Avainsana-arkisto: mainonta

Alkoholin mainonnan rajoittaminen on tarpeen

Raittiuden Ystävät on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on raittiuden edistäminen ja alkoholin kulutuksen vähentäminen. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella vaikuttamistoiminnalla. Alkoholiohjelman kumppanina olemme … Jatka lukemista Alkoholin mainonnan rajoittaminen on tarpeen

Raittiuden Ystävät on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on raittiuden edistäminen ja alkoholin kulutuksen vähentäminen. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella vaikuttamistoiminnalla.
Alkoholiohjelman kumppanina olemme sitoutuneet toimimaan valtioneuvoston vuonna 2003 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti, mm. alkoholin kulutuksen kääntämiseksi laskuun. RY on kriittinen alkoholin mainontaa ja verotuksen tasoa kohtaan. Yksilötasolla RY:n tavoitteena on neutraali suhtautuminen alkoholiin ihmisten välisessä kanssakäymisessä nykyisen alkoholimyönteisyyden sijaan.

Viime vuosina Suomessa on tapahtunut sekä myönteistä kehitystä, että hyvin huolestuttavia asioita. Myönteistä on mm, että raittiuden edistäminen on myötätuulessa, raittiiden nuorten osuus on kasvanut ja tipatonta tammikuuta viettää yhä useampi aikuinen. Aikuisten kulttuurissa on myös tapahtunut myönteistä kehitystä. Terveyskysymykset (ravinto, liikunta, lepo, päihteiden käyttö, ja käytön vähentäminen, raittius jne.) kiinnostavat oikeasti ihmisiä.

Sitten kielteiset asiat, jotka ovat massiivisia. Alkoholi on 2000-luvulla noussut työikäisten miesten ohella myös työikäisten naisten yleisimmäksi kuolinsyyksi. Vuonna 2007 työikäisten alkoholikuolemien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 8,6 prosenttia (Tilastokeskus). Työterveyslaitoksen mukaan työssä käyvistä 25–34-v. miehistä 63 % on alkoholin riskikäyttäjiä. Saman ikäryhmän työssä käyvistä naisista riskikäyttäjiä on 30 %. Tilanne ei ole läheskään näin huolestuttava useimmissa maissa. Perinteisten ns. viinimaiden alkoholin kulutus on pitkään ollut laskussa. Suomi onkin jo ohittanut Ranskan kulutustason ja mennyt myös Pohjolan aiemman ykkösen eli Tanskan ohitse.

Alkoholi on vallannut keskeisen näkyvän ja myönteisen aseman kulttuurissamme. Se ikään kuin kuuluu asiaan, paikassa kuin paikassa, melkein missä tahansa tilaisuudessa tai tapahtumassa. Laajalle, joka paikkaan ulottuvan mainonnan ja markkinoinnin avulla alkoholielinkeino on läsnä. Eikä tässä pelissä pelimerkit ole yhtä pieniä kuin millä raittiusyhdistykset pelaavat. Hyvä esimerkki vallitsevasta tilanteesta tuli huhtikuussa, kun Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton Kännissä olet ääliö –kampanja sai Vuoden terveysteko –tunnustuksen.

Palkinnon myötä Panimoliitto on nostettu ehkäisevän päihdetyön toimijaksi, vakuuttavaksi valistajaksi yleisen mielipiteen ja päättäjien silmissä. Panimoliiton kampanja on kuitenkin vastuullisuuden kaapuun naamioitua myynnin edistämistä. Tällaisessa viestinnässä voidaan käyttää sisältöjä, jotka tuotemainonnassa olisivat kiellettyjä. Lisäksi kampanjalla tavoitellaan yrityskuvan kirkastamista ja legitimaatiota osallistua politiikkaan – pyrkimystä välttää tupakkateollisuuden kohtalo.

Kuluvan vuoden alkupuolella EU:n komission asettama Euroopan Alkoholi- ja Terveysfoorumin tiederyhmä osoitti, että alkoholin markkinointi lisää todennäköisyyttä, että nuoret aloittavat alkoholin käytön. Lisäksi mainonnan vaikutuksesta nuoret juovat enemmän alkoholia kun he ovat kerran aloittaneet.

