Yhdistyksen historia

Tapahtumia 1900 – 1919
1902
 

RY ottaa käytäntöön raittiustutkinnon Väinö Voionmaan ehdotuksesta.

1904

RY:n päätoimikunnan asettama komitea saa valmiiksi kunnallisen kielto-oikeuden pohjalle rakentuvan ehdotuksensa alkoholilainsäädännön uudistamiseksi.
kaksitieta Ehdotus jätetään maan hallitukselle, joka asettaa oman komiteansa asiaa käsittelemään. Lakiesityksen antaminen valtiopäiville raukeaa kuitenkin yleisen mielipiteen käännyttyä kannattamaan yleistä väkijuomakieltoa (kieltolakia).

1905

Ruotsinkieliset paikallisyhdistykset perustavat oman Finlands Svenska Nykterhetsförbund -nimisen keskusjärjestön ja eroavat RY:stä.

Toiminta on aktiivista. Siitä kertovat esimerkiksi ajalta säilyneet ilmoitukset. Alla on yhden Raittiuden Ystävien alaisen paikallisyhdistyksen, Raittiusyhdistys Salmen, ilmoituksia.  (Klikkaa kuvaa suurentaaksesi)

Ry_Salmen_historiaa_EDIT

1906

RY:n Oulussa pidetty vuosikokous hyväksyy raittiusväen yhteiskunnallisen ohjelman, raittiusliikkeen sosiaaliohjelman edeltäjän.
raittiusvakea

RY:n päätoimikunta asettaa komitean laatimaan ehdotusta yleiseksi kieltolaiksi.

1907

RY:n kieltolakiehdotus valmistuu 4.2. Sen pohjalta uusi yksikamarinen eduskunta laatii lopullisesti 31.10. hyväksymänsä yleisen kieltolain. Hallitus ei sitä kuitenkaan vahvista.

RY saa oman toimistohuoneiston Helsinkiin Annankatu 29 rakennettuun Raittius- ja Valistustaloon. Aikaisemmin RY:n toimisto sijaitsee vuokratiloissa.

1908

Helsingissä järjestetään kaksi kuukautta kestänyt Raittiusopisto -niminen kurssi RY:n ja sen piirien toimihenkilöiden kouluttamiseksi. Raittiusopistoa pidetään vuonna 1950 perustetun Joutsenon Opiston edelläkävijänä.
opintopiiri

1914

Suomen Sosiaalidemokraattinen Raittiusliitto perustetaan. Eräät RY:n paikallisyhdistykset liittyvät siihen eroten samalla RY:stä.

Yläneellä sijaitseva alkoholistiparantola Turva tulee RY:n omistukseen. Laitos luovutetaan vuonna 1937 valtiolle varoineen ja velkoineen.

1919

Kieltolaki astuu voimaan. RY osallistuu sen tukemiseen, mutta ei liity jäseneksi samana vuonna perustettuun Kieltolakiliittoon.


Kirjoita tässä kannanottosi aiheeseen!

Olet ensimmäinen ottamassa kantaa! Tähän aiheeseen ei ole vielä annettu yhtään vastausta.