Avainsana-arkisto: politiikka

Järjestöjen ehdotukset tulevan hallitusohjelman päihdepoliittisiksi kirjauksiksi

Päihdepolitiikan keinoista allekirjoittaneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt näkevät seuraavat toimenpiteet kiireellisimpinä kansanterveydellisin perustein terveyserojen vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi:   Alkoholi Alkoholiverotuksen … Jatka lukemista Järjestöjen ehdotukset tulevan hallitusohjelman päihdepoliittisiksi kirjauksiksi

Päihdepolitiikan keinoista allekirjoittaneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt näkevät seuraavat toimenpiteet kiireellisimpinä kansanterveydellisin perustein terveyserojen vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi:

 

Alkoholi

Alkoholiverotuksen taso nostetaan ensisijaisesti vuoden 2003 tasolle.

Alkoholijuomien mainonta kielletään.

Alaikäisten alkoholinkäyttöä ehkäistään nykyistä tehokkaammin, mm. yhtenäisellä viestinnällä joka korostaa, ettei alkoholi kuulu heidän elämäänsä.

 

Tupakka

Tupakkatuotteiden verotusta nostetaan.

Tupakkalainsäädäntöä kehitetään kansainvälisen tupakkasopimuksen ja sopimusosapuolten hyväksymien tulkintaohjeiden mukaisesti erityisesti parantamalla elinympäristön savuttomuutta ja suuntaamalla ennaltaehkäiseviä toimia erityisesti lapsiin ja nuoriin.

 

Laittomat huumeet

Rajoittavaa sekä haittoja vähentävää huumepolitiikkaa jatketaan.

 

Päihde- ja pelihaittojen lievittäminen

Alkoholiveron tuotosta irrotetaan määräosa päihdehaittojen ehkäisyyn ja hoitoon.

Aloitetaan laajasti eri osapuolia yhdistävä kokonaisvaltainen huumausaineiden ja alkoholin käytön haittojen vähentämisohjelma, joka nostaisi haittojen vähentämisen politiikan keskiöön.

Peliongelmien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi luodaan rahapeliyhtiöiden tuotosta kerättävä valtiorahoitteinen järjestelmä, joka mahdollistaa valtakunnallisten nykyaikaisten palvelujen kehittämisen ja tuottamisen.

 

Matalan kynnyksen palvelut

Päihdeongelmista kärsiville säädetään subjektiivinen oikeus hoitoon.

Helposti saavutettavat matalan kynnyksen päihdepalvelut turvataan koko maassa. Asiakkailla tulee olla mahdollisuus asioida myös anonyymisti. Matalan kynnyksen palveluja kohdennetaan erityisesti nykyisestä palvelujärjestelmästä syrjäytyville erityisryhmille. Perinteisten palvelujen rinnalle tarvitaan moderneja verkkopalveluja sekä uusia palvelumalleja.

Päihdepalvelujen tarpeessa olevien keskinäiselle vertaistuelle sekä yhteistyölle ammattiauttajien kanssa luodaan vahvemmat edellytykset. Järjestölähtöisen tuen antaminen varmistetaan RAYrahoituksella ja kuntarahoituksella.

 

Koulutus

Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja opetustoimen työntekijöiden osaamista päihdeongelmaisten vanhempien ja heidän lastensa kohtaamisessa ja oikea-aikaisessa auttamisessa.

 

Tutkimus

Päihdetyön soveltavaa tutkimusta tuetaan nykyistä paremmilla ja pysyvämmillä resursseilla. Päihdetyön järjestelmien ja menetelmien tutkimuksen turvaamiseksi perustetaan kansallinen tutkimuskeskus tai -verkosto, jonka toimintaan osallistuvat alan keskeiset toimijat (yliopistot, tutkimuslaitokset, järjestöt, ammattikorkeakoulut).

 

A-klinikkasäätiö
Aseman Lapset ry
Elämä On Parasta Huumetta ry
Elämäntapaliitto ry
Ensi- ja turvakotien liitto
Irti Huumeista ry
Koulutus Elämään -säätiö
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik
Raittiuden Ystävät ry
Sininauhaliitto
Suomen ASH
Suomen Lääkäriliitto
Suomen Syöpäyhdistys ry
Terveys ry

 

Liite: Taustamuistio Järjestöjen hallitusohjelmaehdotukset toukokuu 2011 (pdf)

Tähän muistioon on koottu taustatietoa ja perusteluita hallitusohjelmaan ehdotetuille kirjauksille.

 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt vaativat Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman pikaista käsittelyä Helsingin kaupunginhallituksessa

Laajan moniammatillisen työryhmän toimesta valmistui vuoden 2010 lopussa Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma Helsingin kaupungille. Ohjelma sisältää 33 toimenpide-ehdotusta, joista suurin osa … Jatka lukemista Sosiaali- ja terveysalan järjestöt vaativat Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman pikaista käsittelyä Helsingin kaupunginhallituksessa

Laajan moniammatillisen työryhmän toimesta valmistui vuoden 2010 lopussa Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma Helsingin kaupungille. Ohjelma sisältää 33 toimenpide-ehdotusta, joista suurin osa perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt esittävät, että toimenpideohjelma otetaan pikaisesti käsittelyyn kaupunginhallituksessa.

Työryhmän toimenpide-ehdotukset ovat saaneet myönteistä palautetta lausuntoja antaneilta. Suomalaisten alkoholiasenteet 2010 -selvityksen mukaan suomalaiset ovat huolissaan alkoholin kulutuksesta ja siitä aiheutuvista haitoista. Toimia haittojen vähentämiseksi toivotaan ja rajoitusten tarpeellisuus ymmärretään. Vuonna 2008 lähes puolet naisista ja neljäsosa miehistä kertoo pelänneensä päihtyneitä viime vuoden aikana. Suur-Helsingin alueella asuvista 69 % prosenttia kokee humalaisten näkymisen ja käyttäytymisen häiritseväksi.