Näen, että tämänhetkisessä mainonnassa ei noudateta alkoholilakia. On selvää, että mainonta ulottuu lapsiin, ja se kohdistuu voimakkaasti nuoriin. Lisäksi mainonta korostaa alkoholin sosiaalisuutta ja sen yhtymistä huumoriin. Lisäksi katukuvassa ja mm. netissä on selkeästi lainvastaista mainontaa eli mainontaa, jossa alkoholi yhdistetään esim. menestykseen ja seksuaalisuuteen.

Teksti: Tom Anthoni (Toiminnanjohtaja, Raittiuden Ystävät)

Alkoholimainonta lisää nuorten juomista

Tutkimusten mukaan alkoholimainonta lisää nuorten alkoholin kulutusta. Alkoholin mainonnasta ja siitä miten alkoholin mainonta vaikuttaa lapsiin ja nuoriin keskusteltiin tänään … Jatka lukemista Alkoholimainonta lisää nuorten juomista

Tutkimusten mukaan alkoholimainonta lisää nuorten alkoholin kulutusta.

Alkoholin mainonnasta ja siitä miten alkoholin mainonta vaikuttaa lapsiin ja nuoriin keskusteltiin tänään eduskunnassa. Ajankohtaisen seminaarin järjestäjinä oli eduskunnan Elämäntapa- ja nuorisoryhmä sekä eduskunnan Terveyden edistämisen asiantuntijaryhmä. Tilaisuudessa esiteltiin myös Suomen Ash ry:n teettämä tutkimus suomalaisten nuorten altistumisesta alkoholimainonnalle (http://www.suomenash.fi/sivu.php?artikkeli_id=801).

Mainoksissa nuoriin vetoavat esimerkiksi menevännäköiset nuoret naiset ja miehet, vauhti ja hyvä fiilis, rento musiikki, hersyvä huumori ym. hyvään elämään liitettävät asiat. Myös huomiota herättävät valtavan kokoiset ulkomainokset ovat suosittuja, esim. juuri nyt bussien kyljissä nähtävät mainokset: Golden Cap – Don’t Dare tai Vattuako siinä tuijotat?

Suomi on sitoutunut WHO:n jäsenmaana suosituksiin, joiden mukaan kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus varttua ympäristössä, joka on suojattu niin pitkälle kuin mahdollista alkoholijuomien markkinoinnilta (WHO 1995).

Viimeksi alkoholimainontalakia muutettiin vuonna 2007, mutta muutokset jäivät kosmeettisiksi. Esim. tv-mainonta kiellettiin ennen klo 21, mutta nuoret seuraavat suosikkisarjojaan myös iltayhdeksän jälkeen. Nykyiseen lakiin on kirjattu rajoituksia mainonnalle, mutta nämä jättävät paljon tilaa tulkinnalle. Laki kieltää esimerkiksi esittämästä, että alkoholi lisää sosiaalista tai seksuaalista menestystä (Alkoholilaki 33 §).

Suomen lainsäädäntö edellyttää terveitä elämäntapoja edistävää kasvuympäristöä lapsille ja nuorille. Suurin osa suomalaisista haluaa rajoittaa alkoholin mielikuvamainontaa sekä sponsorointia urheilutapahtumien yhteydessä (Suomalaisten Alkoholiasenteet 2008). Kymmenen sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja toimijaa jättivät kannanoton mielikuvamainonnan kieltämisen puolesta (16.12.2008).

