumilla. Tietoa Pelirajat’on-vertaisryhmien kokoontumispaikoista ja ajoista löytyy sen omilta nettisivuilta.

Veikkaus Oy rahoittaa peliongelmissa auttavan Peluuri-palvelun toimintaa vuosittain noin miljoonalla eurolla ja maksaa vuosittain yhteensä 2,5 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriölle pelihaittatutkimukseen sekä peliongelman ehkäisyn ja hoidon kehittämiseen arpajaislain mukaisesti.

Artikkelissa on käytetty lähteinä seuraavia tahoja: Veikkaus Oy, Peluuria, Päihdelinkki.fi ja Pelirajat’on

Teksti ja kuvat: Minna Korva-Perämäki

Alkoholilain kokonaisuudistus tekee karhunpalveluksen Suomen kilpailukyvylle

Hallitus tavoittelee kilpailukyvyn, työvoiman ja työn tuottavuuden lisääntymistä – ja julkaisee lakiesityksen, joka näyttää näille kaikille takalistoa. Alkoholilain kokonaisuudistuksesta annettu … Jatka lukemista Alkoholilain kokonaisuudistus tekee karhunpalveluksen Suomen kilpailukyvylle

Hallitus tavoittelee kilpailukyvyn, työvoiman ja työn tuottavuuden lisääntymistä – ja julkaisee lakiesityksen, joka näyttää näille kaikille takalistoa. Alkoholilain kokonaisuudistuksesta annettu lakiesitys sisältää kohtia, jotka toteutuessaan johtavat vääjäämättä alkoholinkulutuksen ja sitä kautta haittojen ja kustannusten kasvuun.

Alkoholilain kokonaisuudistuksessa onkin ennen kaikkea kyse arvoista. Arvoasetelma alkoholiteollisuuden toimintaedellytysten tukemisen ja kansanterveyden välillä on jyrkkä, eikä nyt jää epäselväksi, kumman hallitus on valinnut. Vaikka esitys olisi hyvä yhdelle elinkeinolle, on se karhunpalvelus kaikille muille ja kokonaisuutena tulee pikemminkin huonontamaan kuin parantamaan yhteiskunnan kilpailukykyä.

Päivittäistavarakaupan valikoiman kasvaessa ja hintojen laskiessa kuluttajien tekemien suunnittelemattomien alkoholiostosten odotetaan lisääntyvän. Alkoholilain tavoitteena piti olla siirtää alkoholinkulutusta kotisohvilta ravintoloihin, mutta esitetyt uudistukset johtaisivat todennäköisesti päinvastaiseen kehitykseen. Uudistus ei myöskään tukisi paljon puhuttujen eurooppalaisten juomatapojen ja sivistyneen olutkulttuurin kehitystä, vaan lisäisi suurten panimojättien ”bulkkituotteiden” myyntiä ja alkoholin ongelmakäyttöä.

Surullisimmalta esitys näyttää nuorten näkökulmasta. Erilaisten juomasekoitusten eli ns. limuviinojen tulo markettien ja kioskien hyllyyn vaarantaa positiivisena jatkuneen nuorten raitistumiskehityksen. Näiden tuotteiden valikoima on Alkossa hyvin suppea ja hinta melko korkea, mutta vapautuessaan marketteihin limuviinavalikoima tulee moninkertaistumaan ja hinnat putoamaan nuoria houkuttelevalle tasolle. Uudistus mahdollistaisi myös täysin uusien tuotteiden, kuten alkoholipitoisten jäätelöiden ja energiajuomien tulon kauppojen hyllyyn.

”Tällaisen kehityksen ei voi nähdä olevan eduksi kenellekään muulle kuin rahapussiaan hierovalle kaupanalalle ja alkoholiteollisuudelle”, toteaa Raittiuden Ystävien puheenjohtaja, dosentti Martti Vastamäki.

Pyydämme hallitusta vielä itse lukemaan esityksensä ja pohtimaan sen vaikutuksia kansalaisten terveyteen ja koko yhteiskunnan kantokykyyn. Kestävyysvajetta ei alkoholinkulutusta lisäämällä voiteta.

 

 

Lisätietoja:

Marko Kailasmaa                                                     Emilia Laine

Toiminnanjohtaja                                                    Asiantuntija

Raittiuden Ystävät ry                                              Raittiuden Ystävät ry

p. 040 455 4356                                                         p. 040 455 4355

JOUTSENON OPISTO

JOUTSENON OPISTO www.joutsenonopisto.fi Raittiuden Ystävät ry perusti Joutsenon Opiston vuonna 1950. Opiston ylläpitäjänä toimii nykyisin Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry. Joutsenon Opisto, … Jatka lukemista JOUTSENON OPISTO

JOUTSENON OPISTO www.joutsenonopisto.fi

Raittiuden Ystävät ry perusti Joutsenon Opiston vuonna 1950. Opiston ylläpitäjänä toimii nykyisin Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry.

Joutsenon Opisto,
Pöyhiänniementie 2, 54100 Joutseno,
email: opisto@joutsenonopisto.fi

Rehtori: Ulla Huhtilainen,
puh. 045 844 2980

Toimisto: puh. 045 844 2993
Keittiö: 045 844 2985
Kirjasto: 045 844 2989