Nuorten terveystapatutkimuksessa 2009 havaittiin alkoholin käytössä joiltain osin viitteitä myönteisen kehityksen pysähtymisestä ja jopa kääntymisestä terveyden kannalta kielteiseen suuntaan. Kouluterveyskyselyn Helsingin Kuntaraportin 2010 mukaan viikoittain alkoholia käytti 8 prosenttia yläluokkalaisista, 17 prosenttia lukiolaisista ja 27 prosenttia ammattiin opiskelevista. Yhä useampi 18-vuotias juo itsensä tosihumalaan vähintään kerran kuussa. Alkoholi on myös suomalaisille aikuisille merkittävä terveysuhka. Alkoholinkäyttö lisääntyy kesällä. Erityisen runsasta juominen on vapun, koulun päättäjäisten ja juhannuksen aikoihin. Lisääntynyt alkoholinkäyttö näkyy erilaisten alkoholihaittojen lisääntymisenä.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt toivovat Helsingin kaupunginhallituksen jäsenten käsittelevän toimenpide-ehdotuksia. Terveyttä ja hyvinvointia tukevat ratkaisut tekevät kaupungista paremman paikan asua ja elää.

 

Lisätietoja:

 • Toiminnanjohtaja Kristiina Hannula, Terveys ry, puh.040 7015207
 • Suunnittelija Anki Pulliainen, Raittiuden Ystävät, puh. 044 0266358
 • Suunnittelija Kaarina Tamminiemi, Terveyden edistämisen keskus, puh.040 5774614

 

Vetoomuksessa ovat mukana A-klinikkasäätiö, Barnavårdsföreningen i Finland, Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta, Ensi- ja turvakotien liitto, Kalliolan Setlementti, Koulutus elämään -säätiö, Mielenterveyden Keskusliitto, Naistenkartano, Raittiuden Ystävät, Sininauhaliitto, Suomen ASH, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Sydänliitto, Suomen Syöpäyhdistys, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Valkonauhaliitto, Suomen Vanhempainliitto, Terveyden edistämisen keskus, Terveys ry, Väestöliitto

Raittiuden Ystävät odottaa tehokasta alkoholipolitiikkaa uusilta päättäjiltä

Raittiuden Ystävät ry vaatii seuraavalta hallitukselta tehokkaita toimenpiteitä alkoholin ja muiden päihteiden kulutuksen ja haittojen vähentämiseksi. Raittiuden Ystävät ja monet … Jatka lukemista Raittiuden Ystävät odottaa tehokasta alkoholipolitiikkaa uusilta päättäjiltä

Raittiuden Ystävät ry vaatii seuraavalta hallitukselta tehokkaita toimenpiteitä alkoholin ja muiden päihteiden kulutuksen ja haittojen vähentämiseksi. Raittiuden Ystävät ja monet muut sosiaali- ja terveysalan järjestöt pettyivät kun päätöstä alkoholin mielikuvamainonnan kiellosta ei päättyvällä hallituskaudella syntynyt. Koska alkoholin mainonnan rajoittamisesta tehtävä päätös juuttui sisältöerimielisyyksiin, järjestöt ovat vedonneet puolueisiin, että nämä sisällyttävät alkoholimainonnan täyskiellon hallitusohjelmaan.

Hintapolitiikan ja saatavuuden sääntelyn lisäksi alkoholimainonnan täyskielto lisäisi vanhempien mahdollisuutta toimia täysipainoisesti lastensa kasvattajina ja helpottaisi alkoholimainonnan valvontaa. Se suojaa myös aikuisia, joilla on tai on ollut ongelmia alkoholinkäytön kanssa. Tutkimusnäytön perusteella tiedetään kiistatta alkoholijuomien mainonnalle altistumisen aikaistavan alkoholin käytön aloittamista ja lisäävän alaikäisten alkoholinkäyttöä.

Raittiuden Ystävät odottaa tulevilta hallitusneuvottelijoilta lisäksi, että alkoholiverotuksen taso nostetaan ensisijaisesti vuoden 2003 tasolle. Järjestön muita keskeisiä terveisiä hallitusneuvottelijoille ovat mm. tuote- ja varoitusmerkintöjen lisääminen alkoholijuomapakkauksiin sekä promillerajan rangaistavuuden alentaminen 0,2 promilleen niin tie- kuin vesiliikenteessä.

Raittiuden Ystävät esittää tavoitteeksi, että alkoholin kokonaiskulutus laskee vuoden 2010 tasosta vähintään 10 % vuoteen 2015 mennessä.

 

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Tom Anthoni, puh. 040 455 4356, tom.anthoni@raitis.fi

 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt vaativat alkoholimainonnan kieltoa tulevaan hallitusohjelmaan

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat pettyneitä ja pahoillaan, että päätöstä alkoholin mielikuvamainonnan kiellosta ei tällä hallituskaudella syntynyt. Asialla on väestön, … Jatka lukemista Sosiaali- ja terveysalan järjestöt vaativat alkoholimainonnan kieltoa tulevaan hallitusohjelmaan

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat pettyneitä ja pahoillaan, että päätöstä alkoholin mielikuvamainonnan kiellosta ei tällä hallituskaudella syntynyt. Asialla on väestön, asiantuntijoiden ja eduskunnan tuki ja aikaa päätösten tekemiseen olisi ollut, mutta viime viikkoina asia vesittyi erimielisyyksiin keinoista, joilla mielikuvamainontaa tulisi rajoittaa. Järjestöt vaativat, että alkoholimainonnan kielto on saatava seuraavaan hallitusohjelmaan.

Keskustelussa on esitetty mielipiteitä puolesta ja vastaan siitä, kuinka hyvin mainonnan rajaamisella vain tuotetietoihin pystyttäisiin välttämään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mielikuvamainontaa. Koska mielikuviin vetoavan mainonnan rajoittaminen lainsäädännöllä on osoittautunut näin vaikeaksi, järjestöt vetoavat puolueisiin, että nämä sisällyttävät alkoholimainonnan täyskiellon hallitusohjelmaan.