Eduskunnassa järjestetyn tilaisuuden pääpuhuja oli hollantilaisen Dutch Institute for Alcohol Policy – johtaja Wim van Dalen, joka totesi, että lapsia ja nuoria houkuttava alkoholimainonta on Euroopassa hyvin voimakasta. Aikuiset eivät tiedä, millaista alkoholituotteiden markkinointia tapahtuu verkossa eikä kaikkia uusia markkinoinnin muotoja ole vielä tutkittu. Joka viides hollantilainen nuori on käynyt jonkun alkoholimerkin sivustolla tutustumassa sivuston hauskaan ajanvietteeseen. Kaikki yleensä pitävät huumorista. Alkoholielinkeinoa koskevissa itsesäätelysäännöissä ei puhuta mitään huumorista, joten huumoria saa vapaasti käyttää markkinoinnissa. Ja alkoholiteollisuus todella käyttää mielikuvituksen rajat ylittävää huumoria markkinointikeinonaan – ilmeisen tehokkaasti. Van Dalen kertoi EU:n komission asettaman Euroopan Alkoholi- ja Terveysfoorumin asiantuntijaryhmän hiljattain osoittaneen, että alkoholin markkinointi lisää todennäköisyyttä, että nuoret aloittavat alkoholin käytön. Lisäksi mainonnan vaikutuksesta nuoret juovat enemmän alkoholia kun he ovat kerran aloittaneet (http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/Forum/docs/science_o01_en.pdf). Kyseessä on tieteellinen fakta, jossittelulle ei enää ole sijaa, van Dalen painotti.

Asiantuntijalääkäri Mikko Vienonen nosti kriittisessä puheenvuorossaan esille kuinka suomalainen alkoholikulttuuri ei noudata länsieurooppalaista alenevan kulutuksen trendiä. Suomalainen alkoholikulttuuri ei eurooppalaistu – se venäläistyy, Vienonen totesi kuvaamalla kuinka Suomen kunnissa vuosi vuodelta menetetään yhä enemmän elinvuosia kun ihmiset kuolevat ennenaikaisesti alkoholisairauksiin. Mikä on myös ikävää, erot Suomen kuntien välillä ovat suuria, ja yleensä siellä missä menee taloudellisesti heikosti alkoholisairaudet ja -kuolemat vain lisäävät taakkaa. Ja ylämäki tässä suhteessa vain jyrkkenee.

Tilaisuudessa kuultiin myös Terveys ry:n Innostu!Innosta! – hankkeen nuorten Tomi Rinteen ja Tilda Inkilän puheenvuoro, jotka totesivat osuvasti, että suomalainen nuori osaa varmasti luetella enemmän alkoholimerkkejä kuin Suomen presidenttejä ja että kohtaamiensa alkoholimainosten lukumäärää ei jaksa luetella, niitä on niin monta.

Hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä puhui alkoholimainonnan säätelystä – esimerkkeinä Suomi ja Ranska. Alkoholin mainonta on kielletty Ranskassa vuodesta 1991 lähtien, alkoholin tuotemainonta on kuitenkin sallittu. Lisäksi mm. televisiomainonta on kielletty. Sallitussa tuotemainonnassa saa kehua tuotetta ja antaa siitä tietoja, mutta esim. nuorten kapakkatunnelman kuvaaminen tai pariskunnan läheisyyden kuvaaminen x-viinin kera on kielletty. Käytännössä alkoholin ”elämäntapamainonta” on Ranskassa kielletty.

Suomessa väkevän alkoholin mainonta on kielletty. Miedon alkoholin mainonta on sallittu. Alkoholin mainonta lapsille ym. on kielletty. Vuodesta 1995 lähtien laissa on lueteltu mainonnassa kielletyt elementit. Tuotemainonnan lisäksi mainonnassa saa kuvata alkoholin juomista nuorten juhlissa esim. siideri- tai olutpullot kädessä, alkoholin tarjoamista toiselle ja käsi kädessä ”leijumista”, kunhan mainoksen mallit ovat yli 18-vuotiaita. Käytännössä alkoholin ”elämäntapamainonta” on Suomessa sallittu, Tuominen totesi.

Seminaarissa käydyssä keskustelussa mm. kysyttiin Wim van Dalenilta, miten hän näkee tulevaisuuden, onko alkoholin mainonnan rajoittaminen näköpiirissä muualla Euroopassa? Van Dalen totesi, että pieniä edistysaskeleita on tapahtunut, esim. yleisimmän markkinointimuodon eli televisiomainonnan osalta kun nyt myös Hollannissa alkoholimainokset alkavat vasta klo 21. Van Dalen totesi, että alkoholin markkinoinnin rajoittaminen on tarpeen etenkin sen vuoksi, että alkoholi on erityisen vaarallista lapsille ja nuorille, kehittyvät aivot ovat vaarassa, eri tavalla kuin aikuisten kohdalla.