Koska alkoholi on kiistatta yksi tärkeimmistä ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen haitallisesti vaikuttava tekijä, kaikki vaikuttavat keinot on saatava käyttöön haittojen ehkäisemiseksi. Hintapolitiikan ja saatavuuden sääntelyn lisäksi alkoholimainonnan täyskielto lisäisi vanhempien mahdollisuutta toimia täysipainoisesti lastensa kasvattajina ja helpottaisi alkoholimainonnan valvontaa. Se suojaa myös aikuisia, joilla on tai on ollut ongelmia alkoholinkäytön kanssa. Tutkimusnäytön perusteella tiedetään kiistatta alkoholijuomien mainonnalle altistumisen aikaistavan alkoholin käytön aloittamista ja lisäävän alaikäisten alkoholinkäyttöä.

 

A-klinikkasäätiö

Irti Huumeista ry

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Naistenkartano ry

Raittiuden Ystävät

Suomen ASH

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Syöpäyhdistys

Suomen Vanhempainliitto

Terveyden edistämisen keskus

Terveys-Hälsan ry

 

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Tom Anthoni, Raittiuden Ystävät, puh. 040 773 9706
kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, puh. 040 530 2223, ritva.varamaki@tekry.fi
kehittämisjohtaja Ari Saarto, A-klinikkasäätiö, p. 0400 481 293

 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET SUOMEN SEURAAVALLE HALLITUKSELLE

1) ALKOHOLIMAINONTA TULEE RAJATA TUOTETIETOJEN ESITTÄMISEEN PERUSTELUT Tutkimusnäyttöä alkoholimainonnan vaikutuksista erityisesti nuorten alkoholin käyttöön on riittävästi ja kaikki asiantuntijatahot ovat … Jatka lukemista TOIMENPIDE-EHDOTUKSET SUOMEN SEURAAVALLE HALLITUKSELLE


1) ALKOHOLIMAINONTA TULEE RAJATA TUOTETIETOJEN ESITTÄMISEEN

PERUSTELUT
Tutkimusnäyttöä alkoholimainonnan vaikutuksista erityisesti nuorten alkoholin käyttöön on riittävästi ja kaikki asiantuntijatahot ovat yksimielisiä siitä, että alkoholimainonta tulisi rajata tuotetietoihin. Muun muassa kansanterveyden neuvottelukunta esittää alkoholimainonnan rajaamista tuotetietoihin.
Asialla on myös sekä eduskunnan että kansalaisten enemmistön tuki.
Suomessa lähes kaikki 13-17-vuotiaat ilmoittavat kohtaavansa alkoholimainontaa. Nykyinen alkoholin mielikuvamainonta vaikuttaa nuoriin – vasta identiteettiään rakentaviin ihmisiin – paljon voimakkaammin kuin aikuisiin.

2) LAPSET JA NUORET TAVOITTAVA ALKOHOLIMAINONTA ON KIELLETTÄVÄ

PERUSTELUT
Huolimatta alaikäiset tavoittavalle alkoholimainonnalle asetetuista rajoituksista 92 % heistä muisti vuonna 2009 kohdanneensa sitä. Tutkimusnäytön perusteella tällä on kiistatta kielteinen vaikutus heidän kehitykseensä ja tulevaisuuteensa. Siksi hallituksen tulee valmistella lainsäädäntö, jolla alaikäiset yleisesti tavoittava alkoholimainonta kielletään: radio- ja tv-mainonta, ulko- ja myymälämainonta, lehtimainonta, yleisötilaisuuksissa mainostaminen, tuotesijoittelu ja sponsorointi.

3) ALKOHOLIVERON KOROTUKSIA TULEE JATKAA

PERUSTELUT
Alkoholin reaalihinta on edelleen alle vuoden 2003 tason ja alkoholihaitat kasvussa. Kansanterveydelliset perusteet edellyttävät, että alkoholiverotuksen taso tulee nostaa ensisijaisesti vuoden 2003 tasolle.

4) TUOTE- JA VAROITUSMERKINNÄT TULEE LISÄTÄ ALKOHOLIJUOMAPAKKAUKSIIN

Alkoholijuomapakkausten varoitusmerkinnät tulee saattaa voimaan vuonna 2007 säädetyn lain mukaisesti. Kuluttajaa tulee informoida ja varoittaa tuotteen ominaisuuksista.

PERUSTELUT
Alkoholi ei ole tavallinen elintarvike vaan päihde, joka aiheuttaa terveyshaittoja ja riippuvuutta.
Suomen elintarvike- ja kuluttajansuojalaki edellyttävät, että markkinoinnissa annetaan totuudenmukaiset ja riittävät/tarpeelliset tiedot tuotteesta. Alkoholi on itsessään syöpävaarallista, eikä siitä varoiteta pakkauksissa. Lisäksi alkoholi muuttuu elimistössä syöpää aiheuttavaksi aineeksi, asetaldehydiksi.
Tätä ainetta on käymisen tuloksena alkoholijuomissa ja sitä syntyy lisää alkoholin palaessa elimistössä. Uusi tutkimustieto asetaldehydin syöpävaarallisuudesta edellyttäisi tuotteen asetaldehydimäärän ilmoittamista. Vuonna 2007 alkoholin juominen ja juomien sisältämä alkoholi määriteltiin WHO:n syöpävaarallisuusluokkaan 1. Lokakuussa 2009 luokitusta päivitettiin kun asetaldehydi luokiteltiin ensimmäistä kertaa syöpää aiheuttavaan luokkaan 1. Samaan syöpävaarallisuusluokkaan kuuluvat mm. asbesti ja tupakansavu.