Yhteenvetona alkoholin mainonnan rajoittaminen sai seminaariväeltä selvää kannatusta. Ranskan malli mainittiin hyvänä esimerkkinä, onhan alkoholin vuosittainen kokonaiskulutus laskenut Ranskassa useilla litroilla/henkilö viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.

Tämän päivän seminaarin lisäksi alkoholin mainonnan rajoittaminen on noussut useaan otteeseen esille myös eduskunnan varsinaisessa lainsäädäntötyössä. Viimeksi asia kirjattiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntoon (11/2009 vp). Lakivaliokunta on myös aktiivisesti keskustellut mielikuvamainonnan kieltämisestä käsitellessään alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamista (HE 84/2008). Pian vuoden päivät jatkunut valiokuntakäsittely on päättymässä, lakivaliokunnan mietintö on pian odotettavissa.

Lisätietoja:
Tom Anthoni, toiminnanjohtaja, Raittiuden Ystävät ry
Puh. 040 773 9706

Alkoholijuomien markkinointirajoitukset yhdenmukaistettava

Kannanotto on hyväksytty Raittiuden Ystävät ry:n liittovaltuustossa 13.9.2008 RAITTIUDEN YSTÄVÄT: ALKOHOLIJUOMIEN MARKKINOINTIRAJOITUKSET YHDENMUKAISTETTAVA Tavoitteena on alkoholijuomien markkinoinnin ja mainonnan kielto … Jatka lukemista Alkoholijuomien markkinointirajoitukset yhdenmukaistettava

Kannanotto on hyväksytty Raittiuden Ystävät ry:n liittovaltuustossa 13.9.2008

RAITTIUDEN YSTÄVÄT: ALKOHOLIJUOMIEN MARKKINOINTIRAJOITUKSET YHDENMUKAISTETTAVA

Tavoitteena on alkoholijuomien markkinoinnin ja mainonnan kielto tupakan tavoin Helsingissä kokoontunut Raittiuden Ystävät ry:n liittovaltuusto vahvisti järjestön vuoden 2009 toiminnan päämääriksi raittiuden edistämisen ja alkoholin kulutuksen vähentämisen. Järjestö haluaa rajoittaa alkoholin markkinointia, koska mainonta ylläpitää ja vahvistaa alkoholin kulutusta ja on ristiriidassa vähentämistavoitteen kanssa. Alkoholin kulutuksen vähentäminen on kansallisesti asetettu tavoite, joka on vahvistettu monissa ohjelmissa. Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi kuitenkin ontuvat, esim. verotuksen kiristämisen ja markkinoinnin rajaamisen keinoja ei käytetä. Alkoholin yhteiskunnalle aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat vuosittain noin 6 miljardia euroa, moninkertaisesti enemmän kuin alkoholista saatavat tulot.

Tutkimusten mukaan alkoholimainonta lisää nuorten alkoholinkulutusta. Enemmistön mielipide puoltaa markkinoinnin rajoittamista: • 62 % suomalaisista haluaa kieltää alkoholin mielikuvamainonnan (Suomalaisten alkoholiasenteet 2006) • 59 % suomalaisista haluaa kieltää alkoholiteollisuuden harjoittaman sponsoroinnin ja mainonnan urheilutapahtumissa (Suomalaisten alkoholiasenteet 2006) • 75 % EU:n kansalaisista on sitä mieltä, että nuoriin kohdistuva alkoholimainonta pitäisi kieltää jäsenvaltioissa (Eurobarometri 2007)

Väkevien alkoholijuomien markkinointi on tiukasti rajattua, kun taas mietoja alkoholijuomia mainostetaan vapaasti ja runsaasti. Suurin osa alkoholista juodaan mietoina juomina, joten miedoista kertyy eniten haittoja. Raittiuden Ystävät ry vaatii, että mietojen ja väkevien alkoholijuomien markkinointi ja mainonta tulee yhdenmukaistaa ja rajata niin, että se ei esim. vetoa lapsiin ja nuoriin myönteisillä mielikuvilla. Markkinoinnin rajaamisen vähimmäistavoitteiden lisäksi järjestön pitkän ajan tavoitteena on alkoholijuomien markkinoinnin kielto tupakan tavoin.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tom Anthoni, puh. 040 773 9706