Muut ehdotukset ja odotukset Suomen seuraavalle hallitukselle:
1) Liikenteen promilleraja on laskettava 0,2 promilleen sekä tie- että vesiliikenteessä.
2) Hallituksen tulee tehostaa valvontaa sekä kannustaa päihteettömyyteen 0-nollatoleranssi-linjan mukaisesti etenkin lasten ja nuorten parissa, liikenteessä, työelämässä sekä lasta odottavien äitien parissa.
3) Tavoitteena tulee olla, että alkoholin kokonaiskulutus laskee vuoden 2010 tasosta vähintään 10 % vuoteen 2015 mennessä.
4) Alkoholiohjelmaa tulee jatkaa ja se tulee resursoida niin, että ilmaismateriaaleja pystytään tuottamaan ja jakamaan lisää, kumppanuusyhteistyötä ja yleistä asennekasvatusta on lisättävä.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tom Anthoni, Raittiuden Ystävät ry, puh. 040 455 4356
tom.anthoni@raitis.fi www.raitis.fi


Raittiuden Ystävät/Nykterhetens Vänner/Friends of Temperance, Finland

FÖRSLAG ÅT FINLANDS NÄSTA REGERING:


1) ALKOHOLREKLAMEN BÖR BEGRÄNSAS TILL PRODUKTINFORMATION

MOTIVERING
Det finns tillräckligt med forskning som visar, att alkoholreklamen ökar alkoholkonsumtionen, speciellt bland ungdomar. Alla folkhälsoexperter är eniga i att alkoholreklamen bör begränsas till produktinformation. Majoriteten av riksdagen (106/200) och majoriteten av medborgarna har samma åsikt – alkoholreklamen bör begränsas till produktinformation.

2) ALKOHOLREKLAM SOM NÅR UNGDOMAR BÖR FÖRBJUDAS

MOTIVERING
92 % av 13-17-åringar säger att de har sett alkoholreklam fast det enligt alkohollagen är förbjudet att rikta reklam mot minderåriga. Forskningen visar utan tvekan att detta har en negativ inverkan på ungas utveckling och framtid. Därför bör regeringen bereda lagstiftning som förbjuder alkoholreklam som når ungdomar: radio- och tv-reklam, utereklam och reklam i butiker, reklam i tidningar, reklam i publiktillställningar, produktplacering och sponsorering.

3) MAN BÖR FORTSÄTTA MED ATT HÖJA ALKOHOLSKATTERNA

MOTIVERING
Realpriset av alkohol är fortsättningsvis billigare än 2003 och alkoholskadorna ökar. Folkhälsomotiveringarna förutsätter att alkoholbeskattningen bör höjas i första hand till 2003 års nivå.

4) PRODUKTINFORMATION OCH VARNINGSMÄRKEN TILL ALKHOLFÖRPACKNINGAR

MOTIVERING
Varningsmärken till alkoholförpackningar bör träda i kraft som lagen 2007 förutsatte. Konsumenten bör informeras och varnas om produktens egenskaper. Alkohol är inte ett vanligt livsmedel utan ett rusmedel som framkallar hälsoskador och beroende. Livsmedels- och konsumentskyddslagen förutsätter, att marknadsföringen ger sanningsenliga och tillräckliga/behövliga uppgifter om produkten.
Alkohol framkallar cancer. Alkoholens ämnesomsättningsprodukt, asetaldehyd, framkallar cancer. Både alkohol och asetaldehyd är i WHO:s cancerfarliga klass 1, i samma klass som tobak och asbest.


ANDRA FÖRSLAG OCH FÖRVÄNTNINGAR ÅT FINLANDS NÄSTA REGERING:

1) Promillegränsen bör sänkas till 0,2 promille både i vägtrafiken och till sjöss.
2) Regeringen bör satsa mera på övervakning och uppmuntra till nykterhet med 0-tolerans speciellt bland barn och unga, i trafiken, i arbetslivet och bland gravida mödrar.
3) Målsättningen bör vara att totalkonsumtionen av alkohol sjunker med 10 % från 2010 års nivå fram till 2015.
4) Alkoholprogrammet bör fortsätta och det bör få tillräckliga resurser så att gratis material kan produceras och delas ut mera, partnerskapssamarbetet och allmän upplysning bör utvidgas.

Tilläggsinformation: Tom Anthoni, Raittiuden Ystävät, tel. +358 40 455 4356
tom.anthoni@raitis.fiLIITE: TAUSTAMUISTIO

Tähän muistioon on koottu taustatietoa ja perusteluita hallitusohjelmaan ehdotetuille kirjauksille.

Perustuslain suoja terveydelle
Perustuslain 19 §:n mukaan julkisen vallan on edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu sekä turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.
Kansalaiset ovat kyllästyneet alkoholin haittavaikutuksiin ja toivovat tiukempaa alkoholipolitiikkaa

(Tekry 2010). Irtaantuminen alkoholikulttuurista on saanut runsaasti huomiota ja kannatusta.

Päihdejalanjälkemme on suuri
Vuonna 2008 Suomessa kulutettiin ensimmäistä kertaa enemmän alkoholia kuin missään muussa Pohjoismaassa. Vuonna 2008 alkoholin kokonaiskulutus oli Suomessa 12,5 litraa 100 sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti laskettuna, kun esimerkiksi Ruotsissa luku vuonna 2007 oli 9,4 litraa.
Alkoholin kulutus lisääntyi 17 % vuosien 2000 ja 2008 välillä. Alkoholin reaalihinnat olivat vuonna 2008 noin 17 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2000. Naisten humalakulutus on lisääntynyt huomattavasti, yli 50-vuotiaat ovat jatkaneet korkeaa kulutustaan ja siis lisänneet kulutustaan verrattuna aiempiin sukupolviin, jotka vähensivät kulutustaan samassa iässä. Lisäksi alkoholia on ryhdytty juomaan entistä useammin, ja sitä juodaan entistä enemmän kotona.
Alkoholin yhteiskunnalle aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat vuosittain noin 6 miljardia euroa, moninkertaisesti enemmän kuin alkoholista saatavat tulot. Alkoholi on työikäisten naisten ja miesten yleisin kuolinsyy Suomessa. Työssä käyvistä 25-34-vuotiaista miehistä 63 % on alkoholin riskikäyttäjiä.
Saman ikäryhmän työssä käyvistä naisista riskikäyttäjiä on 30 % (TTL 2008).

Yhteinen huoli
Kehitys on kansanterveyden ja kansantaloutemme kannalta hyvin huolestuttavaa. Onneksi kansalaiset tiedostavat nämä asiat. Suomalaiset ovat erittäin huolissaan alkoholin liikakäytöstä ja ovat tiukentaneet asenteitaan – kiellot ja rajoitukset hyväksytään nyt entistä herkemmin. Kolme neljästä suomalaisesta on sitä mieltä, että käytämme liikaa alkoholia ja että suhtaudumme liian vapaamielisesti humalaan. Suomalaisten enemmistö kieltäisi myönteisiä mielikuvia aikaansaavan alkoholin mielikuvamainonnan.
Alkoholin kokonaiskulutus on viime vuosina ollut jatkuvasti selvästi yli 10 litraa jokaista asukasta kohden vuodessa. Kulutus näyttäisi tasaantuneen tai kääntyneen jopa hienoiseen laskuun. Jotta alkoholin laskeva kulutustrendi jatkuisi ja voimistuisi on selvää, että seuraavan hallituksen tulee noudattaa johdonmukaista ja rakenteellisesti tehokasta alkoholipolitiikkaa.

Toimenpiteet riittämättömiä ja ristiriitaisia
Pian työnsä päättävä hallitus on tehnyt kansanterveydellisesti perusteltuja alkoholiveron korotuksia, jotka ovat kuitenkin vielä riittämättömiä – alkoholituotteiden reaalihinta on edelleen selvästi halvempi kuin ennen vuoden 2004 veronalennusta. Mutta hallitus on myös epäonnistunut keskeisissä alkoholipoliittisissa toimissaan:

1) Hallitus kumosi edellisen hallituksen säätämän lain alkoholipakkausten varoitusmerkintöjen käyttöön ottamisesta. Varoitusmerkintöjen poistaminen heijastaa näkemystä, jonka mukaan alkoholi ei sinänsä ole terveydelle haitallinen tuote, vaan haittoja seuraa ainoastaan vaarallisesta tai haitallisesta alkoholin käytöstä. Lääketieteelliset tutkimukset kuitenkin kiistatta osoittavat alkoholin terveydelle vaaralliseksi aineeksi.

2) Alkoholin mainonta tulee rajata tuotetietojen esittämiseen kieltämällä ns. mielikuvamainonta.
Tämä on sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteinen näkemys, samoin kuin eduskunnan enemmistön.
Hallitus ei kuitenkaan ole vielä saanut aikaan asiaa koskevaa lakiesitystä.


SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖT VAATIVAT MINISTERI RISIKOLTA ALKOHOLIN MIELIKUVAMAINONNAN KIELTÄMISTÄ

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt eivät pidä Ministeri Risikon esitystä alkoholimainonnan rajoittamisesta riittävänä, koska se jättää edelleen tulkinnanvaraisuutta mainonnan toteuttamiseen ja … Jatka lukemista SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖT VAATIVAT MINISTERI RISIKOLTA ALKOHOLIN MIELIKUVAMAINONNAN KIELTÄMISTÄ

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt eivät pidä Ministeri Risikon esitystä alkoholimainonnan rajoittamisesta riittävänä, koska se jättää edelleen tulkinnanvaraisuutta mainonnan toteuttamiseen ja valvontaan. Järjestöt vaativat vahvaa esitystä, jossa alkoholimainonta rajataan vain tuotetietojen esittämiseen. Järjestöt ja myös eduskunnan enemmistö pitää lasten ja nuorten terveyden edistämistä ykkösasiana, ja mielikuvamainonnan kielto olisi askel tähän suuntaan.

Suomessa mietojen alkoholijuomien mainonta on sallittu. Laissa on tällä hetkellä lueteltu asioita, jotka ovat erikseen kielletty. Ministeri Risikon esityksen mukaan tätä listaa nyt yksilöitäisiin. Kokemukset tupakkamainonnan rajoittamisesta ovat osoittaneet, että rajoitusten yksilöintipyrkimykset laissa johtavat vain loputtomaan tulkintaviidakkoon. Jo nyt laki kieltää muun muassa mainonnan kohdistamisen alaikäisiin ja alkoholin käytön kuvaamisen niin, että se lisää suorituskykyä tai edistää sosiaalista tai seksuaalista menestystä. Silti suomalaisista nuorista yli 90 prosenttia muistaa nähneensä alkoholimainontaa. Mainokset pursuavat nuorisokielisiä lausahduksia ja niissä naiset lentävät alkoholin voimalla miesten ihailevien katseiden edessä.

Nykyisen lain ongelmana on säädösten epäselvyys ja tulkinnanvaraisuus, mikä on vaikeuttanut mainosten valvontaa. Esitys jättäisi edelleen tulkinnanvaran mahdollisuuden ja tilaisuuden suunnitella uusia mielikuvamainonnan tapoja kiertää rajoituksia. Valvontaresurssien lisääminen ei auta, jos lain rajoitukset ovat tulkinnanvaraisia. Myöskään televisiomainosten siirtäminen tunnilla tai parilla myöhäisempään ajankohtaan ei ratkaise nuorten kohtaamaa alkoholimainonnan vyöryä.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen mielestä ministerin mainitsemat kiristykset tv- ja radiomainontaan ovat kannatettavia, kunhan näitä tuetaan mainonnan rajaamisella tuotetietoihin. Mainonnan rajaaminen vain tuotetietojen esittämiseen jättäisi tuottajille mahdollisuuden tiedottaa tuotteestaan, mutta samalla poistaisi mainonnasta erityisesti lapsiin ja nuoriin vetoavat elementit. Myös mainonnan valvonta helpottuisi oleellisesti.

A-klinikkasäätiö
Elämäntapaliitto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Raittiuden Ystävät
Suomen ASH
Suomen Lääkäriliitto
Suomen Syöpäyhdistys
Suomen Vanhempainliitto
Terveyden edistämisen keskus
Terveys-Hälsan ry


Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Tom Anthoni, Raittiuden Ystävät, puh. 040 773 9706
kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, puh. 040 530 2223, ritva.varamaki@tekry.fi
kehittämisjohtaja Ari Saarto, A-klinikkasäätiö, p. 0400 481 293


Hyviä uutisia maailmalta

…Zimbabwesta Alkoholin juominen kielletään kokonaan raskaana olevilta ja teini-ikäisiltä zimbabwelaisilta, mikäli suunnitteilla oleva uusi tiukka alkoholilaki menee läpi. Voisikin sanoa, … Jatka lukemista Hyviä uutisia maailmalta

…Zimbabwesta

Alkoholin juominen kielletään kokonaan raskaana olevilta ja teini-ikäisiltä zimbabwelaisilta, mikäli suunnitteilla oleva uusi tiukka alkoholilaki menee läpi. Voisikin sanoa, että kansainväliset tutkimustulokset alkoholin terveyshaitoista otetaan Zimbabwessa vakavammin kuin missään Euroopan maassa.
Toteutuessaan uusi laki kieltäisi myös alkoholin myymisen iltaseitsemästä aamukuuteen, ja sunnuntaisin myynti loppuisi jo puoliltapäivin. Näkyvästi päihtyneille ei tarjoiltaisi. Alkoholin mainitseminen kiellettäisiin perheille suunnatuissa mainoksissa, oppimateriaaleissa sekä urheilutapahtumien yhteydessä.
Merkittävien lakiuudistusten takana on kaakkoisafrikkalaisen Zimbabwen varsin itsevaltaisen presidentin Robert Mugaben terveysasioiden neuvonantaja Timothy Stamps.
Zimbabwen elinkeinoelämä, etenkin kukoistava olutteollisuus, yrittää kuitenkin parhaansa mukaan torpedoida lakimuutoksen toteutumisen.
(VOA Zimbabwe)

…Thaimaasta ja Belgiasta

Thaimaalaiset välittävät ainakin vielä enemmän terveydestään kuin vapaasta kaupasta hinnalla millä hyvänsä.
EU:n ja Thaimaan vapaakauppaneuvottelut pysähtyivät tänä syksynä kysymykseen alkoholista ja tupakasta. EU kärttää Thaimaata sisällyttämään vapaakauppasopimukseen myös eurooppalaiset alkoholi- ja tupakkatuotteet. Thaimaalaiset huomauttavat, että alkoholituotteiden verotus on kuitenkin tutkitusti paras keino hillitä köyhemmän kansanosan juomista ja polttamista.
Lukuisat järjestöt niin Thaimaassa kuin EU:ssakin ovat nyt nostaneet asiasta metelin. Esimerkiksi Active lähetti Brysseliin Euroopan komissiolle kipakat terveisensä: alkoholi ei ole ohraa!
Maailman terveysjärjestön WHO:n alkoholistrategiakin on sitä mieltä, että kansanterveyttä tulee kunnioittaa enemmän kuin kilpailevia intressejä. ”Vaadimme että Euroopan komissio turvaa sen, ettei tätä kaikkien EU:n jäsenvaltioiden tänä vuonna ratifioimaa strategiaa loukata!” vaatii Active.
Active on eurooppalainen kattojärjestö, johon kuuluu 500 raittiuden valinneiden nuorten yhdistystä, ja yli 25 000 nuorta eri puolilta Eurooppaa.
(Asia News Network & activeeurope.org)

…Intiasta

HIV-viruksen leviämisen ehkäiseminen on suuri haaste Intiassa. Viruksen leviämisestä voi syyttää pääasiassa prostituutiota kannattavia miehiä. Intiassa on nyt haettu uutta lupaavaa lähestymistapaa ongelmaan.
Pelkkä ehkäisyvälinevalistus ei ole kantanut toivottua hedelmää. Kun mies on humalassa, hän ei välttämättä muista tai piittaa riskeistä vaan kieltäytyy kondomin käytöstä. Moni intialainen prostituoitu on tässä asiassa asiakkaittensa hyvän tahdon armoilla. Alalla työskentelee paljon ihmiskaupan uhreja.
Suurin osa Intian ilotalojen asiakkaista on alkoholin suurkuluttajia, kertoo Ravi Verma, kansainvälisen naistutkimuksenkeskuksen ICRW:n aluejohtaja. HIV:n vastainen taistelu on siis samalla päihteiden vastaista taistelua.
Intiassa järjestettiin syys-lokakuussa toista kertaa Kansainvälinen alkoholi- ja HIV-konferenssi. Konferenssi tarjosi tietoa ja kontakteja eri alojen toimijoille, jotta nämä voisivat liittoutua yhteiseen rintamaan.
Tänä vuonna teemana olivat naisten oikeudet.  ”Sukupuolinäkökulma unohtuu monesti, kun puututaan alkoholiongelmiin tai HIV:n leviämiseen. Jos tasa-arvokysymyksiä ei pohdita tunnontarkasti, vaarana on, että vallalla oleva naisten ja tyttöjen sorto vahvistuu”, Ravi Verma varoitti.
(Times of India)

…Pohjois-Irlannista

Happy hourit, juo-niin-paljon-kuin-jaksat ja kaksi-tuoppia-yhden-hinnalla -tarjoukset, opiskelija-alennukset ja ilmaiset drinkit naisasiakkaille ovat anniskeluravintoloiden sisäänheittokeinoja Pohjois-Irlannissa. Iso-Britanniaan kuuluvan itsehallinnollisen alueen sosiaalipuolen kehityksestä vastaava ministeri Alex Attwood yrittää saada tammikuussa voimaan kiellon tällaiselle ”vastuuttomalle juomisen edistämiselle”.
”Se rohkaisee ihmisiä juomaan enemmän kuin he muuten joisivat, mistä voi seurata vahinkoa yhteiskunnalle. Ehdotukseni taklaa pubit, klubit, supermarketit ja muut toimipisteet, jotka myyvät alkoholia vastuuttomalla tavalla. Olen vakuuttunut siitä, että lausuntokierros tulee olemaan tärkeä askel alkoholin väärinkäytön ja siihen liittyvien haittojen vastaisessa taistelussa Pohjois-Irlannissa”, Attwood kommentoi.
(Northern Ireland Executive)

Helsinki haluaa selvästi paremmaksi kaupungiksi

Helsingin kaupunginjohtajan Jussi Pajusen asettama työryhmä on saanut valmiiksi vastuullisen alkoholin käytön toimenpideohjelman. Työryhmään kuului Helsingin kaupungin eri hallinnonalojen, kansalaisjärjestöjen, … Jatka lukemista Helsinki haluaa selvästi paremmaksi kaupungiksi

dsc_2638Helsingin kaupunginjohtajan Jussi Pajusen asettama työryhmä on saanut valmiiksi vastuullisen alkoholin käytön toimenpideohjelman. Työryhmään kuului Helsingin kaupungin eri hallinnonalojen, kansalaisjärjestöjen, Päivittäistavarakauppa ry:n sekä poliisilaitoksen edustajia. Työryhmässä oli mukana myös Raittiuden Ystävien ja Kännikapinan Anki Pulliainen. Helsingin kaupunginhallitus alkaa käsitellä työryhmän ehdotuksia joulukuussa.

Helsinkiläisten kuolleisuus alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin on yleisempää kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin poliisi lähti hälytysteh­tävään keskimäärin 115 kertaa päivässä. Valtaosan hälytystehtävistä aiheuttivat päihtyneet henkilöt (14 700 tehtävää) ja häiriökäyttäytyminen tai ilkivalta (noin 13 000). Väkivaltarikokset ovat lisääntyneet poliisin tilastojen mukaan Helsingissä vuodesta 1999 vuoteen 2009 noin 31 %. Eniten väkivaltarikoksia tehdään yleisillä paikoilla ja toiseksi eniten yksityisissä asunnoissa, joissa väkivaltarikokset ovat lisääntyneet kymmenessä vuodessa noin 29 %.

Työryhmän raportissa todetaan, että alkoholijuomateollisuuden jakamassa informaatiossa alkoholin kohtuukäyttäjät nauttivat elämänlaatua tuovasta alkoholista. Kuitenkin ns. kohtuukuluttajat aiheuttavat suurimman osan yhteiskunnan alkoholihaitoista. Tähän ryhmään kuuluu suurin osa suomalaisista aikuisista ja myös nämä juovat itsensä ainakin silloin tällöin humalaan.

Helsingin kaupungin vastuullisen alkoholin käytön toimenpideohjelman päämäärät ovat:

 1. Alkoholin kulutus vähenee Helsingissä
 2. Lapsia ja nuoria suojellaan alkoholilta
 3. Alkoholin ongelmakäyttöön puututaan varhain


Työryhmän toimenpide-ehdotuksina ovat esimerkiksi:

 • alkoholimainonnan kieltäminen Helsingin kaupungin omistamilla mainospaikoilla (esim. liikennevälineissä, asemilla ja pysäkeillä)
 • lisätään helsinkiläisten tietoa alkoholipolitiikan keinoista, alkoholin vaaroista sekä päihdepalveluista
 • kaupungin edustustilaisuudet, tapahtumat sekä kaupungin tiloissa pidettävät tilaisuudet ovat pääsääntöisesti alkoholittomia.
 • poliisi ja aluehallintoviranomaiset tehostavat anniskelutoiminnan ja vähittäismyynnin valvontaa, erityisesti myymistä ja välittämistä alaikäisille ja päihtyneille
 • ylläpidetään Helsingissä puuttumisen ja nollatoleranssin kulttuuria, jonka mukaan poliisi puuttuu aina alaikäisten julkijuopotteluun ja aikuisten häiritsevään julkijuopotteluun.

Helsingin kaupunginhallitus alkaa käsitellä työryhmän ehdotuksia joulukuussa.

Teksti: Anki Pulliainen  kuva: Davide Pavone
Kirjoittaja  toimii suunnittelijana Raittiuden Ystävissä. Hän osallistui aktiivisesti tämän työryhmän työhön.

Elinkeinoelämä kylvi tappionsa siemenen aliarvioimalla ihmiset

Markku Soikkeli odottaa alkoholimainontalain uudistumista: Mikäli alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneen työryhmän tarkoitus oli saada teollisuus ja terveyden edistäjät samaan pöytään keskustelemaan … Jatka lukemista Elinkeinoelämä kylvi tappionsa siemenen aliarvioimalla ihmiset

Markku Soikkeli odottaa alkoholimainontalain uudistumista:

Mikäli alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneen työryhmän tarkoitus oli saada teollisuus ja terveyden edistäjät samaan pöytään keskustelemaan ja kenties tuottamaan yhteisiä näkemyksiä tai kompromisseja, tämä kaatui teollisuuden täydelliseen ylimielisyyteen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Markku Soikkeli istui työryhmässä pysyvänä asiantuntijajäsenenä. Istui ja pitkästyi, sillä elinkeinoelämän etuja työryhmässä ajanut rintama ei kuunnellut häntä eikä muitakaan terveys- ja sosiaalipuolen äänenkantajia.

- Kun on puhe päihdehaittojen vähentämisestä, alkoholiteollisuutta ei Soikkelin mielestä tule päästää neuvottelupöydän ääreen ennen kuin se sitoutuu kunnioittamaan tutkimustietoa ja luopumaan tieteen vastaisesta tutkimussodasta.
- Kun on puhe päihdehaittojen vähentämisestä, alkoholiteollisuutta ei Soikkelin mielestä tule päästää neuvottelupöydän ääreen ennen kuin se sitoutuu kunnioittamaan tutkimustietoa ja luopumaan tieteen vastaisesta tutkimussodasta.

– He olivat laskeneet, miten tässä äänet menevät, eli heillä ei ollut motiivia keskustella meidän kanssamme mistään. Kun esitimme kysymyksiä, he eivät vaivautuneet vastaamaan, Soikkeli luonnehtii työryhmän toimintaa.
Työryhmä jätti kesäkuussa lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle: ”– alkoholin mielikuvamainontaa koskevat lainsäädännölliset toimenpiteet eivät ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisia.”
– Suurin järkytys kaikille ihmisille, jotka lukevat työryhmän mietinnän, on miten se aliarvioi ihmiset. Teollisuuden edustajien mielestä tekstissä ei tarvitse olla järkeä. Tämä totaalinen ylimielisyys kylvi tappion siemenen, Soikkeli pohtii.
Suomi on muuttunut. Enää ei tiukan kansainvälisen tutkimusaineiston sivuuttaminen höpönpöpöllä mene läpi, vaikka höpönpöppöä suoltaisikin ministeriön nimeämä työryhmä. Sellainen ei uppoa kansaan eikä kansanedustajiin, joitten lakialoitteesta alkoholin mainontaa tullaan rajoittamaan.
Markku Soikkeli kannustaa vähemmän juovasta Suomesta haaveilevia optimismiin. Ministeri Risikko on ymmärtänyt, että enemmistö haluaa rajoituksia alkoholimainontaan, ja on luvannut niitä järjestää.

KANSANTERVEYSJÄRJESTÖT VAATIVAT VASTUULLISTA ALKOHOLIPOLITIIKKAA

Panimoliitto katsoo tuoreessa kannanotossaan, että valistus on toimiva keino vaikuttaa alkoholihaittoihin. Kansainvälinen tutkimusnäyttö ei tue tätä käsitystä; valistuksella ei yksinään … Jatka lukemista KANSANTERVEYSJÄRJESTÖT VAATIVAT VASTUULLISTA ALKOHOLIPOLITIIKKAA

Panimoliitto katsoo tuoreessa kannanotossaan, että valistus on toimiva keino vaikuttaa alkoholihaittoihin. Kansainvälinen tutkimusnäyttö ei tue tätä käsitystä; valistuksella ei yksinään ole merkitystä ilman rakenteellisesti tehokasta alkoholipolitiikkaa. Kansanterveyttä puolustavat järjestöt edellyttävät valtiolta vastuullista alkoholipolitiikkaa. Järjestöjen mielestä alkoholipolitiikkaa tulee terävöittää mainonnan rajoittamisella ja verotuksen keinoin, koska alkoholin reaalihinta on edelleen alle vuoden 2003 tason ja alkoholihaitat kasvussa. Lisäksi alkoholimainonta tulee rajata tuotetietojen esittämiseen. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat tyytyväisiä siitä, että peruspalveluministeri Paula Risikko on luvannut, että asiasta annetaan hallituksen esitys vielä kuluvan vaalikauden aikana.

Alkoholimainonnan rajoittaminen tuotetietojen esittelyyn suojelisi lapsia ja helpottaisi valvontaa

Tutkimusnäyttöä alkoholimielikuvamainonnan vaikutuksista lasten ja nuorten päihteiden käyttöön on riittävästi. Käytettävissä oleva tutkimustieto vahvistaa, että mitä vähemmän nuoret altistuvat kiinnostaville ja mielenkiintoa herättäville mainoksille, sitä vähemmän heille koituu haittaa alkoholimainonnasta. Suomessa yli 90% 13-17 -vuotiaista on ilmoittanut kohtaavansa alkoholimainontaa. Nykyinen alkoholin mielikuvamainonta vaikuttaa nuoriin, vasta identiteettiään rakentaviin ihmisiin, paljon voimakkaammin kuin aikuisiin. Mielikuvamainonnan rajaamiselle vain tuotetietojen esittämiseen on sekä eduskunnan että kansalaisten enemmistön tuki.

Mainonnan rajoittaminen on kansainvälinen ilmiö

Järjestöt muistuttavat, että rajoittavat toimenpiteet alkoholin haittojen vähentämiseksi eivät ole vain suomalainen ilmiö. Eri maissa alkoholin mainontaa rajoitetaan tai kielletään. Tuore esimerkki löytyy Barcelonasta, jossa alkoholin mainonta on kielletty kaupungin järjestämissä festivaaleissa. 23 Euroopan maan kattava FASE-tutkimus kertoo, että tehokkaimmat alkoholin markkinointirajoitukset ovat Norjassa ja Ranskassa, joissa alkoholin mielikuvamainonta on kiellettyä.

 • A-klinikkasäätiö
 • Elämäntapaliitto
 • Ensi- ja turvakotien liitto
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • Raittiuden Ystävät
 • Suomen ASH
 • Suomen Lääkäriliitto
 • Suomen Syöpäyhdistys
 • Terveyden edistämisen keskus
 • Terveys-Hälsan ry

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Tom Anthoni, Raittiuden Ystävät, puh. 040 773 9706, etunimi.sukunimi@raitis.fi
kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, Terveyden edistämisen keskus, puh. 040 530 2223, etunimi.sukunimi@tekry.fi
kehittämisjohtaja Ari Saarto, A-klinikkasäätiö, p. 0400 481 293